|

Bốn tốt

Bốn tốt

2 Phản hồi cho “Bốn tốt”

 1. T. says:

  4 Tốt :
  - Nguyễn tấn Dũng tốt
  - Nguyễn Phú Trọng tốt
  - Trương Tấn Sang tốt
  - Nguyễn Sinh Hùng tốt
  4 tốt này không dám than van, trách móc bọn Hán chệt xâm lăng từ việc đất biển đảo.

 2. Thiến Heo says:

  Hầy dà, 2 chái pầu con tôm là 3 tốt dồi lế cọng thêm cái …mổng đíc nữa vị chi là 4 tốt lế ! Hế hế ! Còn 16 dàng… khè ngộ cất kỹ ở pên chong lế ! Hế hế !

Phản hồi