WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

“Đừng cố chấp với em Nguyễn Mai Trung Tuấn nữa”

LTS: Bài viết dưới đây đăng trên báo giấy. Tác giả bài viết là ông Đinh Văn Quế nguyên chánh toà án hình sự toà án tối cao. Ông cho rằng tòa án tỉnh Long An đã không quan triệt các nguyên tắc xét xử đối với trẻ vị thành niên. Khi phạm tội (chống người thi hành công vụ trong vụ cưỡng chế đất đai của gia đình) em Trung mới 15 tuổi. Vụ xét xử em ở cả 2 phiên, sơ thẩm và phúc thẩm đã khiến dư luận rất bức xúc.

Chúng tôi xin đăng lại hình chụp bài báo nói trên để thêm một tiếng nói trong vụ việc của em Trung

———————————————-

12715504_986893394736482_2471328783817377208_n

2 Phản hồi cho ““Đừng cố chấp với em Nguyễn Mai Trung Tuấn nữa””

  1. Hùng says:

    Cả cái dân tộc này chừng nào mới chịu vùng lên tiêu diệt Cộng Sản bênh vực công lý cho một đứa nhỏ?

  2. Trần Vinh says:

    “Con chó sói một khi đã muốn ăn thịt cừu con thì cứ lấy cớ bắt tội con cừu là tại sao mày dám uống nước trên dòng suối của tao. Tao phải ăn mày để trị tội ” . ( Truyện ngụ ngôn của La Fontaine )

Phản hồi