WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:04:pm 30/01/12 Đăng ngày “January 30th, 2012”

29000 tiến sĩ đến 2020?

29000 tiến sĩ đến 2020?

Trước đây, có chỉ tiêu đào tạo 20,000 tiến sĩ trong thời gian 2010-2020. Nay lại có thêm chỉ tiêu 29,000 tiến sĩ cho các đại học đến năm 2020. Giáo dục Việt Nam ta lúc nào cũng chạy theo những con số! Nhưng đằng sau những con số đó là những giả định quá [...]

04:04:pm 30/01/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Báo chí Việt Nam đầu năm Nhâm Thìn

Báo chí Việt Nam đầu năm Nhâm Thìn

Bạn đọc có thêm cơ sở để tin rằng, nếu có cơ hội, nếu thoát khỏi ràng buộc của kiểm duyệt và định hướng, những nhà báo Việt Nam sẽ thực sự trở thành nhà báo, họ sẽ tác nghiệp với nguyên tắc “trung thực, khách quan, công bằng”- một nguyên tắc của nền báo chí tiến bộ.

05:48:am 30/01/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Miền hư ảo [8]

Miền hư ảo [8]

Cô Năm à! Cám ơn cô đã dành thời gian quý báu, tấm thân ngà ngọc, để cho kẻ hèn này một cơ hội quay về dương thế.

03:47:am 30/01/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng: Bộ NN-PTNT, Hội Nghề cá vào cuộc

Vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng: Bộ NN-PTNT, Hội Nghề cá vào cuộc

Ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam, cho rằng chính quyền huyện Tiên Lãng đã quá vội vàng trong việc thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn và TP Hải Phòng cần vào cuộc làm rõ vụ việc để lấy lại lòng tin của nhân dân. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT [...]

12:00:am 30/01/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trong nhà quan có một người dân

Trong nhà quan có một người dân

Quả thật không có chuyện nào mà báo chí cả lề trái lẫn lề trái đều đồng thanh tương ứng như chuyện Tiên Lãng.

12:00:am 30/01/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »