WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:17:pm 01/07/16 Đăng ngày “July 1st, 2016”

Đã quyết không mong sum hợp mãi

Đã quyết không mong sum hợp mãi

  Thần dân của Nữ Hoàng hôm 23/06 vừa qua đã bỏ phiếu chọn Brexit, tức Anh ra khỏi Liên Hiệp Âu châu . Dứt khoát chia tay sau 43 năm chung sống, thường cũng không có gì là ngon cơm ngọt canh cho lắm . Khi công bố kết quả trưng cầu dân ý, [...]

04:17:pm 01/07/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tập Cận Bình nổi cơn điên?

Tập Cận Bình nổi cơn điên?

Tình hình biển Đông đang nóng lên từng ngày. Tại Việt Nam, cá tôm chết trắng bờ biển, nhiều người chết vì lặn sâu tìm hiểu tình hình nước biển bị nhiễm độc, dân đau ốm hàng vạn vì ăn phải cá tôm nhiễm độc nặng. Rồi lại máy bay rơi đúng lúc phía Trung [...]

02:16:pm 01/07/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đan viện Thiên An: Nhà cầm quyền liên tiếp xúc phạm tôn giáo

Đan viện Thiên An: Nhà cầm quyền liên tiếp xúc phạm tôn giáo

Chính sách đàn áp tôn giáo, với Đan viện Thiên An nói riêng và với những cơ sở Công giáo, là không thay đổi, dù kẻ cầm quyền là ai.

01:54:am 01/07/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cảnh giác với những âm mưu của bộ công an

Cảnh giác với những âm mưu của bộ công an

Cuộc họp báo ngày hôm nay (30/6) giữa Formosa với một số báo đài Việt Nam, được chủ trì bởi một vài quan chức chính phủ, đã kết thúc với việc Formosa xin lỗi và cam kết bồi thường 500 triệu USD. Những điều được viết ra dưới đây có thể gây nguy hiểm cho [...]

01:46:am 01/07/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »