1 Phản hồi cho “Fullbright Bob Kerry và Tôn nữ thị Nịnh”

  1. Don vuon says:

    Bob Kerry –> Bob Kerrey

Phản hồi