WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:51:pm 04/02/15 Đăng ngày “February 4th, 2015”

We are here

We are here

A. NHÌN LẠI NĂM 2014: Năm 2014 qua đi nhưng băng khoăn của các chuyên gia về sách lược Hoa Kỳ đối với Đông Nam Á , Châu Á Thái Bình Dương vẫn còn nguyên. Mọi người chỉ có thể linh tính sẽ có những chuyễn biến quan trọng mà không rõ Obama, Tổng Thống [...]

06:51:pm 04/02/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Quyền được cười nhạo

Quyền được cười nhạo

(Nhân vụ Charlie Hebdo nghĩ về vũ khí phê phán) 1. Về vụ khủng bố tòa báo Châm biếm Charlie Hebdo Sự cọ xát, phân định, và đấu tranh giữa các yếu tố đúng-sai, tốt-xấu, thiện-ác, giữa nhân tính và thú tính, lạc hậu với văn minh…của thế giới con người đã làm phát sinh [...]

02:48:am 04/02/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đảng CSVN vẫn “Đoàn Kết Quốc Tế thuỷ chung” với TQ

Đảng CSVN vẫn “Đoàn Kết Quốc Tế thuỷ chung” với TQ

Diễn văn của ông TBT Nguyễn Phú Trọng có giá trị như kinh cầu an cho đảng già 85 năm tuổi đang nằm thở hơi ra trên giường bệnh, cầu mong cho không đứt bóng để đảng còn gặp mặt được con cái trong ngày đoàn tụ gia đình của Đại Hội thứ 12.

02:41:am 04/02/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đảng CS không có trái tim Việt Nam

Đảng CS không có trái tim Việt Nam

Trong báo cáo chính trị do Hồ Chí Minh trình bày ngày 11-2-1951 tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ II của đảng CS tại Thái Nguyên, thì đảng CSVN thành lập ngày 6-1-1930

02:32:am 04/02/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »