WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:53:pm 25/11/15 Đăng ngày “November 25th, 2015”

Phiếm: Bỏ môn sử là đúng quy trình

Phiếm: Bỏ môn sử là đúng quy trình

Reng reng ren….Tiếng chuông điện thoại reo. Vâng, tôi bộ trưởng Phạm Vũ Luận, thưa thủ tướng. Thủ tướng NTD: Này đ/c, mấy hôm rày khắp nơi xì xào về việc bộ bỏ dạy môn lịch sử, sự việc thế nào, đ/c báo cáo vắn tắt cho? Bộ Trưởng PVL: Thưa thủ tướng đúng như [...]

05:53:pm 25/11/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VUI CƯỜI | Đọc tiếp »

Phóng viên Không Biên Giới chỉ trích nhà cầm quyền VN

Phóng viên Không Biên Giới chỉ trích nhà cầm quyền VN

Nhân dịp chuyến thăm Đức của Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang ngày mai, thứ Tư, Phóng viên Không Biên giới công kích việc kiểm duyệt nghiêm ngặt kiểm duyệt

05:36:pm 25/11/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đỗ Thị Minh Hạnh ‘bị câu lưu và đánh đập’

Đỗ Thị Minh Hạnh ‘bị câu lưu và đánh đập’

Nhà hoạt động vì quyền công nhân Đỗ Thị Minh Hạnh nói sẽ tiếp tục ‘đấu tranh vì nghiệp đoàn’ dù vừa bị công an Đồng Nai ‘câu lưu và đánh đập’. Bà Hạnh cáo buộc hôm 22/11, công an Đồng Nai đã “bắt giữ và đánh đập thô bạo” bà Hạnh cùng nhà hoạt [...]

05:26:pm 25/11/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »