WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:28:pm 06/02/14 Đăng ngày “February 6th, 2014”

Việt Nam năm Giáp Ngọ: Con ngựa gỗ

Việt Nam năm Giáp Ngọ: Con ngựa gỗ

2014, năm Giáp Ngọ, kinh tế Việt Nam chỉ có thể là… con ngựa gỗ!

06:28:pm 06/02/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sự vỗ ngực kể công vô lối

Sự vỗ ngực kể công vô lối

Một đảng của chính trường Việt Nam đã đưa đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam đến những nổi đau mất mát lớn như vậy mà vẫn thản nhiên vỗ ngực kể công “đã tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại” được sao?

05:59:pm 06/02/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Melbourne vận động tết cho tù nhân lương tâm

Melbourne vận động tết cho tù nhân lương tâm

Hôm  2-2-2014 tại Chợ Tết Footscray Victoria Úc các anh chị Quỹ Tù Nhân Lương Tâm cám ơn ông đi qua cám ơn bà đi lại xin giúp tù nhân lương tâm Việt Nam. Xin gởi bạn đọc ít bức hình hôm đó và vài suy nghĩ. Nóng lên đến trên 40 độ C đứng [...]

01:54:pm 06/02/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Mặt vẫn nhem nhuốc, lại bôi bẩn thêm

Mặt vẫn nhem nhuốc, lại bôi bẩn thêm

Trong thời đại thông tin hiện đại, Phạm Chí Dũng không đọc trực tiếp tham luận tại Geneve ông sẽ đọc qua mạng internet, cả thế giới sẽ biết về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam.

01:48:pm 06/02/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Johnson quyết định leo thang chiến tranh

Johnson quyết định leo thang chiến tranh

Năm 1965 Johnson–McNamara quá lạc quan khi nghĩ rằng có thể hăm dọa BV để lấy được hòa bình, các vị này quên rằng Hà Nội luôn có khối CS quốc tế đứng sau lưng họ

01:43:pm 06/02/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thời cuộc và viễn kiến của chúng ta

Thời cuộc và viễn kiến của chúng ta

Chính vì sự bế tắc này trong tương lai sẽ nãy sinh mâu thuẫn trong nội bộ đảng CS và khả năng một dòng thác ly khai đảng là rất lớn.

01:30:pm 06/02/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đối thoại với ai?

Đối thoại với ai?

Có hay không sự đối thoại về Nhân quyền của nhà nước với chính những công dân Việt Nam ngay trong phạm vi đất nước này? Xin trả lời ngay là: KHÔNG. Nói chính xác hơn, nhà nước chưa bao giờ dám đối mặt (đồng ý tổ chức) một cuộc đối thoại thẳng thắn, sòng phẳng với những cá nhân, những nhóm dân sự độc lập vận động cho Nhân quyền Việt Nam.

11:11:am 06/02/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhân quyền Hội

Nhân quyền Hội

Anh nói: “Năm 2014 sẽ có nhiều thay đổi lớn. Sự thay đổi của Việt Nam bắt đầu từ sự sụp đổ kinh tế, dẫn đến bất ổn xã hội buộc phải thay đổi chính trị. Nó sẽ được thay đổi nếu như các lực lượng tiến bộ trong xã hội liên kết lại để tạo ra sức mạnh dân tộc, bất kể đó là những người cộng sản cấp tiến, những trí thức nhân tài ngoài đảng cả trong và ngoài nước, không phân biệt chính kiến, đảng phái.”

10:16:am 06/02/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »