1 Phản hồi cho “Kiểu dân chủ đứt đuôi con nòng nọc”

  1. Thiến Heo says:

    Tinh trùng tự ứng đầu dzuông
    Làm sao hoà hợp trứng ung chuyên hồng
    Tinh trùng đuôi ngoắc lòng thòng
    Làm sao hoà giải chuyên hồng dzịt ung ???

Phản hồi