WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:25:am 31/01/13 Đăng ngày “January 31st, 2013”

Thưa Thủ tướng, chúng nó đang ở truồng!…

Thưa Thủ tướng, chúng nó đang ở truồng!…

Nói tụi lít nhít học sinh vùng cao biên giới (mà mình cứ quen mồm gọi là chúng nó) đói cơm, nhiều cán bộ cả Trung ương lẫn địa phương sẽ giãy nảy lên, bảo “nói bậy”, bởi tụi đi học, từ bé đến lớn đều được chế độ của Nhà nước. Cái sự thiếu [...]

03:25:am 31/01/13 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Tại sao người Việt thông minh mà nhân tài lác đác?

Tại sao người Việt thông minh mà nhân tài lác đác?

“Lắng nghe tiếng nói của dân thấy muôn vàn tiếng kêu than về sự nhũng nhiễu của các cơ quan công quyền. Những việc như thế làm xói mòn lòng tin ghê lắm”. Kẻ thù vô hình Chúng ta nói nhiều tới truyền thống yêu nước. Nhưng nhiều khi tôi cứ tự hỏi, không biết [...]

02:50:am 31/01/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Phập phồng một vòng Yangon [2]

Phập phồng một vòng Yangon [2]

Nghe nói Miến Điện cũng có Trống Đồng nên tôi cũng cố gắng tìm đường đến xem. Tôi đã sẵn định kiến: hễ dân tộc nào có tạo tác được trống đồng (bronze drum) thì xa gần gì cũng có quan hệ đồng bào với tổ tiên người Việt. Các bạn người Miến của tôi cho biết, có hai nơi chứa trống tại Yangon, nhưng họ không đặt tên là trống đồng mà gọi nó là Trống Cóc (Frog Drum).

12:01:am 31/01/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Từ Nhật Bản hậu chiến đến Việt Nam hậu chiến [2]

Từ Nhật Bản hậu chiến đến Việt Nam hậu chiến [2]

Di sản hậu chiến của Nhật quá nặng với những thảm kịch: Đói, không nhà, bệnh tật, cùng rất nhiều tệ nạn xã hội phát sinh do cái đói. Nhưng chỉ sau 3 năm, dân Nhật đã đẩy lui những thảm kịch và có thể đứng dậy làm lại cuộc đời.

12:01:am 31/01/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »