WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tây Tạng: Một người mẹ có 4 con tự thiêu

Ảnh mang tính minh họa

Các nguồn tin Tây Tạng cho hay một người mẹ có 4 con đã chết sau khi nổi lửa tự thiêu để phản đối chính sách của chính phủ Trung Quốc trong những vùng của người Tây Tạng.

Tổ chức Tự Do cho Tây Tạng có trụ sở ở London cho biết phụ nữ được biết dưới tên Rinchen đã tự thiêu ở bên ngoài tu viện Kirti trong thị trấn Ngaba của tỉnh Tứ Xuyên thuộc tây nam Trung Quốc. Bà quả phụ 32 tuổi đã chết ngay tại hiện trường. Nguồn tin bên trong Tây Tạng đã xác nhận vụ này với ban Tây Tạng của VOA, nhưng không thấy nhà chức trách Trung Quốc xác nhận tin này.

Hơn 20 người Tây Tạng đã tự thiêu kể từ tháng Ba năm ngoái để phản đối sự đàn áp của chính phủ Trung Quốc nhắm vào văn hóa và tôn giáo của người Tây Tạng.

Các giới chức tại Bắc Kinh đã lên án hành động tự thiêu là một hình thức khủng bố. Họ đã cáo buộc lãnh tụ tinh thần lưu vong của người Tây Tạng, đức Đạt Lai Lạt Ma, ủng hộ cho những người tự thiêu.

Nguồn: VOA

Phản hồi