WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:46:am 09/09/11 Đăng ngày “September 9th, 2011”

Interpol phát lệnh truy nã cha con Gaddafi

Interpol phát lệnh truy nã cha con Gaddafi

… cuộc nội chiến ở Libya kể từ tháng Hai, giết chết ít nhất 30 nghìn người và làm bị thương khoảng 50 nghìn người.

09:46:am 09/09/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Ngư trường Hoàng Sa có còn không?

Ngư trường Hoàng Sa có còn không?

Ngư dân tay không tấc sắt thì đối chọi như thế nào trước tàu to súng lớn của Trung Quốc. Phải chăng một trò đem con bỏ chợ mới của chế độ đang lộ nguyên hình.

08:53:am 09/09/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Kho báu – nhưng ai hưởng?

Kho báu – nhưng ai hưởng?

Suốt 66 năm qua, cuộc Khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và Tuyên ngôn Độc lập mồng 2 tháng 9 năm 1945 đã được nhà nước cộng sản Việt Nam coi là một cái mốc lớn, thậm chí là cái mốc lớn nhất – trong sách dạy sử còn được phong là “mốc son chói [...]

04:18:am 09/09/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Người cận vệ của Daw Suu

Người cận vệ của Daw Suu

Thế Hệ 88 ở Miến Điện không phải là những người sinh vào thập kỷ 1980. Thế Hệ 88, viết hoa, là tổ chức dân chủ của sinh viên ở Rangoon (Yangon).

03:52:am 09/09/11 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

“Chỉ tại cái Công Hàm 1958!”

“Chỉ tại cái Công Hàm 1958!”

Đấu tranh giữ nước cần gắn liền với đấu tranh chính trị. Hai cuộc đấu tranh tuy hai lại chỉ là một.

03:39:am 09/09/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hội Nhà Văn Việt Nam đang từng bước xóa sổ nền Văn Học nước nhà?

Hội Nhà Văn Việt Nam đang từng bước xóa sổ nền Văn Học nước nhà?

Nhà nước ta thông minh sáng suốt gấp tỉ tỉ lần bác với em. Nếu nhà nước ra lệnh cấm viết văn dở thì bố ai dám viết nữa, thì làm cóc gì còn Hội nhà văn.

03:23:am 09/09/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »