WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hà Nội: Bắt người trái phép, hàng trăm người dân đi đòi

Tin từ thôn Tư Sản, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội: Chị Nguyễn Thị Mây bị bắt lén… lý do vì đi cấy cùng dân trên khu ruộng đang tranh chấp…

Bà con đang chuẩn bị cuốc thuổng đòn gánh búa liềm để lên UBND huyện để đòi người.

Cập nhật lúc 19h20:

Người dân thôn Tư Sản: sáng nay bà Mây đi làm tăm ở thôn Cầu Bầu, thuộc huyện Ứng Hòa, lúc đó là 5 giờ 40 phút nó ập đến, chả đọc lệnh gì cả, nó bắt nghoéo tay, bịt mồm bắt đi luôn.

Sau khi được tin chị Mây bị bắt, hàng trăm người dân thôn Tư Sản đã tập trung về ủy bân nhân dân xã Phú Túc để làm rõ nguyên nhân bắt và đòi thả người. Nhưng cho đến 12 giờ trưa họ vẫn chưa được gặp người đại diện chính quyền xã.(Nguồn: RFA)

Hàng trăm người dân tụ tập trước trụ sở UBND xã Phú Túc để phản đối việc bắt người trái phép.

Tin cho biết: Đám côn đồ giả danh công an huyện Phú Xuyên gồm 5 đến 6 tên, đã rình bắt cóc chị Mây khi chị và chị gái đi làm lúc 6 giờ sáng gần Quảng Phú Cầu.

Từ sáng, đến lúc này (16h15), dân vẫn đang bao vây uỷ ban xã và cùng nhau ăn trưa bằng bánh mỳ.

Sơn, an ninh văn hóa (biểu tình và tôn giáo) CA Hà Nội cũng đã có mặt quay phim tại hiện trường.

Một việc rất vui cho bà con Tư Sản. Công an, và chính quyền xã Quảng Phú Cầu, huyện Phú Xuyên xác nhận với bà con Tư Sản sự việc bà Nguyễn Thị Mây thôn Tư Sản, xã Phú Túc bị bắt cóc. Cả công an và chính quyền xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa xuống UBND xã Phú Túc cùng bà con Tư Sản đòi thả người.

Chiều tối bà con vẫn tiếp tục bao vây trụ sổ Ủy ban xã. Những người dân khác đã mang nước, bánh mì và đồ ăn ra tiếp tế. Dự kiến hàng trăm người dân sẽ ngủ lại đêm nay tại cửa UBND xã Phú Túc.

Nghe người nhà chị Mây tường thuật lại vụ việc tại đây

Nguồn: Blog Nguyễn Xuân Diện, Facebook, Youtube

Phản hồi