WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:04:pm 14/02/14 Đăng ngày “February 14th, 2014”

Căng thẳng ở VN trước phiên xử LS Lê Quốc Quân

Căng thẳng ở VN trước phiên xử LS Lê Quốc Quân

Tình hình ở Việt Nam hiện nay đang tiếp tục diễn biến theo chiều hướng rất căng thẳng, người dân vừa đấu tranh vừa mong nhận được sự yểm trợ mạnh mẽ của cộng đồng và các tổ chức nhân quyền Quốc tế.

05:04:pm 14/02/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Internet và nhân quyền

Internet và nhân quyền

Vậy với sự thuận lợi của internet như ngày hôm nay tại sao phong trào dân chủ vẫn chưa phát triển mạnh và chưa trở thành cao trào?

11:35:am 14/02/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Valentine trong di sản chiến tranh

Valentine trong di sản chiến tranh

“… trên đỉnh đồi 949m nhìn về thành phố Kontum con thấy nhớ nhà làm sao ấy. Ở đây mỗi ngày chỉ viết một trang vừa làm nhật ký vừa làm thư, và cũng là lúc đang suy tư về gia đình. Bây giờ chỉ có cách chờ ngày về dưỡng quân mới bỏ thư được. Chắc sau gần một tháng trời bặt tin ở nhà cũng trông thư con lắm. Nhưng vì chiến cuộc con cũng chẳng biết làm sao hơn, nếu thư liên lạc thường xuyên không được, thì sau ngày hành quân con sẽ gởi về nhà một lá thư dài thế này để bù lại những ngày gởi thư lẻ tẻ”…

11:12:am 14/02/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chính sách đối ngoại phụ thuộc và luồn cúi

Chính sách đối ngoại phụ thuộc và luồn cúi

Chỉ còn vài ba ngày nữa là tới ngày 17.2. Ngày này cách đây đúng 35 năm, ngày 17/2/1979, Trung Quốc đã nố súng tấn công trên toàn tuyến biên giới phía bắc để tấn công Việt nam. Hậu quả là giết hại, làm bị thương khoảng hơn 60,000 binh lính và dân thường Việt [...]

05:33:am 14/02/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chuyện tình tập cuối: Phục hận?

Chuyện tình tập cuối: Phục hận?

Bản văn chia tay 8 năm tình với Bà Valérie Trierweiler chỉ bằng vỏn vẹn 18 chữ ngắn gọn, như một văn thư hành chánh báo tin mãn hợp đồng lao động, không đủ hàm chứa một thực tế hay sao?

05:09:am 14/02/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Điềm lành đầu Xuân

Điềm lành đầu Xuân

Những điềm lành đầu năm không tự nhiên mà có. Phải hành động, dấn thân làm những công việc có hiệu quả, tự dân ta cứu lấy nước ta, không ai có thể làm thay hay ban ơn cho ta.

04:43:am 14/02/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »