Home » 02:48:pm 16/01/17 Đăng ngày “January 16th, 2017”

Bàn ủi con gà 2017

Bàn ủi con gà 2017

02:48:pm 16/01/17 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Biểu tượng của một triều đại xấu không thể là biểu tượng của Tổ quốc

Biểu tượng của một triều đại xấu không thể là biểu tượng của Tổ quốc

Cả cờ vàng ba sọc đỏ và cờ đỏ sao vàng đều không xứng là biểu tượng của Tổ quốc VN.

01:36:pm 16/01/17 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »