Home » 05:01:am 30/01/17 Đăng ngày “January 30th, 2017”

Chúc người binh sĩ lên đàng

Chúc người binh sĩ lên đàng

Ngày nay ly rượu cũ sau gần nửa thế kỷ đã trở về quê xưa hát cho người binh sĩ lên đàng, cất tiếng ca cho tự do và dân chủ.

05:01:am 30/01/17 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Năm gà khai bút

Năm gà khai bút

02:21:am 30/01/17 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »