2 Phản hồi cho “Triệu con tim hướng về Tổ quốc”

  1. Vũ duy Giang says:

    “Triệu con tim hướng về Tổ quốc”, mà một con tim bắt”Tổ quốc ăn năn”, để được hưởng 1 ghế “cây Kiểng”(dạng Dân ngủ Đa ngôn) cho CSVN?

  2. Trần đức Hào says:

    ” Hãy là ngọn gió đổi thay ” . Tôi nghĩ ” chỉ là ngọn gió đổi thay ” chưa đủ , ” phải chân cứng đá mềm ” . Phải đứng lên ‘ ĐỒNG BÀO TÔI ƠI ! ‘ Còn chần chờ chi nữa , DẬY MÀ ĐI : ĐỒNG BÀO ƠI .

Phản hồi