WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Diệt quỷ, trừ tà – giữ nhà, cứu nước

writer

Cộng sản là một tôn giáo của Quỷ. Khác với Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo lấy đức từ bi, lòng bác ái dạy dỗ con người hướng thiện; còn cái đạo cộng sản lấy căm thù, giết chóc làm kim chỉ nam. Chúng kích động sự phẫn uất của người bị áp bức bằng lời kêu gọi hết sức hấp dẫn: “Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn. Sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi. Quyết phen này sống chết mà thôi. Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành. Toàn nô lệ vùng đứng lên đi. Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa, bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình.”. Lời ca lôi cuốn thần kỳ đến độ những khối óc uyên bác như triết gia Jean Paul Sartre, Bertrand Russell… trở nên mụ mị, mất cả lý trí, cùng đồng loạt lớn tiếng ủng hộ phong trào bịp bợm của Quỷ. Mặc dầu nhà văn George Orwell cảnh báo xã hội cộng sản là một trại súc vật (Animal Farm); bản tường trình của André Gide sau 3 năm ở Nga trở về với tác phẩm “Retour de l’U.R.S.S.”, nói lên sự bất nhân cộng sản cũng không đủ sức thuyết phục người nhẹ dạ cả tin. Có thể nói phong trào của Quỷ cộng sản lên như diều gặp gió là do những đầu óc trí thức hoang tưởng góp phần cổ súy không nhỏ.

Tổ phụ của đạo cộng sản là Marx – Engels. Giáo chủ là Lenine, Staline, Mao Trạch Đông. Đại tông đồ là Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành, Polpot. Từ giáo chủ đến đại tông đồ đều có thành tích giết người không gớm tay, tổng cộng hơn 100 triệu nhân mạng. Thế giới đã liệt đạo cộng sản vào cái tội chống nhân loại. nhưng bốn nước gồm Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba và Việt Nam vẫn còn duy trì đạo thờ Quỷ. Vì không tin vào luật nhân quả, nên chúng gieo rắc tội ác một cách ngang nhiên và không bao giờ biết sám hối hay ăn năn để dừng tay. Hồ chí Minh vừa giả vờ xin lỗi nhân dân bằng vài giọt nước mắt chưa kịp ráo thì liên tiếp đàn áp không nương tay các vụ Nhân văn Giai Phẩm, Chỉnh phong, xét lại chống đảng. Vì vậy đừng bao giờ nuôi hy vọng nước nhà, dân tộc sẽ có tương lai sáng sủa khi con Quỷ cộng sản còn ngự trị!

Như tôi đã viết từ trước rằng số phận dân Việt Nam mình quả là ăn mày. Nếu bị Thực dân Anh đô hộ thì nước ta không bị loài Quỷ Đỏ thống trị. Nếu Hồ Chí Minh đích thực là nhà ái quốc, hắn chỉ cần tuân theo lời dạy của tiền nhân “dân giàu, nước mạnh”, tức là tạo cơ hội làm giàu cho dân một cách lương thiện thì sẽ mang lại hùng cường cho xứ sở, chẳng cần ngửa tay xin ngoại bang bố thí. Dù nước ta có “rừng vàng, biển bạc” dồi dào đến mấy đi nữa, mà cứ khai thác miết rồi cũng phải cạn. Cái vốn “trí tuệ” là nguồn tài nguyên bất tận thì hắn thực hiện chủ trương “trí, phú, địa, hào đào tận gốc, trốc tận rễ”. Ngoài ra, khí phách giúp cho người dân có tính tự trọng, liêm sỉ thì hắn cũng hủy hoại nốt. Với chủ trương “bần cùng hóa nhân dân” và dùng cái thí nghiệm dạy chó của nhà khoa học Nga, Ivan Pavlov, Hồ chí Minh thi hành chính sách kiểm soát bao tử để khống chế tư tưởng từng người. Tổ tiên ta từng dạy rằng “bần cùng, sinh đạo tặc”; “đói thì đầu gối phải bò”. Tất nhiên khi bị bỏ đói thì vì bản năng sống, người ta trở nên hèn! Có thời nào trong lịch sử nước ta đã sản xuất ra câu kinh nhật tụng ghê gớm khủng khiếp như thế này: “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ, Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong, Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng, Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”? Với cái quyết tâm thờ giáo chủ, lại cướp được quyền cai trị độc tôn, toàn dân ắt phải sống trong hỏa ngục Đỏ! Vì mục đích “Cho Đảng bền lâu”, chúng phải: Giết! Giết! Giết!

Đạo Phật, đạo Chúa khuyên con người hãy sống thánh thiện để khi từ giã cõi trần thì được lên Niết Bàn, Thiên Đàng. Đạo Quỷ cộng sản cưỡng bức “chúng sinh” phải thờ Mao Chủ tịch, Staline. Nếu bất tuân thì … “Giết! Giết! Giết!” Vậy mỗi người sống dưới ách cộng sản hãy tự hỏi liệu bản thân mình có thể tồn tại, nếu mình muốn sống xứng với danh vị con người? Đừng tưởng vô cảm trước cái chết của người khác mà mình được bình an. Vì là loài yêu tinh, nên miệng lưỡi của Quỷ vô cùng xảo quyệt. Chúng rêu rao những điều cao quý bằng các khẩu hiệu vô cùng hấp dẫn, nhưng hành động trong thực tế thì tàn ác, đê tiện, bịp bợm, dối trá. Chúng là lũ bán nước, nhưng hễ ai có quan điểm khác chúng là bị quy vào tội phản động, Việt gian. Chúng là đầy tớ, tay sai Nga Tàu, nhưng chúng gọi chính quyền Miền Nam là ngụy quân, ngụy quyền.

Khẩu hiệu “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc” đã có tác dụng khơi lên lòng yêu nước, khiến cho hàng triệu con người hãnh diện chết mà bản thân không hề hay biết mình đang xây ngai vàng cho Quỷ. Một mặt hô hào “Đoàn kết! Đoàn Kết! Đại Đoàn Kết – Thành Công! Thành Công! Đại Thành Công”; một mặt khác ngấm ngầm thủ tiêu lãnh tụ các đảng phái quốc gia và bách hại tôn giáo. Không những xuống tay giết đối thủ, Quỷ còn giết, đày đọa những tín đồ cũng thờ “Mao Chủ tịch, Staline”. Tài liệu lịch sử đã chứng minh rằng trong nội bộ của chúng đã diễn ra nhiều vụ thanh trừng đẫm máu mà chính nạn nhân không hề biết mình mắc tội gì? Và người thi hành án lệnh cũng không hề biết lệnh do ai đưa xuống. Kẻ nào có đôi chút lương tâm, không nỡ giết hại đồng đạo, thì sẽ bị loại ra khỏi vòng quyền lực. Đó là trường hợp Trung tướng Võ Viết Thanh trong vụ Sáu Sứ – Năm Châu. Thế thì làm tín đồ cộng sản cũng chưa chắc bản thân được an toàn!

Nhờ sự bùng nổ thông tin, phần lớn nhân dân ta đã thấy rõ tình trạng thê thảm trên đất nước ngày nay như thế nào, tôi chẳng cần phải viết ra. Hai thành phần mà tôi hy vọng có thể làm xoay chuyển sự thống khổ của đồng bào mình, đó là trí thức và “lão thành cách mạng” đã có một thời sống với lý tưởng “quyết tử để dân tộc quyết sinh”. Bởi vì trí thức là lương tâm, là trí tuệ của giống nòi. Họ có sứ mạng rất cao cả: Dẫn đường cho dân tộc hướng đến mục tiêu chân – thiện – mỹ. Bởi vì “Lão thành cách mạng” cũng được kể là ái quốc với quá khứ chiến đấu dũng cảm, coi cái chết tựa lông hồng.

Nhưng tiếc thay giới trí thức sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa đã bị Hồ Chí Minh thuần hóa bằng cái thí nghiệm của Ivan Pavlov, nên quen với phản ứng có điều kiện. Nhà khoa học Hà Sĩ Phu vắt óc, vắt tim để viết những bài tham luận vừa có lý vừa có tình, chẳng được tầng lớp trí thức công khai ủng hộ. Cô Phạm Thanh Nghiên bày tỏ lập trường bằng hình thức tọa kháng tại gia chẳng có gì gọi là bạo lực để phản đối bọn cầm quyền mà rồi cũng không được trí thức hưởng ứng. Lê Duẩn từng than: “Ta đánh Pháp, đánh Mỹ đây là đánh cho Nga Sô, cho Trung Quốc” mà các “lão thành cách mạng” cứ hãnh diện về thành tích đánh Pháp, đánh Mỹ, chẳng hề biết xấu hổ cho cái thân phận lính đánh thuê. Nếu tất cả những “lão thành cách mạng”, những trí thức từng là trợ lý, cố vấn cho Quỷ Đỏ có cái dũng khí như nhạc sĩ Tô Hải dám thú nhận mình là hèn và mạnh mẽ lên án Hồ Chí Minh thì Việt Nam ta đã thoát khỏi sự đàn áp của giống yêu tinh từ lâu rồi.

Trí thức đảng viên cộng sản thay vì ngồi viết kiến nghị, hãy xếp hàng xin xách dép hầu hạ thanh niên Nguyễn Đức Kiên. Bị Nguyễn Phú Trọng mắng cho cái tội suy thoái đạo đức, lối sống vì đòi đa nguyên, dân chủ mà không ông “trí thức” nào dám hé răng. “Lãnh đạo lão thành” sùng bái Hồ Chí Minh như Thánh, nhưng không dám tố cáo Hồ Tuấn Hùng viết sách Sinh Bình Khảo “bôi nhọ” Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương gốc người Hẹ trước công luận và cũng không dám yêu cầu bọn cầm quyền phải sử dụng khám nghiệm ADN (hoặc DNA) tử thi Hồ Chí Minh để chứng minh Hồ Tuấn Hùng viết láo!

Trí thức là như thế! Cách mạng lão thành là như thế! Chỉ biết ngồi nhà viết và ký kiến nghị; chứ không dám kết hợp với nhau để viết một bài Hịch kêu gọi quốc dân đứng lên. Càng tội nghiệp hơn khi tất cả những kiến nghị lễ phép dâng lên “lãnh đạo” đều bị chúng ném vào thùng rác, mà cho tới nay “trí thức” vẫn còn dâng kiến nghị. Kiên nhẫn là một đức tính. Nhưng sự nhẫn nhục thái quá với lời lẽ cung kính khép nép bằng kiến nghị như kẻ ăn xin, kéo dài năm này qua năm khác thì không còn được coi là đức tính, mà là hèn!

Công An có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho dân. Quân đội có nghĩa vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Hai bộ phận đó đã bị bọn Quỷ biến thành công cụ phục vụ sự tồn tại muôn năm của chúng. Toàn dân đều bị khóa chặt trong gọng kềm “Xã Hội Chủ Nghĩa” đang ráo riết cấu kết với đế quốc Quỷ Đỏ phương bắc, hãy tự hỏi thờ ơ, bình chân như vại để an thân thì nòi giống Việt liệu có thể thoát khỏi bị bọn Đại Hán đồng hóa? Dưới ách Quỷ Đỏ Hán Cộng còn khủng khiếp vạn lần dưới ách Quỷ Đỏ Việt Cộng. Hãy mở mắt ra bà con ơi!

Quỷ sứ nghênh ngang hoành hành, bất chấp dư luận thế giới. Vừa được thu nạp vào Hội đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, hôm sau chúng phái một bầy khuyển mã đập phá nhà của đồng bào thiểu số H’mong; chúng ngăn luật sư Nguyễn văn Đài không được giao tiếp với nhân viên ngoại giao Pháp; chúng đuổi những khách đến thăm Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang và bắt Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Lê Quốc Quyết (em trai luật sư Lê Quốc Quân) về đồn công an làm việc trong nhiều tiếng đồng hồ. Thế mà Quỷ Việt Cộng tuân lệnh Quỷ Trung Cộng dựng đền thờ Khổng Tử, chẳng có trí thức nào dám phản đối!

Kiến nghị xin xỏ của trí thức, Quỷ không coi ra gì, đều ném vào sọt rác một cách ngạo mạn. Thỏa ước quốc tế vừa đặt bút ký chưa ráo mực, Quỷ sứ liền vi phạm. Những phần tử đã cộng tác với Quỷ, giúp Quỷ giật sập chế độ dân chủ đang phôi thai của Việt Nam Cộng Hòa như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận, Trí Quang … chưa hề mở một lời sám hối, ăn năn. Đồng bào có biết tại sao không? Xin thưa, Đạo Quỷ không bao giờ dạy tín đồ ăn năn, sám hối! Cho nên, càng van xin, càng kiến nghị thì càng làm cho Quỷ thêm kiêu căng, ngạo mạn.

Vậy trong cuộc chiến giành lại QUYỀN CON NGƯỜI, lực lượng nào có thế tiêu diệt được Quỷ?

Xin thưa: Đó là ĐẠO, tức là TÔN GIÁO! Nước ta có đạo Tổ Tiên chiếm đa số, kế đến là đạo Phật (gồm nhiều tông phái, kể cả Hòa Hảo), đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài. Trong khi ấy, Đạo Quỷ chỉ là thiểu số, nhưng chúng dùng sự khủng bố để gieo rắc sự sợ hãi, tù đày, chết chóc nhằm làm tê liệt toàn bộ dân tộc. Lâu nay, người ta nói khi nào vượt qua được sự sợ hãi thì bạo quyền sẽ lùi bước. Vậy sức mạnh nào giúp con người vượt qua được sự sợ hãi? Xin thưa, đó là ĐỨC TIN. Vũ khí của danh môn, chính phái là ĐỨC TIN!

Người có đức tin mạnh mẽ vào Trời, vào Phật thì không bao giờ sợ chết. Bởi vì đối với người có tín ngưỡng thì tin rằng chết là sự bắt đầu của cuộc sống bằng linh hồn bất tử. Dám tự thiêu, dám khước từ bước lên Thánh giá là do ĐỨC TIN. Bằng cớ là vừa rồi hơn hai mươi giáo xứ Công Giáo diễn hành để hiệp thông cùng Cộng đồng Công Giáo Mỹ Yên bị Quỷ Đỏ bách hại mà Quỷ không dám đụng tới. Tôi là một Phật tử truyền thống cảm thấy rất buồn phiền khi chẳng thấy một vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức nào đi vào đoàn tuần hành để hiệp thông cùng người anh em Công Giáo đang đấu tranh cho QUYỀN CON NGƯỜI.

Hòa thượng Quảng Độ trước đây đã công khai kêu gọi tín đồ của mình đồng loạt thi hành chủ trương “bất tuân dân sự” mà chẳng ai hưởng ứng. Bây giờ chỉ còn có cách yêu cầu đạo hữu Trần Quang Thuận chở Hòa thượng Quảng Độ ra giữa thành phố Sài Gòn châm lửa tự thiêu, giống như năm 1963 Trần Quang Thuận đã chở Hòa thượng Quảng Đức ra góc đường Lê văn Duyệt – Phan Đình Phùng tự thiêu để giật sập chế độ Ngô Đình Diệm “độc tài” thì may ra mới thức tỉnh các tăng ni, tín đồ xuống đường đòi tự do tôn giáo!

Tôi nghe được trên đài Á Châu Tự Do, một giọng nói của người đàn bà dân oan đi khiếu kiện hàng chục năm (có vẻ đã trọng tuổi) lớn tiếng mắng thẳng vào mặt mấy thằng Công An: “Chúng mày có giỏi thì bắn tao chết đi! Rồi chúng mày sẽ trả lời ra sao với quốc tế”. Đó là tiếng nói dõng dạc của một người “dám thí mạng cùi” vì chẳng còn có gì để mất! Rút cục thằng công an không dám bắn, vì nó sợ cái uy của bà cụ già. Sở dĩ Quỷ đỏ càng ngày càng lấn lướt, hống hách là vì chúng thấy người dân sợ chúng. Nếu toàn dân chỉ cần có cái uy của bà Cụ dân oan, chưa cần đến bạo lực thì đã đánh gục loài Quỷ Đỏ từ lâu rồi.

Đúng thế! Tất cả đầu nậu cộng sản từ Hồ Chí Minh trở xuống tới những thằng Quỷ sứ đầu nậu hôm nay đều hèn nhát. Ngại bài viết quá dài làm mệt mắt độc giả, tôi không điểm danh từng thằng Quỷ hèn. Hồ Chí Minh đã hèn với giặc, ác với dân từ khi sai Phạm văn Đồng ký công hàm xác nhận Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Tầu Cộng; chứ không phải chỉ có bọn đầu nậu bây giờ mới hèn với giặc ác với dân. Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh khen cộng sản trước 1975 tốt là sự bào chữa láo lếu, gian lận lịch sử. Vấn đề là Nguyễn Trọng Vĩnh cũng không có sợi dây thần kinh biết xấu hổ như bọn đương quyền!

Trời Phật đã phái xuống mảnh đất Việt Nam những vị Bồ Tát, Thiên Thần bằng những thông điệp hết sức rõ ràng. Trước hết là Bồ Tát Trương văn Sương, một người có cha là Tàu và mẹ là Khmer. Nghĩa là trong máu Bồ Tát Trương văn Sương chẳng dính dáng gì người Việt, nhưng Ngài đã khai thị cho người Việt bằng bản Tuyên Ngôn và bản Cáo Trạng của Ngài khi được ra tù để chữa bệnh, trong bài viết trước đây của tôi:

1/ Bản Tuyên Ngôn: “Tổng cộng từ 1975 tới giờ, tôi đã ở tù 33 năm 4 tháng rưỡi. Những nỗi khó khăn, cực khổ đó thì không thể nào tả nổi, không thể nào lường được. Nhưng đối với tôi bây giờ thì tôi cho đó là chuyện quá khứ. Thôi, ai cũng có cái sai và ai cũng có sơ suất. Chuyện đó mình cũng nên thông cảm. Và theo ý của tôi thì bây giờ tôi muốn hướng về tương lai, nghĩa là muốn con người đối xử với nhau cho có lòng nhân đạo. Ở đây không phải là phóng thích, mà họ tạm đình chỉ thi hành án 12 tháng. Lý do là vì tôi bị chứng suy tim và áp huyết cao, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Dân tộc Việt Nam phải biết thương dân tộc Việt Nam. Và chúng ta là người Việt Nam thì phải có bổn phận và trách nhiệm đoàn kết với nhau, góp công, góp sức vào công cuộc xây dựng tổ quốc Việt Nam cho giàu mạnh. Theo ý của tôi là như thế. Còn quá khứ cứ để cho nó về quá khứ.”

2/ Bản Cáo trạng: Trước đây thì tôi cũng là người chống đối cực kỳ tại trại giam Nam Hà. Tất cả anh em đó đều gọi tôi là người hùng. Cứ 6 tháng đầu năm là tôi bị đi cùm, biệt giam, kỷ luật. Mỗi năm thì tôi bị đi 2 lần như vậy. Không có gì khác hơn là họ bảo tôi viết một bản kiểm điểm. Tôi viết bản kiểm điểm với nội dung như sau: “Chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi vô tội. Chúng tôi là những người có công với đất nước. Mặc dù chúng tôi không đắp được một con đường hay xây được cái nhà, nhưng chúng tôi là những người đã đem mồ hôi, nước mắt, xương máu để đấu tranh cho nhân quyền, tự do, dân chủ cho Việt Nam.”

Còn nói những người có tội, thì chính đảng Cộng Sản Việt Nam là những người có tội. Họ đã hai lần gây thêm thù và bớt bạn. Bằng chứng là năm 1954, họ đã cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp, giết chết hàng triệu người Miền Bắc vô tội. Và lần thứ hai là vào năm 1975, khi chiếm được Miền Nam, họ bày ra tập đoàn, tập thể, thu gom, làm cho người dân Việt Nam bất mãn, kể cả giới xe lôi, xe kéo, nông dân và những trung nông giàu có… đều bị đánh tư sản.

Dân Việt Nam không thể sống nổi nên họ mới bế bồng nhau đi vượt biên, tức xuống thuyền ra ngoài biển để làm mồi cho cá – cũng gần cả triệu người. Chính quyền hiện tại là một chính quyền thối nát, tham nhũng. Những đảng viên, những người chức quyền, họ mới có cái quyền tham nhũng. Còn những người bán rau, dân xe lôi, xe kéo… thì làm gì có chuyện đó. Cho nên chúng tôi mới khẳng định rằng chính quyền nầy, chúng tôi không ủng hộ, không tán thành. Hơn nữa, họ còn bán đảo Hoàng Sa, bán Trường Sa, rồi bán một phần đất liền dọc theo biên giới Việt-Trung gần 70 km2 – gần bằng diện tích của tỉnh Bắc Ninh. Điều đó chứng tỏ họ bán đất, bán đảo, họ hiến dâng như vậy để củng cố địa vị của họ trong Bộ Chính trị.
Với những điều vừa nêu, chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi là người vô tội, còn đảng Cộng Sản Việt Nam mới là người có tội. Vì thế chúng tôi mới yêu cầu họ phải thả chúng tôi vô điều kiện. Chẳng những thế, mà họ còn phải có lời xin lỗi trước quốc dân đồng bào Việt Nam về sai trái của họ để dư luận quốc nội và hải ngọai minh oan cho chúng tôi là những người tù chính trị Việt Nam phải chịu hàm oan suốt hơn 30 năm nay.”

Bản Tuyên Ngôn chỉ cô đọng bằng một câu mà bao gồm tất cả: “Dân tộc Việt Nam phải biết thương dân tộc Việt Nam” và Bản Cáo Trạng cũng chỉ bằng một câu: “Còn nói những người có tội, thì chính đảng Cộng Sản Việt Nam là những người có tội”. Bản Cáo Trạng đó được cất lên từ một người tù chỉ được tạm tha để chữa bệnh trong một năm và sau đó sẽ phải trở lại nhà giam để thi hành cho xong bản án chung thân. Giữa lòng chế độ bất khoan dung, anh Sương vẫn an nhiên tự tại giống như vị quan tòa đọc phán quyết. Tôi xin nghiêng mình bày tỏ sự ngưỡng mộ, kính phục anh.

Bồ Tát Trương văn Sương đã viên tịch, tôi nghĩ, ngài đã làm xong nhiệm vụ gửi thông điệp qua câu: “Dân tộc Việt Nam phải biết thương dân tộc Việt Nam”. (Hết trích)

Nhưng người Việt Nam vẫn chưa biết thương yêu nhau để đồng tâm diệt trừ Quỷ Đỏ. Vì thế, Trời Phật lại phái xuống một sứ giả khác. Đó là Đoàn văn Vươn. Nghĩa là dân tộc muốn “Vươn” lên để thoát khỏi họa Quỷ Đỏ đẩy Con Người xuống số phận cầm thú thì phải “Đoàn Kết”. Đoàn văn Vươn đã dùng súng hoa cải làm pháo lệnh cảnh tỉnh lương tri dân tộc. Các tôn giáo phải quyết tâm “Đoàn Kết! Đoàn Kết! Đoàn Kết!” mới hòng diệt Quỷ Đỏ được! Đạo binh của Trời Phật đã được phái xuống Việt Nam rồi đó! Ấy là những dân oan mất đất mất nhà từ Nam chí Bắc được lãnh đạo bởi những anh hùng tuổi trẻ mà trí nhớ của tôi không thể kể ra hết. Vì kể mà sót một Bồ Tất, một Thiên Sứ thì tôi sẽ phạm tội với Trời, với Phật, với Tổ Tiên.

Kính thưa quý Ngài lãnh đạo các tôn giáo,

Xin quý Ngài hãy dùng quyền uy đạo cao đức trọng của quý Ngài để công khai tuyên bố khởi động cuộc Thánh Chiến “DIỆT QUỶ, TRỪ MA” để “GIỮ NHÀ, CỨU NƯỚC” thì mới mong thoát khỏi nạn Hán hóa. Con là Đặng văn Âu, bút hiệu Bằng Phong, chỉ là một Thằng Mõ đi rao sắc chỉ của Trời, của Phật, của Tổ Tiên đến tai thiên hạ. Con không có đức, không có tài, nên chẳng ai thèm nghe lời con. Con chỉ biết trông cậy quý Ngài. Sách lược, đường lối ra sao để tiến hành Thánh Chiến là do quý Ngài trong các tôn giáo định đoạt, con không dám lạm bàn. Bản thân con là làm nhiệm vụ Thằng Mõ rao Thánh Lệnh diệt Quỷ rất có nguy cơ bị Quỷ ám hại, nhưng con không sợ, vì con cũng có ĐỨC TIN ở Trời, ở Phật, ở Tổ Tiên.

Duy chỉ có một điều con xin nhắc quý Ngài: Trước hết hãy diệt những con Quỷ đội lốt trà trộn trong đạo binh của quý Ngài. Miền Nam mất là do những con Quỷ đội lốt tôn giáo đó, thưa quý Ngài. Chúng giả danh đệ tử Đức Phật, tông đồ Đức Chúa tài tình vô cùng.

Mời quý Ngài mở đường link dưới đây để chứng kiến tín đồ Đạo Quỷ Hồ Chí Minh đang hành lễ:

Quý Ngài đã nguyện hiến trọn đời mình cho đấng Chí Tôn, cho Đức Chúa Trời, con xin quý Ngài có đầy đủ Từ bi, Bác Ái, Trí Tuệ, Dũng Cảm để ra tay hy sinh cứu vớt dân tộc Việt Nam.

Kính thưa tất cả quý chủ đài phát thanh, báo chí, trang mạng, trang bloggers, trang face books,

Tôi đã lấy mạng sống của tôi ra để làm Thằng Mõ rao lệnh Thánh Chiến diệt Quỷ, chỉ xin quý vị vui lòng tiếp tay giúp tôi để tiếng mõ này van dậy khắp toàn cầu: Thánh Chiến! Thánh Chiến! Thánh Chiến! thì loài Quỷ Đỏ ắt phải khiếp sợ mà bỏ chạy. Hiện nay hơn 100 triệu người Trung Hoa Tự Do đang tập hợp nhau xuống đường khắp thế giới để tố giác tội ác Quỷ Đỏ Trung Cộng rồi đó!
Tôi thách thức những tuyên giáo của Quỷ như Nguyễn Khoa Điềm, Tô Huy Rứa, Nguyễn Phú Trọng hay bất cứ ai còn tin tưởng vào kinh thánh “Xã Hội Chủ Nghĩa” dám công khai bác bỏ luận cứ của tôi lên án Cộng sản là tà giáo, là đạo của Quỷ. Đối với bọn bồi bút phục vụ Quỷ vì miếng cơm manh áo thì tôi tha thứ.

HÃY CÙNG NHAU: “DIỆT QUỶ, TRỪ TÀ – GIỮ NHÀ, CỨU NƯỚC”!

Thằng Mõ: Bằng Phong Đặng văn Âu, ngày lễ TẠ ƠN năm 2013.

23 Phản hồi cho “Diệt quỷ, trừ tà – giữ nhà, cứu nước”

 1. Tuổi trẻ says:

  Biển Đông tự bao đời luôn là của Việt Nam

  Biển Đông tự bao đời luôn là của Việt Nam!
  Không phải thứ để các người đem bán mua, trao đổi!
  Nhằm cố giữ ngai vàng mong cha truyền con nối
  Hỡi bè lũ bạo quyền, bầy Hán tặc, Việt gian!

  Ai nỏ mồm rêu rao “Gia Long cõng rắn cắn gà nhà”?
  Nhưng tay lại viết công hàm dâng Hoàng Sa cho giặc
  Để Mao giúp cuộc nội chiến Bắc Nam giành quyền lực
  Dưới ngọn cờ chống ngoại xâm vì “nền độc lập thiết tha”!

  “Kẻ cõng rắn”, 1802, đã ra cắm mốc chủ quyền tại Hoàng Sa
  Để giúp các “nhà yêu nước” thời đại này có cái mà trao đổi
  40 năm đã qua rồi, các anh lính VNCH ơi, tim đau nhói!
  Xác HQ 10 nay cũng đã tan như xác Ngụy Văn Thà! (1)

  “Kẻ bán nước” họ Ngô đã giữ trọn Biển Đông cho Tổ Quốc
  Để “nhà yêu nước” họ Ao trao dâng loài Hán tặc họ Mao
  Tại sao ư? Xin các vị bắc thang lên gặp ông trời mà hỏi
  Chúng tôi là “dân ngu khu đen” đâu hiểu được vì sao!

  Rồi sẽ đến một lễ Khao Lề trên đảo Lý Sơn chói lọi (2)
  Gia Long với cờ vàng Long Tinh Kỳ sẽ trở lại oai phong (3)
  Hô Hải Đội Hoàng Sa nhằm thẳng quần đảo Cát Vàng xốc tới
  Quyết dìm xác lũ Việt gian và giặc Tàu xuống tận đáy Biển Đông!

  Ôi thương lắm! Hơn 60 vạn xác thuyền nhân trôi trên biển!
  Khi rời quê hương sau 1975 ra đi, hồn dạt cõi vô thường
  Trải ngàn đời, bao triệu ngư dân xác không về tới bến
  Đã thành Hồn Biển Đông trên sóng cả đại dương?

  Và hôm nay, dân ta vẫn đang bị giặc Tàu xâm phạm
  Cướp cá, phá tàu, giết ngư dân ném xác xuống Biển Đông!
  Tàu giặc có biển hiệu, có cờ treo mà báo đài đảng kêu “tàu lạ”
  Là một nước có chủ quyền mà lại khốn khổ thế, có buồn không!

  Sao một nước có chủ quyền lại để cho nước khác sang xây thành phố
  Trên lãnh thổ nước mình rồi tổ chức quốc khánh, vẫn chúc mừng (4)
  Lời chúc mừng còn nhấn mạnh “mười sáu chữ vàng”, “bốn tốt”
  Làm “dân ngu si” như chúng tôi bỗng nước mắt rưng rưng!

  Các văn kiện vừa ký năm nay về khai thác dầu trên biển (5)
  Đã giành mọi ưu tiên tối đa cho bầy con cháu của Trạch Đông
  (Những kẻ đã đòi “đường lưỡi bò” gần trọn Biển Đông chiếm hết)
  Để giữ “tình nghĩa keo sơn” đã có từ thời Bắc Thuộc chịu nô vong!

  Theo cụ Hồ “Ơn đảng CSTQ giúp đảng CSVN như trời biển”
  Có nhân nhượng ít biển đảo ngoài khơi đâu đã đủ “đáp đền”
  Tình “hữu nghị” Việt Trung do cụ Hồ cùng cụ Mao để lại
  Nay “vun đắp” để ngày càng thêm Bắc Thuộc hơn lên!

  Hà Nội, 3/12/2013

  Đặng Huy Văn

 2. Hoàng Thanh says:

  Rạng sáng ngày 2/12/2013, tàu cá số hiệu Qng-92046 của ngư dân Quảng Ngãi đã bị lính Trung Quốc đập phá gây hư hỏng toàn bộ máy móc khi tàu cập bến đảo Phú Lâm (thuộc chủ quyền Việt Nam) để cấp cứu cho một ngư dân đang bị tai nạn nguy hiểm đến tính mạng.
  Trả lời báo Dân Việt sau khi về đến đất liền, chủ tàu cá là ông Nguyễn Văn Lâm nói:
  “Khi vừa cập bến đảo Phú Lâm thì chúng tôi bất ngờ bị phía Trung Quốc khống chế. Lấy lý do đây là căn cứ quân sự của Trung Quốc nên không được sử dụng các thiết bị vô tuyến, phía Trung Quốc hùng hục đập phá máy móc bao gồm 1 máy nhắn tin, 1 máy định vị, 1 bộ đàm, 1 máy dò, 1 máy radio trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả ngư dân,( thiệt hại ước tính 70 triệu đồng).
  Thấy mạng sống của anh Xiện như “chỉ mành treo chuông” nên chúng tôi chấp nhận tất cả chỉ mong sao cho họ cứu anh Xiện. Sau khi đập phá máy móc xong, phía Trung Quốc mới bắt đầu băng bó vết thương và cho anh Xiện uống thuốc. Khi thấy anh Xiện đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi cho tàu về đất liền”.
  …Cùng nói về vụ việc, nhưng tờ báo Quân Đội Nhân Dân trong bản tin ‘Phối hợp cấp cứu nạn nhân trên tàu QNg 92046′ lại hèn hạ đến mức không nói đến việc tàu cá ngư dân bị lính Trung Quốc đập phá.
  Tờ báo thuộc Cơ quan Quân ủy Trung ương trong bản tin nêu trên chủ yếu khoe khoang thành tích ‘cứu nạn’ của Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, kèm theo câu kết cực kỳ trơ trẽn: ‘Sau khi nhận được đề nghị của phía Việt Nam, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã đồng ý tiếp nhận và cấp cứu ngư dân bị nạn nói trên.’
  Vụ việc diễn ra sau đúng một tuần ủy viên bộ chính trị Nguyễn Thiện Nhân dẫn theo 3000 đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh sang Trung Quốc để ăn chơi, nhảy nhót tưng bừng, tham gia cái gọi là ‘Liên hoan Thanh niên Việt – Trung’…

  (Danlambao).

 3. Thien Than says:

  Chủ thuyết Marx – Engels coi con người từ loài vượn mà ra, nên chủ nghĩa CS đã biến thành một thứ chủ nghĩa của thú vật.

 4. Nguyễn Phan says:

  …Nhà báo Cộng Sản người Úc Winfred Burchett giải thích về chính sách thực dụng rất nguy hiểm của Mỹ trong việc giải quyết vấn đề Việt Nam. Theo Burchett thì Mỹ nhúng tay vào Miền Nam Việt Nam vì coi đó là một thị trường của khối tư bản , và tuyên bố quyết tâm bảo vệ Miền Nam Việt Nam, vì đấy là một « tiền đồn của thế giới tự do ». Điều này có nghĩa là Mỹ muốn giữ vùng ấy không để lọt vào trong bức màn sắt của khối Cộng Sản . Nhưng , Mỹ cũng dứt khoát không tính diệt Cộng Sản Bắc Việt để thống nhất Việt Nam bằng cách này hay cách khác. Bởi chiến tranh đối với Mỹ luôn luôn nằm trong chiến lược kinh tế thị trường toàn cầu . Cuộc chiến tranh bảo vệ thị trường Miền Nam Việt Nam đã bị sa lầy vì tốn kém và bị dư luận nhân dân Mỹ chán ghét . Thế nên các nhà chiến lược Mỹ đã đề ra một giải pháp khác. Vì không bảo vệ được thị trường Miền Nam Việt Nam bằng chiến tranh, thì phải quay qua giải pháp tìm thị trường thay thế bằng con đường hoà bình , cách này ít tốn kém mà bền vững hơn .
  Bởi Mỹ trên nguyên tắc, không hề tính tiêu diệt chế độ Cộng Sản ở Miền Bắc Việt Nam, nên khi thấy cuộc tổng tiến công nổi dậy hồi Tết Mậu Thân, 1968 , đã làm cho « địch » kiệt sức, thì đó là lúc tốt nhất để đưa « địch » ngồi vào bàn hội nghị . Cũng như khi thấy cuộc oanh tạc Miền Bắc hồi 1972 đã đủ cho Hà Nội thấm đòn , thì Mỹ liền ngưng ném bom , rồi đưa ra những điều kiện cụ thể để Hà Nội chịu ký kết chấm dứt chiến tranh , để Mỹ rút chân ra khỏi Miền Nam Việt Nam . Tất cả là dùng lá bài hoà bình thay thế cho lá bài chiến tranh . Cũng để tỏ rõ chính sách của Mỹ như thế, nên Hạm Đội 7 rất hùng hậu của Mỹ, lúc đó có mặt đông đảo ở ngoài khơi Việt Nam . Vậy mà lực lượng hùng hậu ấy đã đứng ngoài nhìn hải quân Tàu Cộng đánh chiếm đảo Hoàng Sa của Miền Nam hồi 1974. Sự án binh bất động này có nghĩa là Mỹ không coi Miền Nam Việt Nam là tiền đồn nữa . Ngay từ khi đổ bộ vào Miền Nam Việt Nam , Mỹ đã chỉ đánh cầm chừng để giữ đất , để cầu hoà chứ không có ý đẩy chiến tranh đến tận cùng ra Miền Bắc , để tiêu diệt chế độ Cộng Sản ở Miền Bắc. Dù là đã oanh tạc Miền Bắc , nhưng chiến lược của Mỹ là chỉ chờ lúc địch kiệt quệ để áp dụng lá bài hoà bình , nhằm đánh « địch » bằng kinh tế hậu chiến . Và quả thật ván bài này đã làm cho Hà Nội hoàn toàn kiệt quệ về kinh tế . Để rồi tới lúc Hà Nội đã chiến thắng , nhưng laị phải chập nhận mọi điều kiện để Mỹ bỏ cấm vận. Rồi sau đó thì Hà Nội đã trải thảm đỏ long trọng đón rước lãnh đạo Mỹ trở lại, tức là từ đó, chính thức mở cửa cho vốn tư bản tràn vào tư do tung hoành trên nước Việt Nam thống nhất dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Một chế độ như thế thật là lý tưởng cho sự khai thác lâu dài của tư bản Mỹ, có lợi hơn hẳn dưới thời chế độ Việt Nam Cộng Hoà ở Miền Nam . Bây giờ thì kết cuộc đã rõ rệt của ván bài « ai thắng ai » trong cuộc đấu trí ấy .
  Công cuộc phát triển cách mạng vô sản , với giấc mơ xây dựng thế giới đại đồng , như vậy là đã hoàn toàn tan vỡ , sau khi đã hy sinh tính mạng của hàng bao nhiêu vạn chiến sĩ Cộng Sản . Bây giờ thì không còn chống Mỹ cứu nước nữa . Giờ đây là phải thoát ra khỏi chế độ bao cấp, tự túc tự cường, phải bám theo Mỹ để cứu nước . Cà một nền kinh tế toàn cầu dưới sự áp đặt của Mỹ, nay
  tự do như thác đổ tràn vào một xứ sở bị bị kiệt quệ đến xương tuỷ vì chiến tranh và cách mạng…

  « Nỗi Hối Hận Lúc Hoàng Hôn »
  Tri Vũ – Hoàng Ngọc Khuê.

 5. TinVN says:

  Học sinh cấp hai ở Việt Nam đạt điểm cao hơn về toán, đọc hiểu và khoa học so với học sinh Anh, theo một đánh giá có uy tín.
  Bấm Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế thế giới (OECD) công bố bảng xếp hạng mới nhất ngày 3/12.
  Các bài liên quan
  Ý kiến: Giáo dục VN – Đập bỏ và xây mới?
  Vì sao trẻ nhỏ VN chịu nhiều áp lực?
  Chủ đề liên quan
  Giáo dục
  PISA đánh giá năng lực của học sinh ở tuổi 15 về toán, đọc hiểu và khoa học tại 65 nước.
  Theo OECD, khoảng 510.000 em từ 15 tuổi 3 tháng đến 16 tuổi 2 tháng đã tham gia đánh giá.
  Việt Nam xếp thứ 17, trong khi Anh xếp thứ 26.
  Điểm của học sinh Việt Nam ở cả ba môn đều cao hơn học sinh Anh.
  Các nước châu Á thống trị bảng xếp hạng này.
  Học sinh thành phố Thượng Hải, Trung Quốc tiếp tục đứng nhất trong báo cáo công bố ba năm một lần.
  Điều này đồng nghĩa việc học sinh ở Thượng Hải học vượt ba năm so với bạn đồng trang lứa ở nhiều nước như Anh và Pháp.
  Singapore, Hong Kong, Đài Loan và Hàn Quốc lần lượt đứng trong tốp 5.
  Các khu vực còn lại trong tốp 10 là Macao (Trung Quốc), Nhật Bản, Liechtenstein, Thụy Sĩ và Hà Lan.
  Thượng Hải, Macao và Hong Kong được xếp riêng rẽ vì không có đủ thông tin mang tính toàn quốc về Trung Quốc.
  Học sinh ở Anh có điểm bằng điểm trung bình của 34 nước trong khối OECD, trong khi học sinh Pháp chỉ nhỉnh hơn chút ít.
  Mỹ còn kém hơn nữa, nằm giữa Slovakia và Lithuania.
  Peru bị xếp chót trong bảng xếp hạng – học sinh nước này kém các em ở Thượng Hải đến 6 năm.

  • BUILAN says:

   Đồng tình với bạn!
   Công bình và khách quan chẳng ai có thể chày cối caĩ cọ ! chỉ có những cái đầu “‘không bình thường ”

   Tuy nhiên, chúng ta phaỉ nhận hiểu bằng cái đầu sáng suốt hơn !
   _Không dám xúc phạm đến TIỀN NHÂN – Ông, cha mình Tài năng trí tuệ cuả dân tôc mình !

   Thực tế “NGŨ PHỤNG TỀ PHI ” bay lới trời xanh đã để lại cái gì cho NHÂN LOẠI !!
   KHỔNG TỬ – PHU TỬ- TRANG TỬ… TƯ TỬ..???. Rồi thời kỳ ĐỒ DỄU với những “ĐINH CAO TRÍ TUỆ”
   - ĐẦU VÀO như rứa !!!
   Còn thì ĐÀU RA ????
   Ngồi đó mà KA KA
   Hơn Anh – hơn Pháp- hơn My- hơn ÂU, hơn PHI – hơn ÚC khakhakha !!

   Hơn cái LLLLLL
   Tài lanh
   Chỉ toàn là SAO CHéP CHôM CHIÃ …

   _ Có những BÀ GIÀ TRẦU lý luận cái kiểu trong HANG (đồi Lenin- suối Kac mac… có còn không nhĩ )– Trước đây ăn BO BO giờ xuất khẩu gaọ nhất nhì thế giới Thời ông cha đèn dầu bóng trứng – giờ điện sáng choan – Trước xe đạp Phượng Hoàng- giờ xe hơn bóng láng — ww ww wwwwwww !!!! Noí chung là VÔ CÙNG QUÀNH TRÁNG ! Nhờ ơn Đảng- Bác
   Giàu đẹp văn minh _ xin BÁI BÁI chiụ thua !

   Bạn tôi ơi ! Làm ơn , thử MỞ MẮT nhìn những gì bạn đang thu hưởng – -là cuả “đĩnh cao trí tuệ”
   Public Toilet cũng không ra hồn ( HÁN TRIỀU phán chứ chẳng phaỉ thằng tiểu tốt tui đâu nhé)

   http://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/714/2953/original.jpg

   TƯợng đài cũng chẳng nên thân
   http://old.danchimviet.info/archives/57286/bac-h%E1%BB%93-la-doanh-nhan/2012/05

   _ NHÌN RA lâng bang láng giềng !!
   Ba mươi năm
   Bốn muôi năm
   Sáu mươi năm…. chưa theo kịp họ !!!

   _ Con gái CHXHCNVN cò xếp hàng chen lến trúng tuyển “nô lệ tình dục”
   Đến cả LÀO – CAMPUCHIA
   _ TRAI…………………. lao nô !!!

   NHỤC QUỐC THỂ – ngậm 16 cục + 4 hòn ! CÚC CUNG HƯNG BÁI

   _Xin hãy tư duy bằng cái đầu có chút não Ngưòi
   Cùng nhau trăn trở về quê hương trên BỐN NGHÌN NĂM VĂN HIẾN !!!
   Nên KHÓC hay CƯỜI

   Trân trọng

  • saovang says:

   Chuyện học sinh ở Việt nam học khá thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên . Học sinh người Việt ở hải ngoại cũng có những thành tích tương tợ .

   Vả lại, bản chất sẵn có của con người Việt nam là thông minh – trích dẫn Việt Nam Sử Lược của sử gia Trần Trọng Kim và Việt Sử Toàn Thư của sử gia Phạm Văn Sơn .

   Điều đáng nói ở đây là trong khi học sinh Việt nam học khá mà đất nước thì lại nghèo mạt, tụt hậu bị bỏ xa ngay cả với các quốc gia láng giềng . Và người dân trong nước thì vẫn phải xin tiền của người Việt hải ngoại . Câu hỏi là vì sao nên nỗi ? Đó là vì đất nước ta vẫn còn đang bị kềm kẹp dưới sự cai trị của bọn Việt cộng đần độn, ngu dốt .

   Việt Sử Toàn Thư – ” Bàn về các điều tốt xấu trong con người Việt Nam, ta thấy đồng bào ta thông minh, nhớ dai, có óc nghệ thuật, khéo tay chân, giàu trực giác hơn là luận lý, ưa điều đạo đức, ham chuộng văn chương…”.

   Việt Nam Sử Lươc -” Về đàng trí tuệ và tính tình, thì người Việt Nam có cả các tính tốt và các tính xấu. Đại khái thì trí tuệ minh mẫn, học chóng hiểu, khéo chân tay, nhiều người sáng dạ, nhớ lâu, lại có tính hiếu hoc…” .

   ***10/4/2013- Bản tin báo Thanh Niên cho biết 11 tỉ USD kiều hối dự kiến nhận được trong năm 2013,

   *** “Giật mình với thu nhập của người Việt Nam so với khu vực “- 05/04/2012 : Theo “Mô Hình Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam Giai đoạn 2011-2020: Từ Nhận Thức Với Hành động” do ĐH Kinh Tế Quốc Dân (đại học ) thực hiện: GDP đầu người của Việt Nam 1.061 USD năm 2010. Trong khi đó, GDP đầu người của Trung Quốc 3.915 USD trong khoảng thời gian trên.

   Theo Báo Cáo Phát Triển Việt Nam 2009 của Ngân Hàng Thế Giới, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore.

  • UncleFox says:

   Mấy năm gần đây giới trí thức,các nhà giáo dục, các giới chức ban ngành liên quan, và ngay cả ông cựu bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cũng phê phán nặng nề ngành giáo dục Việt Nam “xuống cấp trầm trọng”, đòi phải cải tổ toàn diện …
   Thế thì, theo “Tin VN”, những người nói trên là thành phần phản động chuyên nói xấu “quê hương” rồi còn gì !
   Hề, sủa của phải lựa bài . Coi chừng cái mõm đấy .

 6. DâM TiêN says:

  ” Giặc lái Bàng Phong” cưỡi con C-130 đi đêm về hôm chẳng sao cả.

  Nhưng Con Ma Cộng phỉ nó sống nhờ âm u, xó ngách, chơi trò thì thầm
  lừa dụ và dọa nạt, mà thành công trong giai đọan ” nhứt định.”

  Nhưng khi bình minh hé rạng, có cái sự MỜ CỪA, thì trước sau Con Ma
  cộng phỉ, lâu tí hay mau mau, con ma cũng biến mất ò e tí te thôi.
  C’est la loi naturelle,Commandant BàngPhong,(Xây hồ bán nguyệt chưa?)

 7. Le Van Tam says:

  Cộng sản = Hủ hoá + Tham nhũng + Nô Lệ Tàu

 8. Thay Ma Cộng Sản says:

  Cộng sản đã bị chính tác giả của nó là Liên Xô khai tử từ năm 1992. Vài ba chính phủ Hà Nội, Bắc Hàn và Bắc Kinh như những con chim kên kên cố bám vào cái thay ma mục rửa cộng sản.

Leave a Reply to TinVN