WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:03:pm 30/11/13 Đăng ngày “November, 2013”

Đảng cộng sản tuyên chiến với dân tộc và nhục mạ trí thức

Đảng cộng sản tuyên chiến với dân tộc và nhục mạ trí thức

Nó là một cóp nhặt của mô hình Trung Quốc và đặt đất nước ta trước nguy cơ mất chủ quyền thực sự. Nó tuyên chiến với dân tộc Việt Nam và nhục mạ trí thức Việt Nam.

06:03:pm 30/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lại bàn về Đa số và Dân chủ

Lại bàn về Đa số và Dân chủ

Đa số trong Quốc hội với 95% đảng viên chính là một “nhóm lợi ích” khổng lồ mà quyền và lợi gắn chặt với điều 4 và với “sở hữu toàn dân” thì đa số ấy chỉ là đa số của một phe nhóm (có bài báo đã gọi Sở hữu toàn dân là Luật cướp cạn).

12:38:pm 30/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Ý kiến: Nên ‘giải tán Quốc hội’

Ý kiến: Nên ‘giải tán Quốc hội’

Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng nói Quốc hội nên “giải tán” sau khi thông qua Hiến pháp sửa đổi giữ nguyên sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nhưng lại không cho người dân tư hữu đất đai và Quân đội Nhân dân lại trung thành với Đảng thay vì với nhân dân. Nói [...]

12:14:pm 30/11/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tuyên bố về Hiến pháp sửa đổi

Tuyên bố về Hiến pháp sửa đổi

Chúng tôi đòi Quốc hội, Chính phủ và cơ quan lãnh đạo ĐCSVN tôn trọng các quyền tự nhiên của con người và quyền tự do dân chủ của công dân, trước hết là quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền lập hội, quyền biểu tình, quyền bầu cử và ứng cử. Đặc biệt chúng tôi yêu cầu ngay từ bây giờ phải làm mọi việc cần thiết cho một cuộc bầu cử trung thực Quốc hội khóa XIV để Quốc hội thực sự đại diện cho dân, có năng lực và thực quyền đáp ứng được trách nhiệm của mình.

09:51:am 30/11/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Báo cáo viên Đặc biệt của LHQ về các quyền văn hoá: Các kết luận và khuyến nghị sơ bộ về Việt Nam

Báo cáo viên Đặc biệt của LHQ về các quyền văn hoá: Các kết luận và khuyến nghị sơ bộ về Việt Nam

Một trong những vấn đề then chốt với Việt Nam ngày nay là có một không gian cho các cuộc tranh luận và biểu đạt những quan điểm đa nguyên. Một ví dụ rõ ràng liên quan đến vấn đề này, mà tôi rất quan tâm, là việc dạy môn lịch sử với chỉ một bộ sách giáo khoa trong các nhà trường. Như đã đề cập trong báo cáo chuyên đề của tôi về viết sách sử và dạy sử trước Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc năm nay (A/68/296), việc dạy sử nên khuyến khích tư duy phê phán, học tập từ phân tích và tranh luận, và tạo cách tiếp cận so sánh và đa chiều hơn là ấn trẻ em vào quan điểm đơn chiều. Cách tiếp cận này đặc biệt cần sử dụng rộng rãi nhiều loại học liệu, bao gồm nhiều loại sách giáo khoa của nhiều nhà xuất bản. Tôi khuyến khích nhiều bên liên quan ở Việt Nam tham khảo báo cáo này của tôi.

12:01:am 30/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Việt Nam ơi, đừng tuyệt vọng

Việt Nam ơi, đừng tuyệt vọng

Thay vì trấn áp ý kiến bất đồng bằng các chỉ thị, Việt Nam nên khuyến khích môi trường bàn luận chính trị công khai mới chớm nở và sự quan tâm ngày càng tăng của công chúng đối với chính trị.

09:33:am 29/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhắc lại câu chuyện bầu cử cách đây 37 năm

Nhắc lại câu chuyện bầu cử cách đây 37 năm

  Sáng nay, 28-11, 2013 ðược biết 97,59% ðại biểu Quốc Hội tán thành toàn vãn dự thảo Hiến Pháp sửa ðổi ðã ðược thông qua. Trong dịp này, chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng nhìn nhận rằng ðây là một quá trình làm việc rất công phu, phát huy trí tuệ của toàn [...]

09:17:am 29/11/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tâm tư người Phật tử

Tâm tư người Phật tử

Song hành với lịch sử phát triển của nhân loại, lịch sử phát triển của tất cả các tôn giáo lớn trên Thế giới, chúng ta phải nhìn nhận rằng, không có tôn giáo nào là không phạm sai lầm.

09:09:am 29/11/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cuộc gặp với ông Jean Philippe Gavois, đại sứ quán Pháp

Cuộc gặp với ông Jean Philippe Gavois, đại sứ quán Pháp

Tuy cuộc gặp diễn ra ngắn ngủi, nhưng những gì cần thì đã được trao đổi và thực tiễn sảy ra đã giúp cho cuộc gặp thành công hơn mong đợi.

