WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:52:pm 27/01/12 Đăng ngày “January 27th, 2012”

Một số tín hiệu từ chuyến thăm của 4 Nghị sĩ Hoa Kỳ

Một số tín hiệu từ chuyến thăm  của 4 Nghị sĩ Hoa Kỳ

Một trong những khiếm khuyết không thể chấp nhận được của ĐCS VN là không bảo vệ nổi tính toàn vẹn của lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam.

04:52:pm 27/01/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Mạc: Xin lỗi bạn đọc và nhà văn Trần Mạnh Hảo

Nguyễn Văn Mạc: Xin lỗi bạn đọc và nhà văn Trần Mạnh Hảo

Chúng tôi thành thật xin lỗi toàn thể độc giả xa gần và Nhà văn Trần Mạnh Hảo

04:23:pm 27/01/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Bài học năm 2011: Biết về hưu

Bài học năm 2011: Biết về hưu

Hỡi các nhà cầm quyền trên thế giới, hởi các nhà lãnh đạo trên thế giới, hãy noi gương Ngài Đạt –lai Lạt-ma, phải biết về hưu nhường quyền cho người khác

03:49:pm 27/01/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nixon và hòa bình trong danh dự

Nixon và hòa bình trong danh dự

  Nhậm chức đầu năm 1969, Nixon bắt đầu cho rút quân tháng 7- 1969 và thương thuyết với Cộng sản Bắc Việt để tìm hòa bình danh dự cho Hoa Kỳ như đã hứa khi tranh cử. Hòa đàm Paris bắt đầu từ ngày 10-5-1968 dưới thời Tổng thống Johnson nhưng thực sự bắt [...]

11:53:am 27/01/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Đầu xuân nói chuyện Thánh Thần

Đầu xuân nói chuyện Thánh Thần

Di sản của Bác, cũng như của cả nền văn hoá Đảng, rất khó bị phân hủy với thời gian. Nó sẽ còn lưu lại rất lâu, ở đất nước chúng ta.

03:35:am 27/01/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, SỔ TAY TNT | Đọc tiếp »

Câu chuyện đầu xuân Nhâm Thìn: Dĩ Thân Nhi Giáo

Câu chuyện đầu xuân Nhâm Thìn: Dĩ Thân Nhi Giáo

Trong gia đình của tôi ở miền nông thôn thuộc vùng đồng bằng sông Hồng ngòai Bắc, thì có rất đông anh chị em, tất cả đến 11 người lận. Trên tôi thì có một người anh và năm người chị, và dưới tôi thì lại có đến bốn người em nữa. Vì thế mà [...]

03:15:am 27/01/12 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Trí thức

Trí thức

Trong lịch sử nhân loại chưa có một chế độ độc tài nào lại tôn trọng trí thức. Độc tài và trí thức không khác gì lửa và nước.

03:10:am 27/01/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ai đã “khoắng” hàng chục tấn thủy sản trong đầm ông Vươn?

Ai đã “khoắng” hàng chục tấn thủy sản trong đầm ông Vươn?

Theo bà Hiền, toàn bộ 5.000 con cá vược loại 1-1,5 kg/con, 7.000 con cá trắm, trọng lượng 2-3 kg/con, 3.000 con cua giống đã bị đánh bắt hết, tính tổng trị giá cá nuôi đã lên tới hơn 1,5 tỷ đồng. Chiều 26/1, PV đã về khu đầm bị cưỡng chế của ông Đoàn [...]

02:53:am 27/01/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Về một bài viết của nhà văn Phạm Thị Hoài

Về một bài viết của nhà văn Phạm Thị Hoài

Xét cho cùng, thì tất cả đều chỉ là cuộc đánh vật về những khái niệm, và do bà Hoài quá tin vào chữ nghĩa nên bà đã bị lừa về mặt chữ nghĩa để khi sử dụng khái niệm “đối lập trung thành” bà đã đương nhiên khẳng định sự tồn tại của thực tại đó trong đời sống chính trị hiện nay ở Việt Nam.

12:53:am 27/01/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »