WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Trường hợp điều 4 HP được hủy bỏ, ai sẽ là Hồ Cẩm Đào hay Eltsin Việt Nam?

Trường hợp điều 4 HP được hủy bỏ, ĐCSVN thay đổi thể chế: Giữa bộ ba Tổng Trọng, Ba Dũng, Tư Sang, ai sẽ là Hồ Cẩm Đào hay Eltsin Việt Nam?
images

ĐCSVN luôn luôn lí luận sở dĩ Liên Xô sụp đổ là vì Gorbatchev và Eltsin đã bị Mỹ diễn biến hòa bình. Theo PGS-TS Trần Đăng Thanh, Eltsin là người đã triệt hạ đảng Cộng sản Liên Xô khi “đưa ra hai quyết định: Một, cấm đảng cộng sản hoạt động. Hai,, là không trả lương cho những người tham gia chính quyền Xô Viết”. Còn PGS-TS Nguyễn Tiến Bình thì đổ tội cho Gorbatchev đã tách Đảng khỏi quân đội, khiến quân đội như rắn mất đầu: “ngày 19-8-91 (Gorbatchev) ra lệnh giải tán các cơ quan chính trị và từ 1-9-91, chấm dứt mọi hoạt động của Đảng trong quân đội Liên Xô. Đó là nguyên nhân rất quan trọng dẫn tới sự sụp đổ và tan rã của Liên bang Xô Viết vào cuối năm 91 mặc dầu quân đội Liên Xô có tới 3,9 triệu quân nhưng do bị biến chất chính trị nên mất sức chiến đấu”.

Những dẫn chứng này hoàn toàn sai lạc. Có thể vì cố ý, nhưng cũng có thể vì ĐCSVN đã tự lừa dối mình. Có điều là chỉ cần kết hợp những lập luận này với những tham luận tại Hội thảo ” Bảo vệ chính trị nội bộ, chống diễn biến và tự diễn biến” họp ngày 27-12-12, thì thấy ngay là sự sụp đổ quá mau chóng của Liên Xô vẫn ám ảnh ĐCSVN và phái Bảo thủ trong Đảng vẫn lo sợ cái thế lực thù địch “trời không dung đất không tha” sẽ lại chơi trò diễn biến hòa bình ở thượng tầng lãnh đạo Đảng như đã làm với ĐCSLX. Đòi hủy bỏ điều 4 trong Hiến pháp 92 là đòn hiểm đầu tiên của “Thế lực thù địch” để phá bỏ bộ máy “Lãnh đạo” của Đảng, thật ra là của phái Bảo thủ.

Cũng chính vì vậy mà phái Bảo thủ “Lãnh đạo” đứng đầu là TBT Nguyễn Phú Trọng thấy dù phải hi sinh quyền lợi đất nước đến đâu, cũng phải dựa vào Tàu để duy trì điều 4 bảo vệ bộ máy lãnh đạo để giữ được quyền hành và có quyền là có lợi. Bởi vậy điều 4 là sinh tử lệnh của phái Lãnh đạo : hủy bỏ điều 4 là (phái Lãnh đạo) tự sát.

Trái lại, phái “Cầm quyền” – thật ra chỉ là phái hoạt đầu – đứng đầu là TT Nguyễn Tấn Dũng thấy hướng về Mỹ và Tây phương kiếm được nhiều lợi hơn và có lợi là có quyền, nên thấy nếu có thể hủy bỏ được điều 4 để độc giữ được quyền hành thì càng tốt.

Mỹ và Tàu đều biết thóp như vậy nên cả 2 đều tìm cách diễn biến 2 phái trong Đảng. Trong sự giằng co giữa Mỹ và Tàu, trong nội bộ ĐCSVN lại nẩy sinh thêm 1 phái thứ ba: phái Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Phái “Chủ tịch nước”, chơi vơi giữa 2 phái, thấy cần phải tạo chỗ đứng cho mình bằng cách giương cao những chiêu bài mị dân như: Giữ thế trung lập không nghiêng về Mỹ cũng chẳng nghiêng về Trung Quốc. Liên minh với Ấn Độ và các nước trong khu vực. Thắt chặt mối dây thân cận với nhân dân (cử tri) miền Nam. Cổ võ người dân tự đứng lên “diệt sâu” bài trừ tham nhũng…

ĐCSVN đang từ “một đảng 2 đầu” nay lại thêm đầu thứ 3 nên mất cân bằng, không còn có thể giữ nguyên tình trạng (statut quo), bắt buộc phải chuyển hóa.

Nhưng chuyển hóa theo hướng nào?

Có những người quá lạc quan cho (Mỹ) có thể diễn biến ĐCSVN đi theo hướng Myanmar: Tập đoàn quân phiệt Myanmar cũng chả khác gì một đảng Cộng sản và trong mấy chục năm cũng nằm trong quỹ đạo của Tàu. Nhưng chỉ cần hỏi những người này: ai là Aung San Suu Kyi Việt Nam để có đủ uy thế quốc tế và hậu thuẫn nhân dân đối chọi với Cộng sản? Và ai sẽ là một Thein Sein Việt Nam?

Trái lại trong ĐCSVN cũng có người nghĩ như PGS-TS Trần Đăng Thanh: nên học tập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên để, vừa có ổn định chính trị trong chế độ Mác-Lênin – cha truyền con nối, vừa làm cả thế giới khiếp sợ vì có bom nguyên tử, có tên lửa xuyên lục địa, tuy dân không có cơm ăn và cán bộ xuất ngoại phải thay phiên nhau mượn áo như hồi Đảng ta đi hội đàm ở Hội nghị Paris. Nhưng vị tiến sỹ này không biết là bom nguyên tử và tên lửa cũng là của Trung Quốc đưa cho Bắc Hàn để dọa Nhật Bản và Hàn Quốc chứ những nhà “khoa học” Bắc Cao, chữ nghĩa giả thày từ thời còn mồ ma Liên Xô, làm sao làm được bom nguyên tử với hỏa tiễn xuyên lục địa! Nhưng cái khó khăn hơn hết là kiếm đâu được những ai là cháu Bác Hồ để Đảng chọn một người cho lên ngôi?

Chỉ còn 2 hướng: hoặc hướng Trung Quốc – Hồ Cẩm Đào hoặc hướng Nga – Eltsin.

Cả 2 hướng đều đòi hỏi phải bỏ khái niệm “Đảng lãnh đạo” trong điều 4 HP 92 và thay vào đó một thể chế “chủ tịch nước lãnh đạo”.

Đó là điều Đặng Tiểu Bình đã làm khi thay “Đảng Lãnh đạo” nằm trong Hiến pháp 1975 bằng “Chủ tịch nước kiêm TBT Đảng”: Trong bản Hiến pháp được sửa đổi của Trung Quốc năm 2004 (1 năm sau khi Hồ Cẩm Đào lên cầm quyền), không hề có điều khoản nào trong số 138 điều khoản cho D0CSTQ quyền lãnh đạo. Chỉ trong Phần mở đầu (Préambule) là nói đến vai trò “lãnh đạo” (direction) của ĐCSTQ: “tập hợp mọi đảng dân chủ và các tổ chức nhân dân” Theo nghĩa này, Hiến pháp Trung Quốc công nhận đa đảng và “lãnh đạo” chỉ có nghĩa là “tập hợp”. Ngay đến từ ngữ “chủ nghĩa Mác – Lênin” cũng chỉ được nhắc đến trong Phần mở đầu và được lồng trong đoạn nói về lịch sử (diễn tiến tư tưởng chính trị) Trung Quốc đi từ chủ nghĩa Tân dân chủ của Tôn Trung Sơn sau Cách mạng Tân Hợi, qua Tư tưởng Mao Trạch Đông, lí thuyết Đặng Tiểu Bình, ý tưởng 3 thành phần (của Giang Trạch Dân).

Nhưng cũng đừng lầm tưởng là Trung Quốc hoan nghênh chế độ CSVN cải tổ theo hướng Trung Quốc: Tàu bao giờ cũng muốn có 2 phái trong ĐCSVN để dễ bề thao túng – và ngay cả Mỹ cũng vậy – Bởi vậy, duy trì điều 4 cũng là ý muốn của Tàu. Đó cũng là lí do vì sao từ 2 năm nay những người thức thời trong ĐCSVN muốn xóa bỏ điều 4 để đổi mới chính trị (chứ không phải vì bị Mỹ diễn biến) đều thất bại: Điều 4 vẫn nằm chình ình trong bản Dự thảo sửa đổi HP 92 mới được trưng ra.

Những người muốn xóa bỏ điều 4 tìm cách đi vòng quanh chướng ngâi vật bằng cách đưa ra nghị quyết hỏi ý người dân “không cấm kỵ kể cả điều 4″ trong thời hạn từ 2-1 đến 31-3-13 với hi vọng là trong thời gian 3 tháng tuyệt đại đa số những người góp ý sẽ đều tỏ ý muốn bỏ điều 4 và như vậy đủ làm áp lực bắt buộc phe TBT phải bỏ điều 4.

Nhưng TBT Nguyễn Phú Trọng đã lập tức phản công: ra chỉ thị huy động công an, quân đội đe dọa những ai lấy cớ góp ý dám đụng tới “nó”. Với chỉ thị này TBT Nguyễn Phú Trọng chứng tỏ vẫn muốn giữ nguyên điều 4 “Đảng lãnh đạo” để các bè phái nấp sau đó tiếp tục chia nhau quyền hành quyền lợi và tiếp tục được sự ủng hộ của Tàu.

Trước sự đe dọa bị đàn áp, ai là người có đủ dũng cảm dám đưa ý kiến chống đIều 4? Rút cục điều 4 sẽ vẫn được duy trì và phái thứ Ba sẽ bị vô hiệu hóa để Đảng trở lại nguyên trạng (statut quo) “1 Đảng 2 phái” Lãnh đạo và Cầm quyền.

Nhưng thử đưa ra giả thiết là thế cờ bị lật ngược:

Phái Chủ tịch nước và phái Thủ tướng liên minh với nhau để hạ phái TBT vì cùng chung một ý nghĩ là phải bỏ điều 4 để làm như Đặng Tiểu Bình: nhập 2 chức vụ Chủ tịch nước và TBT Đảng với nhau, thống nhất Đảng, biến Đảng thành công cụ của chủ tịch nước như ở bên Tàu. Phái Tổng Trọng bị thua sẽ tan rã. Chỉ còn 2 phái kình địch nhau là phái Ba Dũng và phái Tư Sang tranh nhau ngôi vị Chủ tịch nước kiêm TBT Đảng:

Giả thử phái Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dựa vào Công an và các thế lực kinh tài thắng thế:

Khả năng Thủ tướng NTD đổi ngôi trở thành một chủ tịch Hồ Cẩm Đào Việt Nam sẽ rất lớn. Nhưng nếu không thay đổi triệt để đường lối đối ngoại thì Việt Nam sẽ trở thành cái bung xung của cả Tàu và Mỹ, đồng thời cũng có rất nhiều người lo ngại chế độ công an trị sẽ khắc nghiệt hơn, tham nhũng sẽ hoành hành dữ dội hơn.

Giả thử phái Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được sự ủng hộ của quân đội và nhân dân miền Nam cũ thắng thế:

Người có vẻ có tầm vóc trở thành một Eltsin Việt Nam là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Nhưng khó có thể biết Tư Sang có ngầm nuôi ý định trở thành một Eltsin không, hay cũng chỉ là một bị thịt, chỉ có khả năng nhìn thấy mấy con sâu và vẫn cho Gorbatchev và Eltsin là những kẻ phản bội. Muốn trở thành một Eltsin, cần phải đọc lại một cách trung trực lịch sử Liên Xô cuối thập niên 80 để biết chế độ cộng sản Liên Xô đã bị mục tới xương nên đã tự tan rã mặc dầu Gorbatchev cố gắng cứu mà không nổi. Eltsin là người đành để ĐCSLX chết để cứu nước Nga và Liên bang Nga trước đã. Khi đã cứu đươc Liên bang Nga rồi, Elsin mới nghĩ đến chuyên khôi phục lại được một phần lãnh thổ Liên Xô khi trước mà nay gọi là CEI. Nói tóm lại Eltsin chỉ tiếp tục sự nghiệp của các Sa hoàng và bây giờ Putin là người tiếp nối. Tôi nói vậy không có mục đích ca tụng Eltsin và Putin vì cả hai đều hiểu dân chủ theo ý của mình. Nhưng dầu sao nước Nga bây giờ cũng dân chủ gấp 1O lần thời Brejnev. Muốn có dân chủ thật sự, cần phải đấu tranh nhiều chứ chả ai ban cho.

Kết luận

Tình trạng ĐCSVN hiện giờ có khác gì ĐCSLX không ? Và nếu Chủ tịch Trương Tấn Sang là người thức thời thì sẽ thấy cái nước Nga của Việt Nam chính là miền Nam cũ. TTS muốn tạo cơ sở và lực lượng cho mình thì chỉ cần chinh phục tấm lòng người miền Nam cũ và dựa vào đó để thống nhất Việt Nam, bãi bỏ chế độ XHCN kiểu Mác – Lênin và thay vào đó một thể chế Dân chủ – Xã hội kiểu Marx – Engels. Làm được như vậy Trương Tấn Sang sẽ có cơ trở thành một Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ phá đổ cái thành trì “Lê Chiêu thống” của ĐCSVN là phái “Đảng Lãnh đạo” .

© Phong Uyên

© Đàn Chim Việt

15 Phản hồi cho “Trường hợp điều 4 HP được hủy bỏ, ai sẽ là Hồ Cẩm Đào hay Eltsin Việt Nam?”

 1. Phong Uyên says:

  Bàn thêm với 2 bác Bùi Lễ và Lê Dân Việt :

  1) Với bác Bùi Lễ

  a) Bác Bùi Lễ đoán đúng ẩn ý của tôi khi viết bài này là thử suy luận nếu có sự biến chuyển trong nội bộ ĐCSVN khiến ĐCSVN bỏ được điều 4 HP để có được 1 lãnh tụ thống nhất được các phe phái trong Đảng thì lãnh tụ đó sẽ hướng chế độ CSVN theo thể chế CSTQ hay theo thể chế bán cộng sản Eltsin – Putin ? Tôi nói giẫm phải cụ Trọng hay cụ Dũng cũng như không giẫm phải vỏ dưa thì cũng giẫm phải vỏ dừa, nhưng trong trường hợp ngoài đường chỉ có vỏ dưa hoặc vỏ dừa thì tôi nghĩ thà gặp vỏ dừa có thể đỡ bị trượt chân té ngã hơn là gặp vỏ dưa. Còn giữa 3 cụ Trọng, Sang, Dũng, cụ nào trở thành 1 Eltsin thì tôi cũng hoan hô.
  b) Tôi nghĩ bác Hồ cũng như ma túy : Từ 67 năm nay đã 3 thế hệ trong nước bị Đảng làm cho nghiện ngập ma túy Bác Hồ rồi, muốn cai nghiện phải từ từ, phải làm cho người nghiện bớt thuốc lần lần khi ý thức được cái độc hại của nó chứ nói ngay đó là thuốc độc thì chả ai nghe đâu mà còn bị phản ứng ngược lại. Trái lại nếu khôn ngoan lấy gậy Bác Hồ đập lưng Đảng ta, đem Bác ra “tố thiện” kết tội Đảng ta đã phản bội Bác, đã đổi tên nước, tên Đảng, đã giải tán các đảng “anh em” là đảng Dân chủ và Xã hội.thì đó cũng là cách giúp 1 Eltsin VN có cớ cải tộ chế độ.

  2) Với bác Lê Dân Việt :

  Tôi chỉ suy luận theo những sự kiện đã xẩy ra ở các nước cộng sản là những biến chuyển chỉ có thể xẩy ra được nếu có biến chuyển ở thượng tầng lãnh đạo, nghĩa là giữa 2 chóp bu TBT và ThT; đặc biệt ở VN nay lại có thêm ChT nước. Nhưng như bác nghĩ, có thể có thiên cơ chẳng hạn như thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, tự dưng nhận được tiếng gọi của “Thiên mệnh”, đứng ra làm 1 cuộc đảo chính và trở thành 1 Eltsin VN. Cái thiên mệnh này thật ra chỉ là “Thời thế”. Nếu gặp thời thế thì 1 anh chàng dệt chiếu như Lưu Bị cũng có thể lên làm vua.

 2. Choi Song Djong says:

  Không những bỏ điều 4 hiến pháp mà là phải bỏ,giựt sập cái Đảng chó má này xuống,và trong số những đảng viên thì không ai xứng đáng nắm giữ bất kỳ chức vụ gì,phải thăy bằng một thể chế hoàn toàn dân sự.Để vinh danh và suy niện những nạn nhân của chế độ CS hà khắc,thành phần lãnh đạo sau này sẽ không còn dấu vết của Đảng CSVN,vì nếu họ thật sự đứng về phía nhân dân và tổ quốc thì họ đã vứt cái thể Đảng gớm ghiếc kia vào sọt rác như Nguyễn Chí Đức.

 3. bùi lễ says:

  “… Trả lời bác Bùi Lễ :
  Tôi không biết giữa trường hợp cụ Trọng vẫn giữ được dIều 4 để 2 phái trong Đảng tiếp tục chia nhau quyền hành và trường hợp cụ Dũng thắng thế xóa bỏ được điều 4 ẩy được cụ Trọng ra rìa để trở thành 1 Hồ Cẩm Đào nên hoan hô trường hợp nào hay chỉ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. …”

  Hi,

  Tôi chỉ nói lên cái suy nghĩ của tôi lập căn trên đoạn trên. Theo tôi,
  Việtnam hiện tại như một cuốn sách đã ngập chìm nước trong nước. Dĩ nhiên chúng ta không thể quăn bỏ qyễn sách thành ra chúng ta phải từ từ mà lật từng trang sách. Cái gì cũng thế phải từng bước, rất là đơn giản .
  Cho dù (nếu) cụ Dũng có là 1 Hồ cẩm Đào ở VN thì cũng không sao vì thói đời con người là chổ nào có quyền-lợi luôn luôn sẽ có đấu kháng đời cha không được thì sẽ tới đời con… . Lịch sử thời phong kiến của Tàu đã chứng minh như thế. Thành ra dẹp bỏ được điều 4 hiến pháp sẽ tạo ra cơ chế mới trong suy nghĩ/ý tưởng chính trị của các đảng viện việt cộng. Đây là điều tốt . Tuần tự mà làm.
  (bên lề) Cũng giống như,

  Muốn lật đổ, dẹp tiệm chế độ cộng sản ở ViệtNam, theo tôi thì trước tiên nên cho dân chúng, các đảng viên việt cộng & con cháu của họ và nhất là các em nhở/sinh viên, học sinh trong nước thấy rỏ là “bác” Hồ của họ không phải là một kẻ yêu nước (mà lại vâng lời Mao chia đôi đất nước! có lạ không vậy ?) mà thật ra Hồ Chí Minh là kẻ tay sai của cộng sản quốc tế và là kẻ bán nước . Điều này không fa?i có và không fa?i dễ nhưng dựa vào kỷ thuật internet những bài viết có cã evidences.
  Dĩ nhiện các trí thức việt cộng vẩn cố gắng để “bảo hoàng” như mấy cụ tiến sĩ … với mấy bài viết vừa qua . Nhưng Hồ chí Minh là tay sai và là kẻ bán nước có văn tự đã là sự thật .
  Tiếp theo nửa là làm sao cho đám quân đội thấy rỏ là nhiệm vụ của họ (quân nhân) là serve quốc gia và nhân dân chứ không fa?i là phục vụ cho một đám người .

 4. Lê Dân Việt says:

  @ bác tác giả Phong Uyên,

  Trích: “Trả lời bác Lê Dân Việt

  Một vị tướng lãnh của quân đội CS nào dù ở chức vị cao đến mấy cũng có 2 vị tướng lãnh “chính ủy” kèm 2 bên, kể cả đến đại tướng Võ Nguiyên Giáp; Bởi vậy không hi vọng gì có cuộc đảo chính đến từ quân đội.”

  Cám ơn bác Phong Uyên hạ chiếu trả lời đọc giả. Cái gì cũng có thể xảy ra ở VN lúc này, mặc dù biết rằng nhận định của bác rất xát với hiện trạng cơ cấu tổ chức của CSVN. Ý kiến mọn của tôi có chứa chút “thiên cơ” láu lỉnh ở trong đó.

  Kính

  • Dâm Tiên says:

   Khi có đại sự, thì cho đàn em thân tín bóp mũi mấy
   tên chính ủy ngoan cố, có khó chi.

   Điều tiên quyết, là có chủ mưu đảo chánh không,
   rồi những giải pháp và điều kiện sẽ dần mở ra.

   Hoặc là…mua quách mấy trăm cái đầu trong
   Quốc hội, tuyên bố…không chấp nhận chủ nghỉa
   CS lỗi thời cho Việt Nam, Trong khi đó, Dâm tôi
   mang một quân đoàn tăng cường tới…bao vây
   Quốc hội…giữ an ninh giùm, hà hà…

 5. Phong Uyên says:

  Trả lời bác Bùi Lễ :

  Tôi không biết giữa trường hợp cụ Trọng vẫn giữ được dIều 4 để 2 phái trong Đảng tiếp tục chia nhau quyền hành và trường hợp cụ Dũng thắng thế xóa bỏ được điều 4 ẩy được cụ Trọng ra rìa để trở thành 1 Hồ Cẩm Đào nên hoan hô trường hợp nào hay chỉ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

  Trả lời bác Trúc Bạch :

  Muốn đi đến Dân chủ-Xã hội kiểu Thụy Điển thì cũng phải đi bước đầu là Marx-Engels chứ làm sao nhảy vọt 98 năm lịch sử được (kể từ năm 1895 khi Engels đưa ra lí thuyết dân chủ – Xã hội cho tới bây giờ) Cần nên biết là phải 41 năm sau Engels, Dân -chủ Xã hội kiểu Thụy Điển Na Uy và Pháp (Phong trào Bình dân) mới thành hình (1936). Còn ở Đức thì phải đợi đến sau Hội nghị Bad Godesberg ‘năm 1959), đảng Dân chủ – Xã hội Đức mới rũ bỏ được ý tưởng đấu tranh bạo động của Marx -Engels để chỉ còn giữ phần phân chia lợi tức để có công bằng xã hội khi lên cầm quyền. Ngay đến Dân chủ – Xã hộii hiện giờ cũng đã lỗi thời rồi và đang được thay thế bằng Dân chủ – Phóng khoáng. kiểu Mỹ. Nếu chặt được cái đuôi Mác đi thì còn nói làm gì, nhưng ai chặt và lấy gì mà chặt? Vả lại cái đuôi Mác của ĐCSVN cũng chỉ như cái đuôi của con chó dữ: có chặt đi chó vẫn hoàn chó. Nhưng nếu có 1 Eltsin VN nào gắn được cái đuôi đem nhãn hiệu dân chủ-xã hội thì trước hết là tỏ vẻ có danh chính (Marx -Engels) để có ngôn thuận; 3,5 triệu đảng viên dễ nghe hơn, sau là cũng bắt buộc ĐCSVN phải phe phẩy cái đuôi theo 1 hướng nào..

  Trả lời bác Lê Dân Việt

  Một vị tướng lãnh của quân đội CS nào dù ở chức vị cao đến mấy cũng có 2 vị tướng lãnh “chính ủy” kèm 2 bên, kể cả đến đại tướng Võ Nguiyên Giáp; Bởi vậy không hi vọng gì có cuộc đảo chính đến từ quân đội.

  • Dâm Tiên says:

   Thưa, có tiền, mua tiên cũng được. Tiền !

   Tuy nhiên, phải cho “Yeltsin” hy vọng sống còn.

   Biện pháp khác : phục hồi lại các căn bản pháp
   lý cho Đông Dương, tạo ổn định chung cho toàn
   vùng. Mỹ, Tàu, Nga, LHQ, các đồng minh cùng
   quyết định, như đã quyết định cho Đức quốc
   thống nhứt hợp pháp, ( Nói nhỏ ; VN tuy đã thống
   nhứt, nhưng chỉ là De Facto mà thôi. Dứt khoát
   hòa bình, công lý, phải là thống nhứt De JURE).

 6. Dâm Tiên says:

  Nói cho mà nghe.

  Một Yeltsin của VN sẽ là dân miền Nam VN.
  Sẽ có tổng tuyển cử, là màn sau chót của
  ” Xóa bài làm lại.”

  Ván bài đã săp đặt. Chờ lúc mở màn. Dâm
  sẽ nói thêm ri rà cho mà nghe. ( DâM)

 7. Bùi lễ says:

  “… đứng đầu là TT Nguyễn Tấn Dũng thấy hướng về Mỹ và Tây phương kiếm được nhiều lợi hơn và có lợi là có quyền, nên thấy nếu có thể hủy bỏ được điều 4 để độc giữ được quyền hành thì càng tốt. …”

  Nếu được như thế thì tớ sẽ ủng hộ cụ Dũng :-)))

  “… Còn PGS-TS Nguyễn Tiến Bình thì đổ tội cho Gorbatchev đã tách Đảng khỏi quân đội, khiến quân đội như rắn mất đầu…”
  Tớ rất là ngạc nhiên khi đọc thấy nhiều tiến sĩ này, đại học sĩ :-))) … ở thời việt cộng sao mà có cái nhìn quá cao . Cao chỉ đụng đấy quần chúng! Họ nói bất cứ topic nào cũng không ra khỏi đường rày
  và gio6′ng như con ngựa bị khớp chỉ thấy những gì mà nên thấy! Tie6′n sĩ đã như vậy thì dân chúng hởi ơi!!!! .
  Nga bị dẹp tiệm vì cạn tiền. VN cũng sẽ như thế vì kinh tế cọng sản theo kiểu “chặt cây để hái trái”.
  Trong khi thủ tướng điều hành giố’ng như quan tể tướng thời vua chúa . Mà tể tướng như Tần Cối
  thì ai cũng biết VN sẽ như thế nào. Chờ xem

 8. Trúc Bạch says:

  Trích :
  “bãi bỏ chế độ XHCN kiểu Mác – Lênin và thay vào đó một thể chế Dân chủ – Xã hội kiểu Marx – Engels….”

  He he he ….chạy mặt cụ Mác (Lênin) này nhưng lại vội ôm chầm lấy cụ Mác (Angels) khác .

  Có một số người cứ thích hiểu nhầm rằng những nước Dân Chủ Xã Hội Bắc Âu là theo chủ nghĩa “Marx-Angels” và đã áp dụng thành công chủ thuyết này ….Tại sao cứ thấy “người sang bắt quàng làm….. Mác” hoài vậy ? Sao không đọc kỹ lại “Mác” để có thể dứt khoát cho “Mác” vào lò….rèn mà lại cứ phải đeo cái “Mác” đã cùn rỉ ở bên hông cho nặng ?

  Cho dẫu (miễn cưỡng) gọi Na Uy, Thụy Điển là “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Marx – Angels”, thì đâu có phải bất cứ nước nào cũng có điều kiên như Na Uy, Thụy Điển ? Nhất là cái nước VN đã bị cái đuôi XHCN của Hồ Chí Minh và đảng CS phá tanh bành cả gần thế kỷ nay rồi .

  Thôi ! Đau thì đau một lần, làm ơn chặt phứt cái đuôi Mác đi cho được việc ! (*)

  (*) Lý thuyết XH của Marx chỉ dùng để nghiên cứu hầu hoàn thiện xã hội, chứ không thể áp dụng Marx cho xã hội, và càng không nên gọi cái xã hội đã được hoàn thiện qua nghiên cứu lý thuyết của Marx là “Chủ nghĩa xã hội Mác….”….gì đó !

  Tội nghiệp cho Mác lắm !

 9. Lê Dân Việt says:

  Một bài phân tich tình hình khá hay, tuy nhiên có lẽ đã đẻ non, nên có thể gây ra rắm rối tình hình Việt nam. Không hẳn chỉ có 3 nhân vật này mới có thể là “Hồ Cẩm Đào hay Eltsin Việt nam”, bất cứ một vị tướng quân đội CS nào cũng có thể phất cờ trong lúc này, nêu có đủ dũng khí.

 10. kieuhung says:

  Đảng đang răn đe trước thềm góp ý sửa đổi hiến pháp 1992, có một số trang mạng đang cảnh báo có thể đảng đang đặt bẫy để thanh lọc nội bộ & nếu vậy thì sẽ rất khốc liệt, như CM văn hóa Trung Quốc do Mao chủ trì.
  Ai đụng đến điều 4 hiến pháp năm 1992, nhất là đòi bỏ điều 4 sẽ bị đảng hỏi tội, thanh trừng.
  MÁU TIẾP TỤC PHẢI ĐỔ CHO CM CỦA CNCS.

Phản hồi