WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

3 Phản hồi cho “Vá đảng từ đâu???”

 1. Be ngoan says:

  Đường xá VN nhiều ổ VOI , GÀ , TRÂU,, Do vậy nếu VÁ thì biết vá chổ nào? Vả lại nếu có vá nó vần ghập gềnh không bảng phẳng. Ở các nươsc Tự do dân chủ, khi có thứ gì đó mà bị hư thông thương là họ VỨT BỎ và thay cào bằng CÁI MỚI.Vì vá vừa tốn kẻm vừa thiếu an toàn,nguy hiểm.Đảng CS của ta không khac chi con đường đả củ và hư hỏng nặng,cần phải bới nó lên và thay bằng lớp nhựa mới, athanks

 2. xoathantuong says:

  - Vá đảng từ đâu thưa bác?
  - Cứ coi cách người ta vá xác Bác Hồ mà làm.
  - Dạ, dạ, nhưng vá chỗ nào trước bác ơi?
  - Thì bắt đầu từ chỗ ấy đó.

  Thợ vá lẩm bẩm:
  - Mẹ, nó rỗng ruột và rách bươm từ lâu như xác chết bác Hồ, mà chỗ ấy có còn hay không nữa chứ.

 3. T. says:

  Trên, dưới, trong, ngoài đều bị mối, mọt, chuột bọ đục khoét hết, chỉ có một cách duy nhất là uỉ xậ̣p rồi xây dựng lại thôi. ” Bác” là nguyên nhân gây ra sự cố này đấy, kêu chi cho phí thời giờ.

Phản hồi