WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

3 Phản hồi cho “Phao 19 tháng 5”

 1. Việt Gian says:

  Hãy bỏ cái búa liềm đi và tự bơi thôi.

 2. McKeno says:

  _ Hôm đó, 19.5.1946, đô đốc Pháp d’Argenlieu từ Hải Phòng đến Hà Nội để hội đàm với ông Hồ Chí Minh. Muốn tạo ra một hình ảnh Hà Nội tưng bừng chào đón ông ta, ông Hồ Chí Minh đã bảo cha tôi thông báo đi các nơi chăng đèn kết hoa với những khẩu hiệu “Vietnam to the vietnamese!”, “Independence or death!”, “Vive Ho Chi Minh!”… (Vũ Thư Hiên)

  _ Sau khi thương thuyết với Trung Hoa Quốc Dân Đảng, cao uỷ Pháp tại Đông Dương, đô đốc D’Argenlieu, mở cuộc kinh lý khu vực phía bắc vĩ tuyến 16 từ ngày 14-5-1946. D’Argenlieu đến Vạn Tượng (Vientiane, Laos) ngày 17-5-1946, đến Hà Nội chiều ngày 18-5-1946.

  Trên danh nghĩa, D’Argenlieu là cao uỷ, đại diện chính phủ Pháp tại Liên Bang Đông Dương. Việt Nam là một quốc gia trong LBĐD. Vậy D’Argenlieu là nhà lãnh đạo hay quốc trưởng của Việt Nam và là cấp chỉ huy của Hồ Chí Minh. Theo nghi thức ngoại giao, để đón tiếp quốc trưởng, nhà cầm quyền Việt Minh phải treo quốc kỳ (cờ đỏ sao vàng) trong ba ngày để đón D’Argenlieu, nhưng VM nói là để mừng sinh nhật Hồ Chí Minh là ngày 19-5, tránh làm cho dân chúng phản đối chuyện đón quan chức Pháp.
  (theo Từ Thực Dân Đến Cộng Sản, GS Hoàng Văn Chí; và GS Trần Gia Phụng: Kỷ niệm Thăng Long và nhu cầu chính trị)

  Nói như thế thì từ năm 1946, nhân dân Việt Nam đã bị Đảng đánh lừa à? Mẹc-xà-lù, từ nay Dân ta không mừng ngày Sinh Nhật Bác 19/5 nữa, kẻo bọn ‘thực dân’ nó cười.

  Chúng ta chỉ mừng ngày Đầy Tháng Bác 19/6 mà thoai.

 3. Lê trần Nguyễn says:

  Gọi đến tên bán nước này thì ngư dân chết chắc, công hàm nó bảo Phạm văn Đồng ký đã công bố trên báo Nhân dân rõ ràng, Hoàng sa, Trường sa đã là của Tàu rồi. Bọn Tàu có cấm đánh cá hay không là quyền của nó. Xin nhập tịch Chệt thì đánh cá OK.
  Đó là nguyện của Hồ đó.
  “Tôi dẫn năm châu đến đại đồng!!!!”

Phản hồi