09:05:am 29/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam

Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam

“Trước nay, những nhà đấu tranh bảo vệ Nhân quyền ở Việt Nam luôn bị động trước những đàn áp của chính quyền. Nhưng từ nay chị em chúng tôi muốn chủ động đối phó với tình huống. Chúng tôi đã có những kênh liên lạc cần thiết với các NGO Nhân quyền quốc tế, các Toà Đại sứ và các báo đài. Việc lên tiếng với truyền thông và các nhà ngoại giao nước ngoài là việc đầu tiên nhưng vô cùng quan trọng. Sau đó thì tuỳ tình huống chúng tôi sẽ xử lý. Trợ giúp tài chính, viếng thăm thân nhân của người bị đàn áp là việc tiếp theo. Cuối cùng nếu một người bị bắt, chúng tôi sẽ tìm kiếm luật sư và vận động các nhà ngoại giao các quốc gia tự do áp lực chính quyền Việt Nam trả tự do cho người bị bắt.”

12:01:am 29/11/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Xin đừng “chỉ đạo làm rõ” nữa!

Xin đừng “chỉ đạo làm rõ” nữa!

Có lẽ đến lúc phải chắp tay lạy các ông chính phủ, xin ông đừng chỉ đạo làm rõ nữa, chúng tôi biết nguyên nhân rồi, khổ lắm, nói mãi.

02:55:pm 28/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hà Nội đứng lên rồi!

Hà Nội đứng lên rồi!

Cuộc cách mạng cho một Việt Nam dân chủ, tự do đã bắt đầu, theo đúng lời ông tổ cộng sản nói: “Hạnh phúc là đấu tranh” Trong gian nan, đau khổ, mất mát, đói nghèo, tủi nhục, cay đắng, 1500 người dân oan Việt Nam đã kết thành một khối để từ đây sinh nở cái oai hùng…

01:06:pm 28/11/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Làm thế nào Nguyễn Tất Thành vào được Hội Nghị Versailles

Làm thế nào Nguyễn Tất Thành vào được Hội Nghị Versailles

Trong tình cờ tôi tìm ra được câu trả lời những nghi vấn trong đầu tôi nên có bài viết này để cho bạn đọc muốn lang thang về quá khứ tìm hiểu thêm vấn đề và để các nhà sử học có thêm tài liệu tham khảo nếu muốn.

12:36:pm 28/11/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ông Trọng không lú!

Ông Trọng không lú!

Ông Trọng là tiến sỹ, viện sỹ, là một gương mặt đại diện cho giới hàn lâm nên cách diễn đạt của ông cũng rất hàn lâm. Việt Nam bắt đầu xây dựng CNXH từ năm 1954 đến nay đã được 60 năm. Còn những 87 năm nữa mới hết thế kỷ này. Tổng cộng sẽ là 147 năm xây dựng CNXH mà không biết đã xong chưa.

12:22:pm 28/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nghị định một trăm triệu

Nghị định một trăm triệu

Hóa ra việc CS vào hội đồng NQLHQ, cũng có lợi ti tí, như hạt bụi, cũng đáng mừng, nhưng người ta không chịu khó soi kính hiển vi để thấy thôi!

09:14:am 28/11/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phiên Bản Tình Yêu

Phiên Bản Tình Yêu

Những nhân vật trong Phiên Bản Tình Yêu (e) hơi quá nhiều kịch tính, nhất là qua những mẫu đối thoại rất dài và (rất) trí tuệ nhưng cũng rất xa lạ với đời thường hay đời thật.

09:09:am 28/11/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Bưng cơm không lương, chủ cho ăn no để chiều đi học”

Bưng cơm không lương, chủ cho ăn no để chiều đi học”

“Trong thành phố này, mọi thứ đều đắt đỏ kinh khủng, mà cháu thì sinh viên ở quê lên tỉnh, chân ướt chân ráo, quờ đâu cũng thấy tốn tiền, phải đi làm thêm thôi!”.

05:14:am 28/11/13 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Ông ‘Hoàng An Ninh’ lâm nạn

Ông ‘Hoàng An Ninh’ lâm nạn

Rất nên là một tấm gương cảnh tỉnh cho toàn ngành công an Việt Nam, ðang giống ngành công an Trung Quốc như hai giọt nước

05:07:am 28/11/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chỉ có 2 người

Chỉ có 2 người

Trong đám người được gọi là “đại biểu Quốc hội” chỉ có hai người là người Việt Nam chân chính.

04:50:am 28/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tiếng đất kêu thương

Tiếng đất kêu thương

Thời bao cấp, mỗi khi có con trâu mộng kiệt sức mà chết. Ngoài đồng thì thiếu sức kéo. Nhưng trong làng thì rậm rịch vui phải biết. Trâu ngả thịt được chia theo lao động chính.

