WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:26:pm 17/11/13 Đăng ngày “November 17th, 2013”

LS Cù Huy Hà Vũ góp ý sửa đổi Hiến Pháp 1992 từ trại giam

LS Cù Huy Hà Vũ góp ý sửa đổi Hiến Pháp 1992 từ trại giam

Kính gửi Qúy Báo, Ngày 4/10/2013, công dân Cù Huy Hà Vũ đã thông báo cho vợ là Ls Nguyễn Thị Dương Hà biết: Thực hiện chủ trương của Quốc Hội và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hưởng ứng phong trào Lấy ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến [...]

04:26:pm 17/11/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Việt Nam đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ: Điều không thể hiểu được

Việt Nam đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ: Điều không thể hiểu được

Vào ngày 13 tháng 11 vừa qua tất cả các báo chí lề đảng đều chạy những tít lớn ở trang đầu, loan tin vui rằng “Việt Nam Trúng Cử Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc Với Số Phiếu Cao Nhất”. Thông Tấn Xã Việt Nam thì đưa tin ngắn gọn nhưng cũng thể [...]

02:04:pm 17/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thế giới chúng ta đầy mâu thuẫn

Thế giới chúng ta đầy mâu thuẫn

Trong bài viết ngắn này và với kiến văn hẹp hòi tôi chỉ dám trình bày suy nghĩ của mình về sự mâu thuẫn của thế giới chúng ta trong giai đoạn từ 1945s đến nay. Nhân loại luôn tồn tại trên mâu thuẫn và nghịch lý, đó có lẽ là cái bản chất của [...]

01:42:pm 17/11/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trại giam Z30A Xuân Lộc áp dụng tra tấn “mềm” với tù nhân chính trị

Trại giam Z30A Xuân Lộc áp dụng tra tấn “mềm” với tù nhân chính trị

Sáng ngày 17/11/2013 được thông tin từ Chị Chiêm thị tường Mạnh ( vợ của tù nhân lương tâm Đoàn Huy Chương ) đến trại giam thăm chồng. Lúc gặp anh Chương, chị Tường Mạnh hết sức bất ngờ chồng của Chị rất tiều tụy và ốm rất nhiều so với lần thăm trước. Anh [...]

01:07:pm 17/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Việt Nam đàn áp đồng bào thiểu số

Việt Nam đàn áp đồng bào thiểu số

12:29:pm 17/11/13 | Đăng tại MEDIA, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trung Cộng, cường quốc trị giá 100 ngàn đô la

Trung Cộng, cường quốc trị giá 100 ngàn đô la

Trung Cộng như một cường quốc kinh tế và theo thông lệ chính trị quốc tế, phải hành xử đúng tư cách của một cường quốc dù đối với bạn hay thù.

05:40:am 17/11/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Những giới hạn của nhà nước giám sát Trung Quốc

Những giới hạn của nhà nước giám sát Trung Quốc

Ban lãnh đạo Trung Quốc đã tỏ ra tháo vát và có năng lực, nhưng các vấn đề có nguồn gốc từ Tân Cương ngày càng cho thấy một tương lai mà chỉ đàn áp không thì không đủ.

05:13:am 17/11/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »