WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đính chính

Trong bản tin về việc Việt Nam trượt Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, chúng tôi có sai sót khi đưa tin. Bản tin được soạn lại từ Dân Làm Báo, đồng thời BBT cũng nhận được tin do một số nhà hoạt động dân chủ gửi tới.

Sau khi kiểm chứng, chúng tôi được biết rằng, Việt Nam ứng cử cho nhiệm kỳ tới, sẽ được bầu vào năm 2014. Nhiều người do không nắm được chi tiết này, mà chỉ nhìn vào danh sách bầu ngày 12/11 vừa qua, không thấy tên Việt Nam, nên đã gửi tin tức tới  BBT.

Chúng tôi xin lỗi vì sai sót trong bản tin trước.

Hội Đồng Nhân Quyền LHQ (United Nations Human Rights Council) gồm tổng cộng 47 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ 3 năm.

Số 47 ghế cho các thành viên được chia cho 5 khối là Phi Châu (13 ghế), Á Châu và Thái Bình Dương (13 ghế), Đông Âu (6 ghế), Mỹ Châu La Tinh và biển Caribic (8 ghế) cũng như Tây Âu và Các Quốc Gia Khác trong đó có Mỹ (7 ghế). Thể thức bầu là các quốc gia thành viên LHQ sẽ ứng cử vào một trong các ghế khuyết trong khối của mình. Muốn đắc cử, mỗi ứng cử viên phải đạt được số phiếu tuyệt đối trên tổng số 192 thành viên LHQ nghĩa là phải có ít nhất 97 phiếu thuận.

Hàng năm đều có bầu bổ sung cho những nước hết nhiệm kỳ. Mỗi nhiệm kỳ là 3 năm. Việt Nam ứng cử cho nhiệm kỳ 2014- 2016.

Một số thành viên của châu Á là Maldives, Qatar, Mã Lai và Thái Lan sẽ mãn nhiệm vào cuối năm 2013 và Việt Nam hy vọng sẽ được bầu thế vào đó.

Ngoại trừ chi tiết liên quan tới sự vắng mặt của Việt Nam, các nội dung khác trong bản tin đã đưa  là chính xác.

BBT Đàn Chim Việt

 

3 Phản hồi cho “Đính chính”

  1. Phạm Văn says:

    Có chứ bạn, có biểu tình chứ. Tôi có đi biểu tình chống giao thương với cộng sản Việt Nam mà.

  2. Trương Việt Hưng says:

    Chui vào đâu cho đỡ nhìn thấy mặt mo của những kẻ đã hí hửng khi nghe tin vịt này, chúng còn muốn nhà nước VN không ai quan hệ, nhưng hỡi ôi, trên trái đất này có quốc gia nào đang tồn tại là đều có quan hệ với nhà nước VN, sao chúng không đi biểu tình ngay cái chính quyền nước sở tại vì quan hệ với VN đi, sẽ biết thế nào là luật pháp, là tự do, là dân chủ. Chứ còn biểu tình để chống mấy người Việt trong cùng cộng đồng mình thì hèn lắm, nhục lắm, nhìn đám mấy người loe hoe cờ vàng ở xứ người sao mà thấy thảm hại quá!

  3. NGUYEN DUY CHINH says:

    Tôi coi hành động này (đưa tin vịt rồi đính chính) của DCV là làm mất uy tín của DLB và “một số nhà hoạt động dân chủ”. Liệu BBT DCV có dám chắc là trong tập thể của mình không có người của “KGB”?

Leave a Reply to NGUYEN DUY CHINH