04:41:am 28/11/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phụ nữ nhân quyền Việt Nam

Phụ nữ nhân quyền Việt Nam

06:24:pm 27/11/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Một chút tâm tình nhân mùa Lễ Tạ Ơn năm nay

Một chút tâm tình nhân mùa Lễ Tạ Ơn năm nay

Hiện chúng ta có chừng 2 triệu người Việt tỵ nạn định cư trên khu vực Bắc Mỹ gồm hai nước Canada và Hoa Kỳ. Mỗi năm, người dân tại cả hai nước này đều tổ chức mừng Ngày Lễ Tạ Ơn Thanksgiving

02:57:pm 27/11/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Paris: Thời trang và Ẩm thực

Paris: Thời trang và Ẩm thực

Những món ngon truyền thống, toát lên nét văn hóa dân tộc, vì không biết bảo tồn và phát huy để trở thành một thứ di sản phi vật thể thi khó tránh bị tục hóa trên thị trường một cách thảm hại.

09:42:am 27/11/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chống phá nhà nước trên mạng xã hội bị phạt đến 100 triệu đồng

Chống phá nhà nước trên mạng xã hội bị phạt đến 100 triệu đồng

Theo Nghị định 174/2013/NĐ-CP mới được ban hành, các hành vi vi phạm đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử phạt nặng. Theo đó, hành vi tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam và truyền bá tư tưởng phản động bị phạt nặng nhất, mức phạt từ 70 đến [...]

08:44:am 27/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Các tranh chấp phe phái thể hiện trong Hiến pháp Việt Nam

Các tranh chấp phe phái thể hiện trong Hiến pháp Việt Nam

Trong trận bốc sơ này, người dân Việt Nam luôn chịu thiệt thòi với 1 bản Hiến pháp lạc hậu lỗi thời, không nói lên được ước muốn trường tồn, hùng cường của 1 dân tộc xứng đáng với ước mơ này.

02:01:am 27/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cán bộ trại giam gây khó khăn cho Blogger Điếu Cày kháng cáo

Cán bộ trại giam gây khó khăn cho Blogger Điếu Cày kháng cáo

Bố tôi bị đau cột sống vì bị thoát vị đĩa đệm, và đau răng do răng bị nứt nhưng trạm y tế trong trại chưa giải quyết những yêu cầu chữa trị đó của ông.”

01:57:am 27/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tuyên cáo thành lập: Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam

Tuyên cáo thành lập: Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam

Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam là một tổ chức xã hội dân sự, phi chính trị cam kết góp vai trò của mình vào mục tiêu kiến tạo một xã hội Việt Nam tôn trọng nhân quyền, và là một bộ phận không tách rời trong phong trào bảo vệ nữ quyền trên thế giới.

09:42:am 26/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chạm đáy

Chạm đáy

Chạm đáy, là danh từ thường thấy gần đây trên các bài bình luận về Việt Nam, trên báo chí lề phải cũng như lề trái, trong cả các phiên họp quốc hội. Báo động về những nguy cơ lớn. Khủng hoảng tài chính đang gần đạt mức nguy hiểm là chạm đáy khi nợ [...]

06:22:am 26/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Về việc thành lập Học Viện Khổng Tử ở Việt Nam

Về việc thành lập Học Viện Khổng Tử ở Việt Nam

… sự kiện thành lập học viện Khổng Tử gần đây chỉ nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những sự kiện quan trọng hơn như: Quốc hội Việt Nam sắp thông qua một bản Hiến pháp phản động, không những không pháp chế hoá các quyền tự do và nhân quyền phổ quát mà còn cố gắng xâm phạm các quyền này; nhiều trẻ sơ sinh đột tử do bị tiêm vaccine kém chất lượng dẫn đến sự phản kháng của người dân kêu gọi Bộ trưởng y tế phải từ chức; tình trạng chính quyền độc tài bảo trợ cho các chủ dự án cướp đất của nông dân gây nên làn sóng phẫn nộ khắp cả nước; và chế độ công an trị trao quyền lực cho lực lượng công an lộng hành, đánh chết nhiều người dân vô tội… Chính quyền Việt Nam trước nay vẫn là bậc thầy trong việc định hướng dư luận theo hướng có lợi cho họ, mà học viện Khổng Tử chỉ là một trong những trường hợp như thế.

01:24:am 26/11/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Chỉ có những… con muỗi làm chứng

Chỉ có những… con muỗi làm chứng

Vụ án Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang đang “đốt nóng” từ dư luận đến nghị trường, mà vấn đề nhức nhối nhất trong vụ án là “ông Nguyễn Thanh Chấn có bị nhục hình, bức cung hay không?”. Ông Nguyễn Thanh Chấn tố cáo: Trong thời gian bị tạm giam, ông đã bị các [...]

05:28:pm 25/11/13 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »