|

TPHCM đề xuất làm thí điểm khu đèn đỏ

AFP -  Một khu đèn đỏ ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh chụp trước đây.

AFP – Một khu đèn đỏ ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh chụp trước đây.

Sở Lao động và Thương binh Xã hội thành phố HCM cho biết đã đề xuất lên UBND thành phố một kế hoạch thành lập khu đèn đỏ nhằm thí điểm giảm thiều tình trạng mại dâm cũng như những hoạt động ngoài pháp luật núp bóng giấy phép các loại để mua bán dâm trên địa bàn thành phố.

Sở Lao động và Thương binh Xã hội thành phố HCM cho biết đã đề xuất lên UBND thành phố một kế hoạch thành lập khu đèn đỏ nhằm thí điểm giảm thiều tình trạng mại dâm cũng như những hoạt động ngoài pháp luật núp bóng giấy phép các loại để mua bán dâm trên địa bàn thành phố.

Tin RFA

Phản hồi