WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:45:pm 01/09/11 Đăng ngày “September 1st, 2011”

66 năm đêm dài quá độ XHCN, bao giờ trời lại sáng?

66 năm đêm dài quá độ XHCN, bao giờ trời lại sáng?

Nếu Thủ tướng là cái thùng rỗng kêu to thì cựu Phó Thủ tướng thứ nhất và tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng là uỷ viên Bộ chính trị thích nói khoác lác nhất…

09:45:pm 01/09/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

“Trường Ca Biển”- Một tác phẩm làng nhàng, nhạt nhẽo của Hữu Thỉnh sắp được giải thưởng HCM

“Trường Ca Biển”- Một tác phẩm làng nhàng, nhạt nhẽo của Hữu Thỉnh sắp được giải thưởng HCM

Trên các trang mạng, chúng tôi vừa công bố bài viết : “Hai tác phẩm của ông Hữu Thỉnh dự giải thưởng Hồ Chí Minh 2011; một tác phẩm dở và một tác phẩm phạm quy”.Trong bài báo này, chúng tôi đã phân tích cặn kẽ và chứng minh rõ ràng rằng tập thơ “Thương [...]

09:40:pm 01/09/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Nợ công với Việt Nam

Nợ công với Việt Nam

Đến nay các dự báo về tương lai kinh tế thế giới tỏ ra không mấy lạc quan

09:35:pm 01/09/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Danh hiệu ‘Người của dân chúng’

Danh hiệu ‘Người của dân chúng’

Mấy tháng nay, trên các blog tự do từ trong nước, danh từ “Người của dân chúng” thường được nói đến với lòng quý mến, tin cậy. Thật ra từ những năm 2004 rồi năm 2007 các chiến sỹ dân chủ Lê Chí Quang và Phạm Hồng Sơn đã được một số bloggers trong nước [...]

09:32:pm 01/09/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chuyện xưa chuyện nay: Trường Bách Khoa Bình Dân Sài Gòn

Chuyện xưa chuyện nay: Trường Bách Khoa Bình Dân Sài Gòn

Mùa hè năm 1954, lúc đòan sinh viên di cư chúng tôi mới từ Hà Nội di tản vào Sài Gòn, thì được chính phủ bố trí cho tạm trú ngụ tại trường nữ Trung học Gia Long trong vài tháng. Sau đó thì phải trả lại cơ sở này cho các học sinh đến [...]

09:27:pm 01/09/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »