Home » 04:20:pm 19/11/15 Đăng ngày “November 19th, 2015”

Chồng tôi – Anh Ba Sàm – đã làm gì?

Chồng tôi – Anh Ba Sàm – đã làm gì?

Là vợ của Anh Ba Sàm, vì hoàn cảnh sức khỏe không tốt, không chịu được điều kiện khí hậu-thời tiết miền Bắc, tôi không thường xuyên ở bên chồng tôi trong những năm qua; nhưng những gì tôi biết về ông lâu nay luôn thống nhất rằng: Ông là một người yêu nước bằng [...]

04:20:pm 19/11/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »