WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:31:pm 06/02/15 Đăng ngày “February 6th, 2015”

Lại chuyện lá cờ…

Lại chuyện lá cờ…

Cuối tuần rồi, cộng đồng người Việt ở Toronto, Ontario, Canada đã tổ chức Hội chợ Tết Ất Mùi với chủ đề “Bốn mươi năm Viễn Xứ” tại International Center 6900 Airport Road, Mississauga, quy tụ khoảng 10 ngàn người tham dự, đặc biệt có sự hiện diện của Thủ tướng Canada Stephen Harper và [...]

09:31:pm 06/02/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vai trò của World Bank trong tái kiến thiết cơ sở hạ tầng cho Việt Nam

Vai trò của World Bank trong tái kiến thiết cơ sở hạ tầng cho Việt Nam

WB có trụ sở chính tại Hoa Thịnh Đốn ( Washington, DC), được thành lập sau hội nghị Bretton Wood năm 1944 do Hoa Kỳ khởi xướng với tổng số cổ phần chủ yếu từ Hoa Kỳ nhằm một mục đích duy nhất là tài trợ phát triển kinh tế cho toàn cầu.

10:32:am 06/02/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

3-X, một bóng dáng Thein Sein Việt Nam?

3-X, một bóng dáng Thein Sein Việt Nam?

Cho dù cá nhân ông Nguyễn Tấn Dũng không phải là người tốt và có học nhưng vì thân phận của một nước nhược tiểu giữa vòng xoáy quyền lực của các nước lớn, bắt buộc phải chọn lựa giữa những người xấu thì người Việt Nam ðành phải chọn người nào ít xấu hơn.

10:20:am 06/02/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trường Làng Kandal

Trường Làng Kandal

Đ…mẹ, sao tui già đầu rồi mà vẫn cứ hay vướng vào nhiều chuyện lôi thôi (dữ) vậy Trời!

10:10:am 06/02/15 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nhà Việt Nam

Nhà Việt Nam

02:08:am 06/02/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »