WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đảng chỉ còn vai trò kìm hãm xã hội

Phạm Hồng Sơn: Thưa ông Lê Hồng Hà, với cương vị là người đã tham gia Cách mạng tháng Tám, Kháng chiến chống Pháp và chứng kiến Kháng chiến chống Mỹ, thời kỳ Đổi Mới, xin ông cho biết tình hình Việt Nam hiện nay có những vấn đề gì đáng lưu tâm nhất?

Lê Hồng Hà: Tình hình chung hiện nay tôi thấy có ba vấn đề lớn nhất.

Ông Lê Hồng Hà

Thứ nhất là sự đánh giá của ĐCSVN về chính ĐCSVN và về hiện trạng đất nước nói chung là sai lầm. ĐCSVN vẫn cố tô vẽ cho thực trạng hiện nay những điều không có, vẫn tự khoe khoang, huyênh hoang rằng nhờ mình thì đất nước mới có nhiều điều tiến bộ. Ví dụ Đảng luôn cho lịch sử của dân tộc từ khi có Đảng là một bản anh hùng ca. Theo tôi, về công cuộc giải phóng dân tộc thì có thể là anh hùng ca nhưng về việc xây dựng và phát triển đất nước thì từ khi có ĐCSVN đến giờ đó là một quãng lịch sử thất bại. Và giải phóng dân tộc vừa qua cũng không như Đảng nói là nhờ chủ nghĩa Marx-Lenin mà cái chính là do nhân dân đã tiếp thu, tiếp nối được truyền thống yêu nước của dân tộc. Chủ nghĩa Marx-Lenin nếu có chỉ có một phần nhỏ là tập hợp được đoàn kết giữa công nhân và nông dân thôi. Còn thực tế đã cho thấy Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN thì càng phát triển lại càng tụt hậu về nhiều mặt so với các nước trong khu vực. Xây dựng và phát triển đất nước mà lại theo chủ nghĩa Marx-Lenin thì sai hoàn toàn. Chủ nghĩa Marx-Lenin là một học thuyết đấu tranh giai cấp, là một học thuyết phản phát triển.

Thứ hai là tình hình xã hội hiện nay ở mức độ xấu chưa từng có, kể từ năm 1975 đến giờ. Sự xuống cấp của đất nước hầu khắp mọi lĩnh vực từ an ninh, đạo đức, văn hóa, giáo dục, xã hội, hay chính trị. Chính trị nghĩa là uy tín của của ĐCSVN đã xuống thấp chưa từng có, gần như không còn ai tin vào cái Đảng này nữa. Như vậy xã hội hiện nay, theo tôi, đang lâm vào một cuộc tổng khủng hoảng toàn diện mà nguyên nhân là do đường lối của ĐCSVN về phát triển là sai.

Thứ ba là vấn đề Trung Quốc. Trung Quốc đã và đang ráo riết thực hiện những kế hoạch dữ dội, xâm nhập, ảnh hưởng, chèn ép, bao vây trên mọi lĩnh vực, kinh tế, an ninh, quốc phòng, lãnh thổ, nhằm thực hiện ý đồ cuối cùng là thôn tính Việt Nam. Còn về phía Việt Nam thì nhiều cán bộ lãnh đạo của Việt Nam lại đã và đang bị Trung Quốc mua chuộc và khống chế. Tất cả những điều đó đều là một quá trình liên tục từ Đại hội VI của ĐCSVN đến nay. Thái độ nói chung của lãnh đạo Việt Nam hiện nay về Trung Quốc lại lờ phờ, không rõ ràng. Đó là một vấn đề hết sức nguy hiểm.

Phạm Hồng Sơn: Vậy ĐCSVN còn đóng vai trò gì đối với đất nước hiện nay?

Lê Hồng Hà: Trước đây Đảng đã từng giữ vai trò tiền phong trong xã hội, thúc đẩy tiến bộ cho xã hội ở một số phương diện. Nhưng đến nay Đảng không còn giữ được những vai trò đó nữa vì Đảng vẫn đi theo hệ tư tưởng Marx-Lenin. Còn về đội ngũ của Đảng, đặc biệt là hàng ngũ cầm quyền, đã bị tha hóa, tham nhũng, xoay sở, vô cảm với đất nước, xã hội. Vì vậy Đảng hiện nay chỉ còn vai trò kìm hãm xã hội thôi.

Phạm Hồng Sơn: Vừa rồi ĐCSVN đã có Hội nghị Trung ương 4 và tiếp theo là một Hội nghị toàn quốc về chỉnh đốn Đảng, ông có kỳ vọng gì?

Lê Hồng Hà: Nói đúng ra thì những Hội nghị được tổ chức rất ghê gớm đó họ đã có những phát hiện cũng có ích chứ không phải là vứt đi nhưng nó không trúng vấn đề chính, không đi vào nguyên nhân gốc. Nhiều cán bộ lâu năm đã có những bộc bạch là nếu cứ ra những nghị quyết kiểu như thế thì sẽ “chẳng giải quyết được cái quái gì cả”. Họ chỉ dựa vào những biểu hiện, rồi tập trung phân tích vào những hư hỏng bên ngoài. Họ chưa nhận ra hoặc không dám nhận ra nguyên nhân gốc của những hư hỏng đó thì làm sao có thể chỉnh đốn được.

Phạm Hồng Sơn: Tại sao họ “không dám nhận ra”?

Lê Hồng Hà: Nếu họ phải thừa nhận sai lầm từ gốc nằm ở cương lĩnh, ở đường lối, ở hệ tư tưởng thì tức là họ phải chấp nhận rằng công tác tuyên huấn là bịp bợm còn công tác lý luận là bế tắc, họ sẽ phải tự cách chức hết, tự nghỉ hết, tức là sự tự “lật đổ”, sự thay đổi hoàn toàn. Mà hiện nay họ vẫn tỏ ra phải giữ quyền lực, địa vị, giữ lợi ích của họ, nghĩa là họ phải giữ những đường lối đó. Không những thế, vừa rồi họ vẫn còn cho rằng ai phê phán đường lối chính trị của họ là sai lầm là đều thuộc lực lượng “chống đối, thù địch”, nghĩa là những gì chúng ta trao đổi từ nãy đến giờ là thuộc lực lượng “thù địch” rồi. Do đó trong tình hình muốn tạo thế chuyển biến cho đất nước Việt Nam thì phải dựa vào dân, chứ dựa vào Đảng, mong muốn đổi mới cái Đảng này cho nó mạnh lên, nó sạch lên thì không có. Trong tình hình hiện nay của đất nước thì cái Đảng này không thể đổi mới được. Chỉ dân mới có thể tạo ra đổi mới. Nếu cái Đảng này có làm được cái gì tiến bộ thì cũng phải dựa vào sức ép của dân. Nhân dân sẽ là người bắt Đảng phải thay đổi.

Phạm Hồng Sơn: Xin ông đánh giá về lực lượng tiến bộ hiện nay?

Lê Hồng Hà: Vì đất nước, xã hội đang lâm vào một cuộc tổng khủng hoảng nên chính điều đó đang tạo ra một đòi hỏi phải thay đổi của bản thân xã hội, của các thành phần trong xã hội. Những vận động, đấu tranh cho tiến bộ đã được nhiều người thực hiện liên tục từ hàng chục năm qua với nhiều bước thăng trầm. Nhưng khoảng 1 đến 2 năm nay phong trào đang lên mạnh với sự xuất hiện của nhiều nhân vật mới, đang trồi lên liên tục và là tổng hợp của rất nhiều cái cụ thể. Nếu lấy mốc thì tôi lấy mốc là Vụ án Cù Huy Hà Vũ, những cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội và một loạt những kiến nghị tập thể, phải kể đến nhất là Kiến nghị có chữ ký ban đầu của 85 vị ở cả trong Nam và Bắc, rồi Kiến nghị của hơn 20 trí thức, rồi Kiến nghị về Bauxite, rồi cả các Kiến nghị của ông Trần Văn Huỳnh (bố Trần Huỳnh Duy Thức). Nói chung lực lượng tiến bộ đang trồi lên với nhiều hình, nhiều vẻ và với những quan điểm rất khác nhau. Vấn đề hiện nay là vẫn chưa có ai tổng hợp được về những lực lượng đối lập đang nổi lên ở trong nước, gồm những ai, như thế nào. Việc này cần quan tâm để đánh giá cho chính xác, để hiểu rõ họ như thế nào. Ví dụ nhóm Minh Triết của Nguyễn Khắc Mai, rồi Khối 8406, hay những người đang nằm trong hệ thống như Dương Trung Quốc, Nguyễn Minh Thuyết, Tương Lai, Nguyễn Trung, họ phát biểu còn dè dặt thì đánh giá thế nào, rồi Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Xuân Nghĩa, rồi hiện tượng ở Phú Yên hay là Nguyễn Xuân Diện đi thăm Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Quang Vinh đưa tin về Tiên Lãng, Ba Sàm điểm tin hàng ngày, hay Nguyễn Huệ Chi đi thăm Cù Huy Hà Vũ, rồi Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh lên tiếng đòi thả Bùi Thị Minh Hằng. Rồi ở ngoài nước, tôi thấy có nhiều phát biểu cũng rất giỏi, nhiều hoạt động rất tích cực. Như vậy hiện nay đang có rất nhiều tiếng nói, hoạt động, rất đa dạng, rất phong phú, rất khác nhau, rất phức tạp, rất ghê gớm. Tôi đang quan tâm nhưng chưa tài nào tổng hợp được.

Phạm Hồng Sơn: Ông tiên liệu gì về phản ứng của ĐCSVN trước những “trồi lên” đó?

Lê Hồng Hà: Họ sẽ đi đến chỗ phải đàn áp. Mà một trong những biểu hiện của nó là Đảng vừa ra 19 điều cấm kỵ đối với đảng viên, nghĩa là nó chuẩn bị đàn áp đấy. 19 điều cấm là tước quyền công dân của đảng viên, vi phạm luật pháp. Nhưng điều đó cũng thể hiện Đảng đang ở tâm trạng bất lực. Một biểu hiện bất lực rõ nữa là tháng trước ông TBT Nguyễn Phú Trọng phải đứng ra mời gặp các cán bộ lão thành trong Nam và ngoài Bắc. Hoạt động đó cách đây khoảng 2-3 năm là một chế độ thường niên, nhưng mỗi lần gặp thì lại bị các cán bộ lão thành phê phán, góp ý kiến rất “lộng óc” nên sau đó Đảng đã bỏ đi, không tổ chức nữa. Nhưng rồi dư luận kêu ca nhiều quá nên vừa rồi lại phải tổ chức lại nhưng lại chỉ dám mời những cán bộ lão thành cao cấp như kinh qua Ban Bí thư, kinh qua Thủ tướng, không dám mời mở rộng và cũng không dám nghe hết các ý kiến. Như vậy là Đảng đang muốn xoa dịu, đang muốn tỏ ra có sự đoàn kết, gắn bó giữa lãnh đạo hiện nay với lớp về hưu, nhưng thực tế cho thấy sự chia rẽ, mất đoàn kết trong Đảng là hiện tượng phổ biến.

Phạm Hồng Sơn: Ông là người đã tiếp thêm tiếng nói mạnh mẽ về việc phải bạch hóa và minh oan cho những nạn nhân trong “Vụ án xét lại chống Đảng” thời những năm cuối 1960 đầu 1970. Theo ông, những tấm gương nạn nhân năm xưa đó có ý nghĩa gì với lịch sử và đặc biệt có ý nghĩa gì trong bối cảnh đất nước hiện nay?

Lê Hồng Hà: Đó là những con người xứng đáng với bản lĩnh anh hùng, xứng đáng là tấm gương cho thế hệ hiện nay noi theo. Xã hội cần phải tiếp tục công việc để đòi ĐCSVN phải tuyên bố sửa sai, đòi minh oan cho những con người lịch sử đó để bảo vệ chân lý, bảo vệ pháp luật và trả lại thanh danh cho những con người anh hùng đó.

Phạm Hồng Sơn: Với tư cách là một người đi trước hay nói theo cách thường thấy là một “lão thành cách mạng”, giả thiết nếu có lãnh đạo của ĐCSVN hiện nay đến tham vấn, ông sẽ nói gì với họ?

Lê Hồng Hà: Tôi sẽ nói với họ đúng như những gì đã nói ở trên.

Phạm Hồng Sơn: Ông có những lời khuyên cụ thể nào không?

Lê Hồng Hà: ĐCSVN cần phải họp lại với nhau để thôi hệ tư tưởng Marx-Lenin đi. Tôi không kêu gọi thủ tiêu “anh” nhưng “anh” muốn tồn tại thì phải thực hiện đa đảng, dân chủ, để mà tồn tại.

Phạm Hồng Sơn: Trân trọng cảm ơn ông Lê Hồng Hà.

Bài đăng ngày 06.3.2012

© 2012 pro&contra

12 Phản hồi cho “Đảng chỉ còn vai trò kìm hãm xã hội”

 1. ngocson146 says:

  bai phong van hay qua .cam on bac si pham hong son.

 2. Dao Cong Khai says:

  Too late rồi các đồng chí ơi, hơn nửa thế kỷ rồi các đồng chí mới nói được câu đó.

 3. Lê Thiện Ý says:

  Không còn thuốc chưã cho chứng bệnh di căn vào xương tủy cuả csvn !
  Nói chủ nghiã Mác-xít – Lê-nin-nít ở thời nay là nói láo !
  “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân” là ăn cướp !
  Đảng chỉ KÌM HÃM XÃ HỘI chứ không thể lãnh đạo ai !

 4. Hồ sĩ Tạo says:

  Ông Lê Hồng Hà can đảm nói ra sự thật: đảng “CSVN chỉ còn vai trò kìm hãm xã hội” Việt Nam. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử, những gì không được tích sự gì nữa thì phải bị đào thải và thay thế. Câu hỏi đặt ra là tại sao các cựu cán bộ, các đảng viên tiến bộ và “lão thành cách mạng” còn chần chừ gì nữa mà không dám cứu nhân dân và tổ quốc ra khỏi cái ngõ cụt bế tắc này.

 5. tran phu says:

  dang cong san quang vinh muon nam !?

 6. ĐẠI NGÀN says:

  SỰ TINH HOA VÀ XÃ HỘI CON NGƯỜI

  Con người cũng giống như thế giới thực vật hay thế giới động vật nói chung, luôn có thành phần tinh hoa, chọn lọc, và thành phần ít tinh hoa, ít chọn lọc, hay tầm thường nói chung. Điều này đúng cả về mặt hình thức bên ngoài cũng như mặt chất lượng bên trong. Đó là ý nghĩa khi mua vật, người ta chọn những con bắt mắt bề ngoài, khi mua gỗ hay hoa trái, người ta chọn chất lượng bên trong ngoài tính chất bắt mắt như đã nói. Đối với loài người, tính chất tinh hoa có cái gì đó phức tạp hơn. Bởi con người là một thực thể vừa lý trí, năng lực nhận thức, vừa tinh thần. Do đó cái tinh hoa của loài người không phải do giai cấp mà do di truyền, do đột biến, do giáo dục, do tài năng bẩm sinh, do đức hạnh bẩm sinh hay sự chọn lọc về nhân cách, về tính khí tự nhiên v.v… Nói chung bất kỳ thành phần giai cấp xã hội nào đều cũng có thể sản xuất ra các giá trị tinh hoa nếu các điều kiện riêng trong sự chọn lọc của cá nhân được hội đủ. Mác là kẻ mê tín, mê muội vào khái niệm quy luật biện chứng mang tính duy tâm của Hegel, nên thật sự quan niệm giai cấp của Mác về mặt lịch sử là hoàn toàn nhảm nhí. Mác từng nói giai cấp vô sản như là ý nghĩa tiên phong của lịch sử, rồi những loại trí thức điếu đóm, cò mồi, nô dịch ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có VN, trong suốt gần một thế kỷ cũng hót theo, nông dân, công nhân là đội ngủ tiên phong của động lực phát triển lịch sử chẳng hạn. Người ta không nhận thức ra được rằng chính khoa học kỹ thuật mới là động lực khách quan của phát triển lịch sử, và tinh hoa nhân loại là động lực phát triển tinh thần, văn minh, văn hóa mà không là gì khác. Cách đây nhiều thế kỷ, một danh nhân nổi tiếng của VN từng nói hiền tài là nguyên khí của quốc gia chính là như thế. Cho nên sự ấu trĩ của Các Mác về mặt lịch sử phát triển của nhân loại cũng chính là ở đây cũng như ở nhiều khía cạnh tư duy triết học lẫn quan điểm khoa học thực tiển khác. Bởi vậy khi số nhiều những cái không tinh hoa lại được mệnh danh là cái tinh hoa để dẫn dắt nhân loại, chỉ có thể làm cho lịch sử bị trật chìa và bị chậm lụt phát triển, là điều mà bất kỳ ai cũng có thể nhận thấy được hay cũng có thể quan niệm được.

  Thượng Ngàn Võ Hưng Thanh
  (09/3/12)

 7. Lê Dân Việt says:

  Mấy tháng trước có quả bom hoa cải Đoàn Văn Vươn, làm cho CSVN rùng mình, tự nhận ra là sai luật ráo chọi trong những vụ cướp đất cướp vườn của dân. Nay lại thêm quả bom sự thật Hồng Hà khẳng định đảng “CSVN chỉ còn vai trò kìm hãm xã hội” Việt nam. Thế thì còn đâu đất sống cho cái đảng cướp ngày CSVN nữa, nếu có độ 100 hay 1000 ông “lão thành cách mạng” như ông Lê Hồng Hà can đảm nói ra sự thật như thế này nhỉ. Các cụ “lão thành cách mạng” cò trần trừ gì nữa mà không dám nói ra sự thật như ông Hồng Hà, hay là các cụ muốn ôm theo xuống cửu tuyền cái tội theo giặc phá nát giang sơn. Cáo chết để da, người chết để tiếng. Mong thay! Trễ còn hơn không.

 8. Manh Cuong says:

  Đảng chỉ còn vai trò kìm hãm xã hội, câu này nói rất đúng. Để cứu Đảng, theo tôi nghĩ, các cựu cán bộ, lão thành cách mạng và các Đảng viên tiến bộ hãy thành lập 1 Đảng, có thể lấy lại tên là Đảng Lao Động, để tổng hợp những lực lượng đối lập ( lực lượng này đa số cũng là Đảng viên) đang nổi lên ở trong nước.chỉ có các ông mới thành lập được và cứu được Đảng.

 9. xoathantuong says:

  Đồng ý với ông Lê Hồng Hà: “Tôi không kêu gọi thủ tiêu “anh” nhưng “anh” muốn tồn tại thì phải thực hiện đa đảng, dân chủ, để mà tồn tại.”

 10. butcun says:

  Ngoài vai trò “kìm hãm xã hội”.Đảng còn giữ vai trò lảnh đạo xã hội đen,côn đồ.Đóng vai trò “chạo đỉ”trong các khâu xuất khẩu gái tơ,trồng rơm v.v..dưới sự điều hành cuả các toà đại sứ trên khắp thế giới.

Phản hồi