WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:08:am 13/09/11 Đăng ngày “September 13th, 2011”

Nhố nhăng chuyện chức danh

Nhố nhăng chuyện chức danh

Xin giới thiệu một trường hợp phô danh không đúng chỗ nữa, ở ngay trong một xã hội văn minh là Ba Lan.

11:08:am 13/09/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nhiều trang web ‘giả danh’ lãnh đạo VN

Nhiều trang web ‘giả danh’ lãnh đạo VN

Một loạt trang web mang tên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng như tên của các lãnh đạo nhà nước khác là giả mạo, theo báo Tuổi Trẻ. Nhân vụ Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh xác nhận tên miền nguyenbathanh.com không phải do ông lập ra, Bấm Tuổi Trẻ nói các trang web [...]

05:09:am 13/09/11 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »

Wikileaks: RFA nói về Hồ Chí Minh, Việt Nam phản đối với Mỹ

Wikileaks: RFA nói về Hồ Chí Minh, Việt Nam phản đối với Mỹ

Phó Ðại Sứ: “Ngoại Giao Hoa Kỳ không có quyền kiểm soát bài vở của đài RFA,”

04:46:am 13/09/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Điều gì chúng ta có thể làm, hôm nay?

Điều gì chúng ta có thể làm, hôm nay?

… họ tìm mọi phương cách để lôi cuốn nhân dân về phía họ, dù phải dùng những thủ đoạn: gạ gẫm, bịa đặt, gian trá, ngay cả đe đọa, đàn áp bằng bạo lực.

04:11:am 13/09/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Khảo sát văn bản Nguyễn Ái Quấc/ Quốc[1]

Khảo sát văn bản Nguyễn Ái Quấc/ Quốc[1]

Lời nói đầu: Khi khảo sát về Nhân Văn Giai Phẩm, đặc biệt Phan Khôi, chúng tôi phải tìm hiểu tại sao, sau khi ở Pháp về, Tây Hồ tìm gọi và trao lại “di sản tinh thần” cho Phan Khôi. Sự tìm hiểu này dẫn đến giai đoạn Phan Châu Trinh ở Pháp, và [...]

03:04:am 13/09/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Hà Nội bên bờ sông Lot[2]

Hà Nội bên bờ sông Lot[2]

Chúng tôi hỏi chuyện bằng tiếng Việt và được trả lời bằng tiếng Việt khá rõ.

12:00:am 13/09/11 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Quan hệ trắc trở Việt Nam-Libya mới

Quan hệ trắc trở Việt Nam-Libya mới

Nhưng điều tệ hại là thái độ của chính quyền Việt Nam cứng đờ, kiểu giáo điều, cứ phải theo chân Bắc Kinh, lại còn khinh thường miệt thị lực lượng nổi dậy, nên đang có nhiều trắc trở.

12:00:am 13/09/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Chuyện xưa chuyện nay: Gặp gỡ tại Bộ Ngọai Giao ở Hà Nội vào năm 1989

Chuyện xưa chuyện nay: Gặp gỡ tại Bộ Ngọai Giao ở Hà Nội vào năm 1989

Và vị Bộ trưởng Ngọai Giao vừa được thăng chức mấy tháng đầu năm 2011 này có tên là Phạm Bình Minh, thì ông Minh này chính là con trai của ông Nguyễn Cơ Thạch, mà tên thật chính là Phạm Văn Cương.

12:00:am 13/09/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »