WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:01:pm 26/02/14 Đăng ngày “February 26th, 2014”

Tống Văn Công: Lời chia tay với Đảng cộng sản Việt Nam

Tống Văn Công: Lời chia tay với Đảng cộng sản Việt Nam

Từ giờ phút này, từ ngày hôm nay, 25-2-2014, tôi xin nói lời chia tay với Đảng Cộng sản Việt Nam.

12:01:pm 26/02/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Công an Ukraine quỳ gối xin tha lỗi

Công an Ukraine quỳ gối xin tha lỗi

Một chế độ độc tài trông bên ngoài có vẻ rất kiên cố; đã sụp đổ nhanh chóng. Dân Ukraine đã giành lại quyền độc lập tự do thật sự.

03:58:am 26/02/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đại sứ Mỹ tại Philippines: Biển Đông không có cái gọi là đường 9 đoạn

Đại sứ Mỹ tại Philippines: Biển Đông không có cái gọi là đường 9 đoạn

Điều này phá vỡ các thông lệ phản ứng trước đây của Mỹ chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề Biển Đông một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế.

03:24:am 26/02/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Võ sĩ có triển vọng là tổng thống

Võ sĩ có triển vọng là tổng thống

Ông V. Klitschko không chỉ nổi tiếng là võ sỹ 3 lần Vô địch thế giới, chuyên hạ đối thủ bằng các cuộc đo ván Knock – out rất ngoạn mục

03:12:am 26/02/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sáng kiến: Thương hiệu cho những công trình

Sáng kiến: Thương hiệu cho những công trình

Chúng ta cần gắn cho mỗi công trình công một “thương hiệu”-ở đó ghi đầy đủ thông tin gồm: ai là người đề xuất dự án, ai là người thẩm định-duyệt, ai là người thi công, ai là người giám sát, số tiền cho công trình, thời gian thọ của công trình.

12:01:am 26/02/14 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Trường hợp Lý Chánh Trung [4]

Trường hợp Lý Chánh Trung [4]

Sau 1975, ông đã sống khuôn mình vào môi trường CNXH vốn không dễ gì. Bởi vì, con người Xã Hội chủ nghĩa, ngoài sức khỏe thể xác và tinh thần còn có một thứ sức khỏe không thiếu được: Đó là Sức khỏe chính trị.

12:01:am 26/02/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »