WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:30:pm 06/01/13 Đăng ngày “January 6th, 2013”

Chuyện đầu năm: Rượu vang tòa Bạch ốc

Chuyện đầu năm: Rượu vang tòa Bạch ốc

Đầu tháng 11. 2008, ứng viên Barack Obama đắc cử tổng thống, trở thành vị tổng thống da đen đầu tiên của lịch sử Hoa Kỳ. Không chỉ những người ủng hộ ông vui mừng với biến cố chính trị có một không hai, mà ngay những người mê rượu vang ở Mỹ cũng tỏ [...]

04:30:pm 06/01/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Về cuộc hải chiến Hoàng Sa

Về cuộc hải chiến Hoàng Sa

Cuối cùng, Hoàng Sa bị tạm chiếm năm 1974, nhưng Hoàng Sa, hải đảo thân yêu do tổ tiên để lại, không bao giờ ra khỏi trái tim Việt Nam.

03:59:pm 06/01/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tờ Petrotimes của Nguyễn Như Phong: Trí trá hoá ngu

Tờ Petrotimes của Nguyễn Như Phong: Trí trá hoá ngu

Tờ Petrotimes thích lên cơ bắp nhưng quá non cơ và trí trá nên hoá ra ngu dốt!

01:02:pm 06/01/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ta ăn Tết, sao cứ phải theo ai!

Ta ăn Tết, sao cứ phải theo ai!

Muốn làm kinh tế thì làm nhưng đừng để những giá trị vật chất dẫm đạp lên những giá trị tinh thần, đừng để đồng tiền làm mù mờ mà ngông cuồng dám thay đổi cả nền văn hóa

12:55:pm 06/01/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tết cổ truyền nên tổ chức theo dương lịch

Tết cổ truyền nên tổ chức theo dương lịch

“Trong khi ta vui Tết âm bên chén tạc chén thù thì những đối tác của ta lại làm việc bình thường, còn trong khi chúng ta vẫn làm việc bình thường ở Tết dương thì ở nước ngoài người ta nghỉ, thị trường chứng khoán đóng băng”. GS-TS Võ Tòng Xuân chia sẻ quan [...]

12:46:pm 06/01/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bài văn về ‘chửi bậy’ xôn xao cư dân mạng

Bài văn về ‘chửi bậy’ xôn xao cư dân mạng

Thời gian qua đã xuất hiện khá nhiều những bài văn lạ của học sinh với nội dung sâu sắc, ý nghĩa, khiến người đọc xúc động, nhưng cũng không ít những bài văn với những lời lẽ thô tục như trên khiến những người quan tâm tới nền giáo dục phải giật mình.

12:25:pm 06/01/13 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Vài ý nghĩ về cuộc phỏng vấn của tướng Nguyễn Chí Vịnh

Vài ý nghĩ về cuộc phỏng vấn  của tướng Nguyễn Chí Vịnh

Ngày 1/1/2013 tờ Tuổi Trẻ, một tờ báo do đảng kiểm soát phỏng vấn Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng về tình hình Biển Đông và quan hệ Trung quốc, Hoa Kỳ trong vùng Đông Nam Á châu và hệ lụy đối với Việt Nam. Qua cuộc phỏng vấn nhiều câu [...]

04:14:am 06/01/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »