WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:45:pm 05/09/11 Đăng ngày “September 5th, 2011”

Vào lúc chế độ Kadhafi sắp đổ,Trung Quốc vẫn rao bán vũ khí cho Libya

Vào lúc chế độ Kadhafi sắp đổ,Trung Quốc vẫn rao bán vũ khí cho Libya

Bất chấp lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc vẫn đàm phán về một hợp đồng bán vũ khí cho Libya trị giá 200 triệu đô la vào những ngày cuối của chế độ Kadhafi. Tin trên do nhật báo Canada, Globe & Mail ấn bản tại Toronto đăng tải. Theo nhật báo [...]

10:45:pm 05/09/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

To nhỏ sự đời

To nhỏ sự đời

Mấy hôm nay trời oi ả, mưa nắng thất thường, có thể bạn thấy trong người bực bội. Tôi xin kể hầu bạn câu chuyện “to-nhỏ” tào lao để thư giãn. Tất nhiên có những chuyện “to-nhỏ” rất nghiêm túc như lời bác Hồ “Nước ta có vinh dự LỚN là một nước NHỎ mà [...]

10:40:pm 05/09/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đới Bỉnh Quốc sang Việt Nam làm gì?

Đới Bỉnh Quốc sang Việt Nam làm gì?

Từ 5/9/11 đến 9/9/11, Đới Bỉnh Quốc, kiến trúc sư ngoại giao của chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc, kẻ đã tuyên bố “đường lưỡi bò” là “lợi ích cốt lõi của Trung Quốc” trên Biển Đông, sẽ sang Việt Nam hội đàm với chóp bu Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội đàm này nhằm [...]

12:00:am 05/09/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »