WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Làm một nẻo, nói một đàng

Trong bài nói tại Trường Đảng Cao cấp Nico Lopez ở Cuba của ông Nguyễn Phú Trọng có đoạn phản ánh đúng sự thực:

“Chúng ta thừa nhận rằng, chủ nghĩa tư bản chưa bao giờ mang tính toàn cầu như ngày nay và cũng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhất là trong lĩnh vực giải phóng và phát triển sức sản xuất, phát triển khoa học – công nghệ. Nhiều nước tư bản phát triển, trên cơ sở các điều kiện kinh tế cao và do kết quả đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã có những biện pháp điều chỉnh, hình thành được không ít các chế độ phúc lợi xã hội tiến bộ hơn so với trước”.

Chủ nghĩa tư bản dẫu còn nhiều khuyết tật nhưng tự bản thân đã và đang không ngừng điều tiết để hoàn thiện hơn. Còn nhiều điều phải xem xét, bàn bạc nhưng, điều này thì khẳng định được:

Chủ nghĩa xã hội như đã và đang thấy ở Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Cu Ba … thì không thể nào bằng được chủ nghĩa tư bản; trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai (nếu nó không tự diễn biến hòa bình, không sụp đổ để hóa thân).

Cũng trong bài nói trên có một đoạn nghe hùng hồn, lưu lóat nhưng, rất sai thực tế:

Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, chứ không phải cạnh tranh thắng – thua vì lợi ích vị kỷ của cá nhân và các phe nhóm. Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn và hủy hoại môi trường. Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có. Phải chăng đó chính là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội. Đó cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Hồ Chí Minh, Phiđen Caxtrô và nhân dân hai nước chúng ta đã lựa chọn và đang kiên trì, kiên định theo đuổi ”.

Hãy so sánh giữa nói và làm qua mỗi câu trong đoạn trên:

Nói: Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người.

Thực tế: Bọn quyền chức của ĐCSVN thiết lập hệ thống mafia, lợi dụng sự ngoan cố mập mờ trong chủ trương “đất đai thuộc sở hữu toàn dân”, cướp ruộng đất của dân, thí cho họ mấy đồng đền bù rẻ mạt rồi phù phép bán lấy lời hàng chục, hàng trăm lần. Dân kêu oan, không cấp nào chịu giải quyết, kéo lên Trung ương, không những bị bỏ vạ bỏ vật đầu đường cuối phố mất hết phẩm giá, mà còn bị đánh đập, bị tống giam rất tàn tệ, bất kể là thương bệnh binh hay bà mẹ Việt Nam anh hùng … Nào phải chỉ là hiện tượng đơn lẻ, đã hàng nghìn vụ, đã hàng vạn người bị đầy ải trên khắp đất nước trong suốt mấy chục năm qua. Trước thảm cảnh ấy các vị lãnh đạo vô cảm không hề thấy đau lòng để gấp rút sửa sai trong đường lối, chủ trương (nói quanh co thì là sửa lỗi hệ thống) mà vu cho những người biểu tình khiếu kiện là thế lực thù địch.

Nói: Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội.

Thực tế:

- Tiền gửi trẻ mỗi tháng ở lớp mẫu giáo của con các đại gia (8 triệu đồng/tháng) bằng hai mươi tháng tiền ăn của học sinh nội trú ở vùng sâu vùng xa (4 trăm ngàn đồng/tháng)

- Bát phở sáng của tư bản đỏ (bẩy trăm nghìn đồng) gấp trăm lần suất ăn trưa của một công nhân làm việc trong nhà máy (bẩy nghìn đồng).

- Dân ốm vào bệnh viên chen chúc ba người một giường đơn, ốm mà phải nằm cả ở gầm giường; quan chức cao cấp của Đảng mỗi người một phòng đầy đủ tiện nghi, hơn cả tư bản. Bệnh viện của dân Việt Nam tồi tàn hơn nhà tù tư bản rất nhiều.

- Chênh lệch thu nhập của ngay cả viên chức nhà nước cách đây ba bốn chục năm chỉ hàng chục lần, nay lên tới mấy trăm lần (Cô nuôi dạy trẻ ở nông thôn lương 500 000 đồng/tháng; tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước trên trăm triệu đồng/tháng). Chưa kể tham nhũng.

Nói: Chúng ta cần một xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, chứ không phải cạnh tranh thắng – thua vì lợi ích vị kỷ của cá nhân và các phe nhóm.

Thực tế:
- Các giá trị tiến bộ: tự do, dân chủ đều bị hạn chế hoặc tước đoạt. Không có tự do ngôn luận, không được tự do phản biện mà chỉ được tự do ca ngợi Đảng. Không có bầu cử tự do mà chỉ được bầu người do Đảng cử …

- Nhân ái gì mà công an giang thẳng chân đạp vào mặt người đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn biển đảo, ngay giữa công chúng Thủ đô.

- Đoàn kết sao được khi ông Tổng Bí thư ĐCSVN lúc nào cũng, ở đâu cũng ra rả: kẻ thù, thế lực thù địch …

- Vì lợi ích (được giữ quyền cai trị) của Đảng (chỉ là một phe nhóm trong đại khối dân tộc), người ta áp đặt điều 4 vào Hiến pháp, vu cho các phe nhóm khác là kẻ thù. Không cần cạnh tranh mà Đảng mặc nhiên tạo thế thắng tuyệt đối với tất cả các phe nhóm khác của dân tộc.

Nói: Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn và hủy hoại môi trường.
Thực tế:

- Trước cách mạng Tháng Tám, thời Pháp cai trị, diện tích rừng Việt Nam còn 14 triệu ha, che phủ 43% diện tích lãnh thổ. Khi Mỹ và chính quyền Sài Gòn còn quản lý một phần lãnh thổ, mặc dù có rải chất độc mầu da cam, diện tích rừng che phủ vẫn còn 34%. Nay … chỉ còn không đầy 25% !

- Cả nước có 2 360 con sông và kênh rạch. Từ ngày làm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 10 000km2 trong số đó đã bị ô nhiễm nặng. Một số kênh rạch hầu như đã bị bức tử! Chất lượng nước ảnh hưởng đến sức khỏe người bị xếp thứ 80 trên thế giới.

- Không khí ở các đô thị Việt Nam bị xếp trong tốp 10 nước bẩn nhất thế giới.

- Việt Nam đất chật người đông nhưng trong quy hoạch năm 2009 có tới 166 sân gôn, nhiều sân gôn ngự trị cả trên bờ xôi ruộng mật. Cho đến nay nhiều sân không người chơi gôn mà chỉ cỏ dại và biệt thự hoang phế.

- Đuổi dân đi để lấy đất làm khu công nghiệp, nhưng trong số 100 000ha đã được quy hoạch, có đến 50% bị bỏ hoang.

Nói: Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có.

Thực tế:
- Trong Quốc hội, người của Đảng chiếm 90%, số người Việt Nam ngoài Đảng (chiếm 96% dân số) chỉ được 10% đại biểu.

- Lời tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công an là thanh kiếm (sẵn sàng chọc tiết ai?) và lá chắn (ngăn ai?) của Đảng, chứ không phải để bảo đảm trật tự an toàn cho xã hội, bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân.

- Quân đội chỉ trung với Đảng, dân mà nổi dậy thì dân là kẻ thù phải được tắm máu Thiên An Môn. (Nhiệm vụ chính yếu của quân đội không phải để bảo vệ đất nước, bảo toàn lãnh thổ, lãnh hải, chống xâm lược, xâm lấn)

- Trời cũng phải được giành cho một thiểu số giàu có (về quyền lực). Mỗi độ xuân về phải mừng Đảng trước rồi mới được mừng xuân.

*
Kết luận: Tôi không thể làm tổng bí thư ĐCSVN vì không thể trâng tráo như thế.

Hà Nội 12 tháng 4 năm 2012 

© Nguyễn Thanh Giang

© Đàn Chim Việt

 

12 Phản hồi cho “Làm một nẻo, nói một đàng”

 1. Tạ Tốn" says:

  Một ông Bùi Tín , thêm ông Âu Dương Thệ , bây giờ tới bác Nguyễn Thanh Giang có nhũng bài viết công kích ông Trọng . Những CAM ( NậpNà Virgin ) làm sao mà liếm cho sạch cái ” asshole ” của Trọng lú đây ?!

  • CôngTâm says:

   Cái dân chuyên liếm ”asshole”
   Dám xưng TạTốn cho bẩn ”nồn” mẹ ”chinh”!!!

 2. Liêm Sỉ says:

  Phú Trọng mà không có lòng tự trọng, không có cả liêm sỉ nữa, chỉ có kẻ mặt dày mới trâng tráo tuôn ra những lời lẽ thối tha như vậy.

 3. DANG VIEN CS THA HOA says:

  Day moi dung nguyen van bai phat bieu cua Bac Trong !
  Chi xuyen tac boi nho DCS va anh Trong !

  “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự không vì con người, một xã hội phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta không cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, một xã hội phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta không cần một xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, một xã hội phải cạnh tranh thắng – thua vì lợi ích vị kỷ của cá nhân và các phe nhóm. Chúng ta không cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, một xã hội phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn và hủy hoại môi trường. Và chúng ta không cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, một xã hội phải chỉ cho một thiểu số giàu có. Phải chăng đó chính là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội. Đó cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Hồ Chí Minh, Phiđen Caxtrô và nhân dân hai nước chúng ta đã lựa chọn và đang kiên trì, kiên định theo đuổi ”.

  • dân đen says:

   Lời văn của Trọng Lú có phần lú lẩn đấy nhé : “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự không vì con người, một xã hội phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người ”

   “Và chúng ta không cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, một xã hội phải chỉ cho một thiểu số giàu có”

 4. Hương says:

  Nhờ tư bản giúp đở đủ thứ mới qua cơn đói nghèo thế mà vẫn cho XHCN là ưu việt. Qua đến CUBA với 5000 tấn gạo khuyên CUBA hãy kiên định con đường XHCN. Những người đó ngũ mơ quá lâu đến mức hôn trầm. Hãy cởi mở cho dân ấm no, dân ca ngợi mà để đức lại cho con cháu sau này.

 5. Nếu là con người có chút liêm sỉ và có lòng tự trọng ,sau chuyến đi thăm Cuba về bác Trọng nên bàn với bộ Chính trị Đcsvn hãy từ bỏ cò đường mù XHCN và học thuyết giết người Max-Lê .Từng bước tiến hành dân chủ hóa đất nườc theo con đường mà Miến Điện đang làm .Lập tức quay lại với nhân dân và hội nhập vào cộng đồng thế giới tự do dân chủ thực sự ,xóa bỏ hận thù do lịch sử để lại,từng bước thực thi (thật lòng) tiến trình hòa giải dân tộc dưới sự kiểm sóat của LHQ .Ân xá thả hết tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm ;
  Thời đại thông tin đa chiều ,các ông không thể tiếp tục nói dối được nữa,phép nhiệm màu của XCNXH và lý luận chủ nghĩa Max hết linh thiêng rồi .Miến Điện đang từ bỏ độc tài toàn trị bước vào qũy đạo tự do thực sự, hội nhập sâu rộng với cộng đồng nhân lọai.
  Ông Trọng và ĐCSVN không nên liều mình đi ngược lại dòng thác tiến bộ mà con người cần hướng tới .Ngày tàn của các chế độ độc tài toàn trị là điều sẽ tới !
  Ngày 16-04-2012
  Việt Nam (Âu Lạc)

 6. Nếu là con người có chút liêm sỉ và có lòng tự trọng ,sau chuyến đi thăm Cuba về bác Trọng nên bàn với bộ Chính trị Đcsvn hãy từ bỏ cò đường mù XHCN và học thuyết giết người Max-Lê .Từng bước tiến hành dân chủ hóa đất nườc theo con đường mà Miến Điện đang làm .Lập tức quay lại với nhân dân và hội nhập và cộng đồng thế giới tự do dân chủ thực sự ,xóa bỏ hận thù do lịch sử để lại,từng bước thực thi (thật lòng) tiến trình hòa giải dân tộc dưới sự kiểm sóat của LHQ .Ân xá thả hết tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm ;
  Thời đại thông tin đa chiều ,các ông không thể tiếp tục nói dối được nữa,phép nhiệm màu của XCNXH và lý luận chủ nghĩa Max hết linh thiêng rồi .Miến Điện đang từ bỏ độc tài toàn trị bước vào qũy đạo tự do thực sự, hội nhập sâu rộng với cộng đồng nhân lọai.
  Ông Trọng và ĐCSVN không nên liều mình đi ngược lại dòng thác tiến bộ mà con người cần hướng tới .Ngày tàn của các chế độ độc tài toàn trị là điều sẽ tới !
  Ngày 16-04-2012
  Việt Nam (Âu Lạc)

 7. T. says:

  Hình của ông Nguyễn Phú Trọng trong bài báo này giống như hệt hình mấy người Việt cao niên nằm trong áo quan ở nhà quàn Peek Family tại quận Cam.
  Điềm báo trước ông Trọng sắp đi gặp “bác”….

 8. butcun says:

  Tiếc quá nếu bác Trọng lú thay vì bị đám Ba tây xù đẹp,làm một cú qua Mỹ trong muà bầu cử này thì hay biết mấy!Lần trước anh Triết lùn mã tử trong chuyến thăm nước Mỹ, đứng chụp ảnh ngang tầm dưới ông bà Ô bamá,anh làm cú phân hoá nội bộ nước Mỹ khiến cho cả nước kinh tế kiệt quệ khốn đốn hụt hơi.Nếu tài hùng biện láo khoét ba hoa cuả bác Trọng đến Mỹ trong muà bầu cử này.Chắc chắn bác phải làm “Phân bắc” hai đảng Rân Trủ và Cộng hề.Tới luôn bác Trọng lú hề.
  Ba Dũng qua thăm Miến Điện khuyên Miến cải cách dân chủ.Ba Dũng được tiếng “Dũng ăn Miến”.Lảo Trọng lú qua Cuba xúi ngu hoá ra “Trọng ăn Cu”

 9. Võ Hưng Thanh says:

  NGUYÊN LÝ VÀ THỰC TIỂN

  Năm ngoái tôi có viết một bài ngắn trên ĐCV nhan đề “Nguyên lý và thực tiển” để nhấn mạnh tầm quan trọng của nguyên lý so với thực tiển. Thế nhưng một vài người hạn hẹp, không nhìn sâu được vấn đề tỏ ra dè bỉu, chê bai. Nay qua đoạn trích dẫn từ bài phát biểu của ông Nguyễn phú Trọng tại Trường Đảng Cao cấp Nico Lopez ở Cuba, và sự chứng minh phản biện qua bài viết của ông Nguyễn Thanh Giang, tôi xin được trở về chủ đề trên đây của tôi như sau.
  Rõ ràng ai cũng thấy rằng tuy không nói ra đầy đủ, nhưng ý kiến của ông Trọng không ra ngoài điều ông muốn khẳng định răng nguyên lý học thuyết Mác là hoàn toàn đúng đắn, khách quan, cần theo đuổi. Đó chính là những gì mà thực tế kinh tế xã hội Việt Nam ngày nay đã nhất thiết theo đuổi cũng như đã thực hiện được.
  Thế nhưng điều ông Trọng nói, chính ông Nguyễn Thanh giang lại phản biện ngược lại. Ông Nguyễn Thanh Giang cho rằng những thực tế ông Trọng nói ờ VN là hoàn toàn không đúng, tức đó không phải là thực tiển muốn được xác nhận.
  Nói cụ thể hơn, ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng các nguyên lý của chủ nghĩa Mác là hoàn toàn chính xác, khách quan, cần thiết, đúng đắn. Do đó, theo nguyên lý đúng như thế, tất thực tiển cũng phải đúng, và những gì xảy ra tại VN đến nay là hoàn toàn thực tế như thế. Điều này đã bị ông Nguyễn Thanh Giang dùng các số liệu cụ thể cũng như những thực tế khách quan nhằm hoàn toàn hay phần nhiều bác bỏ.
  Ở đây tôi không nghiêng theo ông Trọng, cũng không nghiêng theo ông Giang. Tôi chỉ nói theo ý riêng của mình là :
  Theo tôi, vấn đề không phải là chủ nghĩa Mác mà chỉ là vấn đề khoa học, nhân văn và thực tiển.
  Có nghĩa điều gì mang tính chất khoa học, nhân văn và thực tiển thì nên làm và chắc chắn hợp lòng người cũng như nhất thiết phải tốt đẹp và thành công.
  Nhân văn có nghĩa là phục vụ con người, phục vụ xã hội một cách đúng đắn, khách quan, hiệu quả. Khoa học có nghĩa là hữu lý, sáng suốt, không mù quáng, không mơ hồ. thực tiển nghĩa là chỉ lấy cơ sở khách quan làm tiêu chuẩn, không cuồng tín, không hão huyền, không chủ quan hay độc tài độc đoán một cách hoàn toàn phi cơ sở đúng đắn.
  Trong ý nghĩa như thế, yếu tố con người, yếu tố xã hội, yếu tố lịch sử đúng đắn là điều cần theo đuổi, không thể vì một lý thuyết mơ hồ, một ý thức hệ không kiểm chứng, một quán tính sáo mòn, một niềm tin bảo thủ, một suy đoán lý thuyết trừu tượng, một khẳng định theo cảm tính hay tình cảm nào đó.
  Trong ý nghĩa như thế thì các quan niệm của lý thuyết Mác là hoàn toàn không bảo đảm, bời vì nó quá xa thực tiển tâm lý con người, quá xa nhu cầu dân chủ tự do tự nhiên của xã hội dân sự, mang tính cách ảo tưởng và mơ mộng vì quá ức đoán về tương lai mà hoàn toàn không có chứng minh nào cụ thể, chỉ là niềm tin hão huyền hay một khẳng định độc đoán mà không cho phép hay không cần sự phản biện. Tất cả các tính cách đó chính thực tiển thế giới ngày nay đã chứng minh sự hữu lý và phù hợp giữa tính nguyên lý và tính thực tiển trong xã hội tư bản hơn là sự hữu lý và phù hợp giữa tính nguyên lý và tính thực tiển trong xã hội kiểu mác xít lêninnít. Tức một bên là khoa học khách quan, còn một bên là giả khoa học, hay ức đoán khoa học.
  Nên nói cho cùng lại, nguyên lý có nghĩa lý luận khoa học xác đáng, đúng thực tiển, phù hợp tính lô-gíc. Từ đó thực tiển là kết quả của nguyên lý đúng đưa vào áp dụng thì bao giờ cũng hiệu quả và kết quả chắc chắn. Ngược lại, nếu lý luận nào đó phi lô-gíc, kém lô-gíc, có phần nào đó ngụy biện hay giả tạo, tất nhiên cũng không cho phép một thực tiển có kết quả hay có giá trị thực tế nào đó xảy ra được. Theo tôi chính học thuyết Mác rơi vào trường hợp như thế mà ngày nay phần lớn mọi người đều thấy. Cho nên chẳng qua ông Nguyễn Phú Trọng chỉ nói về một nguyên lý mà ông tin tưởng nhưng không chứng minh cụ thể được. Đó chỉ là niềm tin do thói quen, tình cảm, cảm tính hay quán tính vốn có. Còn ngược lại ông Nguyễn Thanh Giang chỉ căn cứ vào thực tế theo ông để phản biện lại. Đây không phải chuyện ông nói gà bà nói vịt, nhưng thật ra chỉ là chuyện nguyên lý nằm ở kênh khác còn thực tiển nằm ở kênh khác thế thôi. Có nghĩa chúng hoàn toàn gán ghép và không phù hợp nhau nên cũng không thể nào đồng nhất hoặc thích đương được. Đó chính là điều tôi muốn rút ra, chính là nguyên lý và thực tiển luôn đi đôi với nhau. Do vậy chỉ khi nào nguyên lý đúng thì mới có thể có được thực tiển đúng. Bởi nguyên lý khoa học luôn luôn quyết định và nổi trội so vớithực tiển thực tế và khách quan. Đồng thời vấn đề ý nghĩa đạo đức cũng thế. Đạo đức là điều tốt đẹp phù hợp với nguyên lý khách quan. Đạo đức hoàn toàn không phải chỉ là sở thích hay thị hiếu không phù hợp hay đi ngược lại với nguyên lý khoa học và khách quan. Nói khác đi, đạo đức luôn luôn tốt. Song đạo đức phải trên cơ sở nguyên lý lý tính đúng đắn, không phải chỉ tưởng tượng hay chủ quan trên cơ sở cảm tính, phi nguyên lý khoa học và trái lại với thực tại khách quan.

  ĐẠI NGÀN
  (16/4/12)

 10. Việt Gian says:

  Tác giả nên gửi bài này cho bác Trọng tham khảo nhé!

Leave a Reply to Võ Hưng Thanh