WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:12:am 15/11/13 Đăng ngày “November 15th, 2013”

Cho Tàu thuê đất, một mối hiểm nguy

Cho Tàu thuê đất, một mối hiểm nguy

Cho thuê 120 năm, trả tiền một lần, cộng với phí “bôi trơn” khủng, thế là êm đẹp tuyệt vời cho nhiệm kỳ của Bí thư Tỉnh uỷ.

11:12:am 15/11/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

VN vào Hội Đồng Nhân Quyền, vui hay buồn?

VN vào Hội Đồng Nhân Quyền, vui hay buồn?

một thắc mắc không thể không đặt ra là tại sao những “tên đồ tể của nhân quyền” này lại được Đại Hội Đồng LHQ thông qua với một số phiếu cao như vậy?

06:55:am 15/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nói vậy nhưng không phải vậy

Nói vậy nhưng không phải vậy

Chính cái “khác” này mà chế độ dân chủ (hơn vạn lần tư bản) ở VN đã tạo ra những bản án 32 năm dành cho Tôn Thất Tần, 33 năm dành cho người tù Trương Văn Sương, 37 năm cho người tù Nguyễn Hữu Cầu…

06:48:am 15/11/13 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Báo chính thống của VN thừa nhận HCM không phải “danh nhân văn hóa thế giới”?

Báo chính thống của VN thừa nhận HCM không phải “danh nhân văn hóa thế giới”?

(Chinhphu.vn) – Đại thi hào Nguyễn Du vừa chính thức được UNESCO vinh danh là “Danh nhân văn hóa thế giới”. Tại kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 37 tại Paris (Pháp), Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của LHQ (UNESCO) đặc biệt đánh giá cao Hồ sơ về đại thi [...]

01:48:am 15/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hãy quyết tử để dân tộc quyết sinh

Hãy quyết tử để dân tộc quyết sinh

“Quyết tử để dân tộc quyết sinh” là câu khẩu hiệu trong thời kỳ kháng chiến chống Thực dân Pháp. Hầu hết thanh niên ái quốc thời bấy giờ đã bị kích động bởi cái khẩu hiệu ấy mà hăng hái lao thân vào chỗ chết…

12:00:am 15/11/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »