Home » 04:33:pm 06/11/15 Đăng ngày “November 6th, 2015”

‘Khủng bố ở Little Saigon’ tiết lộ gì?

‘Khủng bố ở Little Saigon’ tiết lộ gì?

“Terror in Little Saigon” đưa ra kết luận rõ ràng là K-9, một cánh tay của Mặt Trận đã giết Dương Trọng Lâm và Nguyễn Đạm Phong.

04:33:pm 06/11/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

No u No xi

No u No xi

02:29:am 06/11/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »