WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

André Hồ Cương Quyết và 2 buổi chiếu phim ở Warsaw

Buổi chiếu thứ nhất: 29/3/2012:

Có khoảng trên dưới 100 người tham dự, do buổi chiếu thực hiện vào giờ làm việc nên nhiều bà con không theo được hết, nhất là phần thảo luận. Buổi chiếu và phần thảo luận kéo dài hơn 2 tiếng, bắt đầu lúc 13 giờ và kết thúc lúc 15giờ 15′.

Thùng quyên góp cũng được bỏ ra quá trễ, khi nhiều người đã rời phòng chiếu.

Phát biểu trước khi buổi chiếu bắt đầu

Khán giả ngồi gần như chật kín trên 100 chiếc ghế

Nhưng phần thảo luận, một số đã về sớm


Buổi chiếu thứ hai tại Hội Tự Do Ngôn Luận:Khoảng 60 người, trong đó có một nhóm khán giả Ba Lan nên cần có người tóm tắt nội dung bộ phim cũng như dịch qua tiếng Ba Lan với phần thảo luận.Phần thảo luận kéo dài tới 21 giờ 30. Giữa đó, có thêm tiết mục văn nghệ.

Phiên dịch

Khán giả Ba Lan cũng đặt nhiều câu hỏi

Anh Nguyễn Duy (bút hiệu Trương Đình Toe) đặt câu hỏi

Lượng khán giả, nhìn từ phía sau

Văn nghệ

 

Cuối buổi, đạo diễn Andre đã tự tay cắt chiếc thùng quyên góp từ hôm đầu và một nhóm bắt đầu kiểm tiền.

 

Tỉ phú rồi, đạo diễn kêu lên!

Số tiền gom được từ 2 buổi chiếu phim, xin thêm từ một số Box bán hàng và đóng góp của hội Người Việt tổng cộng là 12.640 zua-ty và 250 đô-la. Trong đó, hội Người Việt (ông Lê  Thiết Hùng) góp 2.320 zua-ty.

Chưa ai ăn tối nhưng rất vui vẻ, hồ hởi kiểm tiền

Số tiền trên đã được quy đổi, làm tròn thành 3.200 Euros và trao cho ông Andre Hồ Cương Quyết.

Biên nhận và cam kết

© Đàn Chim Việt

 

3 Phản hồi cho “André Hồ Cương Quyết và 2 buổi chiếu phim ở Warsaw”

 1. Đọc lướt sơ sài dòng tin ngắn,
  Và chút lời bình thuở xưa xa;
  Lại xót vết thương chưa cầm máu,
  Biết đến bao giờ kín thịt da? …

  Xuống đường: Hà Nội căm giặc bắc,
  Chẳng quên nhắc nhớ: Ngụy Văn Thà, …
  Bao gương dũng liệt vì non nước,
  Quên mình giành giữ Hoàng-Trường Sa!

  Thêm bạn, bớt thù: Vì đại nghĩa,
  Xin giữ cho tròn đạo Ông Cha!

  Deutschland, 23:48, 15.04.2012

 2. D.Nhật Lệ says:

  Chính ông ta đó,cô/bà Trang Nhung ạ !
  Để tuyên truyền cho Cộng Việt trong việc đánh đổ chế độ dân chủ non trẻ của VNCH.ông A.Menras và
  Jean Pierre Debris đều là thầy giáo dạy Pháp văn,đã cầm cờ MTGPMN.chưa lộ mặt nạ CS.treo lên mặt
  tiền QH/VNCH.Tại sao 2 tên Tây này lại dám làm như vậy ? Lý do thứ nhất là ông ta vốn thiên tả như đa
  số người Pháp,thậm chí là đảng viên CS.Pháp.(Nhiều anh VN.du học cũng a dua nhắm mắt bắt chước mấy tên này gia nhập đảng CS.Pháp như bà D.Quỳnh Hoa và chồng là Huỳnh X Nghị,còn nhóm Diễn Đàn gồm N.Ngọc Giao,Đ.Tiến v.v.thì công khai ủng hộ CV.,có vào đảng chưa thì chẳng ai tiết lộ như bà QH.).
  Lý do thứ 2 là có thể ông ta nhận lệnh của CSQT.để giúp ‘đánh đổ chế độ Mỹ ngụy’ như luận điệu tuyên
  truyền có tính nhồi sọ của CS.theo sách lược giải phóng dân tộc của tổ sư Lênin mà Hồ coi nhu bửu bối.
  Có điều buồn cười là N.Cao Kỳ hồi đó lại gán tội thực dân cho 2 tên tây này mà lẽ ra là phải ra lệnh cho tình báo VN.điều tra để tuyên bố cho chính xác.Tiếc là sau khi lật đổ TT.Diệm thì bọn tướng lãnh cầm đầu
  là những tên ‘hữu dõng vô mưu’,qúa ấu trĩ về chính trị nên ban bệ tình báo cũ bị vô hiệu hóa đến tê liệt.
  Căn cứ vào bài viết chưởi bới cộng đồng tỵ nạn CS.nhưng ông ta khéo léo chỉ chưởi chệch đi là một số quân nhân VNCH.cực đoan mà A.Menras viết thì rõ ràng ông ta làm công việc này có vẻ nhắm đến mục
  đích nào khác nữa,ngoài mục đích giúp ngư dân VN.đối với sự cướp bóc của Tàu cộng.Đó là kêu gọi
  Tàu cộng hãy vì chủ nghĩa CS.quốc tế mà chấm dứt việc nói trên,hầu xây dựng thiên đàng XHCN.với VN.
  như VN.đang kêu gọi Tàu cộng ? Điều nữa là trong bài viết của Menras còn nói đến nỗi đau chung của
  ông và những thành phần ‘nằm vùng’ trước kia như HTMẫm,LHĐằng v.v.và điều đó khiến cho ông phải
  làm thay cho những kẻ này,hầu chuộc lại lỗi lầm đã đưa VN.đến tình trạng nát bét hiện nay chăng ?
  Tưởng cũng nên nhắc lại là ông tây kia Debris có lẽ nay biết sự sai lầm của mình nên biệt tăm biệt tích,
  không dám chường mặt ra như ngài Menras.

 3. TRANG NHUNG -USA says:

  Trông anh này quen như người nổi tiếng chống Mỹ đã từng bị VNCH bắt tù vì đã dám phất cờ Cộng sản trên nóc nhà quốc hội Sài Gòn thuở trước thì phải ?

Phản hồi