Home » 09:40:am 10/07/16 Đăng ngày “July 10th, 2016”

Như Phong Lê Văn Tiến: Từ tự do đến khói sóng

Như Phong Lê Văn Tiến: Từ tự do đến khói sóng

  TIỂU SỬ NHƯ PHONG Như Phong Lê Văn Tiến, không rõ ngày sinh thật nhưng trên căn cước ghi sinh ngày 1 tháng 2 năm 1923 tại Bắc Việt. Tên thật ít ai biết là Nguyễn Tân Tiến, sau do nhu cầu hoạt động cách mạng, đổi tên là Lê Văn Tiến. Từ 1945, [...]

09:40:am 10/07/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »