WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:24:pm 27/11/13 Đăng ngày “November 27th, 2013”

Phụ nữ nhân quyền Việt Nam

Phụ nữ nhân quyền Việt Nam

06:24:pm 27/11/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Một chút tâm tình nhân mùa Lễ Tạ Ơn năm nay

Một chút tâm tình nhân mùa Lễ Tạ Ơn năm nay

Hiện chúng ta có chừng 2 triệu người Việt tỵ nạn định cư trên khu vực Bắc Mỹ gồm hai nước Canada và Hoa Kỳ. Mỗi năm, người dân tại cả hai nước này đều tổ chức mừng Ngày Lễ Tạ Ơn Thanksgiving

02:57:pm 27/11/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Paris: Thời trang và Ẩm thực

Paris: Thời trang và Ẩm thực

Những món ngon truyền thống, toát lên nét văn hóa dân tộc, vì không biết bảo tồn và phát huy để trở thành một thứ di sản phi vật thể thi khó tránh bị tục hóa trên thị trường một cách thảm hại.

09:42:am 27/11/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chống phá nhà nước trên mạng xã hội bị phạt đến 100 triệu đồng

Chống phá nhà nước trên mạng xã hội bị phạt đến 100 triệu đồng

Theo Nghị định 174/2013/NĐ-CP mới được ban hành, các hành vi vi phạm đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử phạt nặng. Theo đó, hành vi tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam và truyền bá tư tưởng phản động bị phạt nặng nhất, mức phạt từ 70 đến [...]

08:44:am 27/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Các tranh chấp phe phái thể hiện trong Hiến pháp Việt Nam

Các tranh chấp phe phái thể hiện trong Hiến pháp Việt Nam

Trong trận bốc sơ này, người dân Việt Nam luôn chịu thiệt thòi với 1 bản Hiến pháp lạc hậu lỗi thời, không nói lên được ước muốn trường tồn, hùng cường của 1 dân tộc xứng đáng với ước mơ này.

02:01:am 27/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cán bộ trại giam gây khó khăn cho Blogger Điếu Cày kháng cáo

Cán bộ trại giam gây khó khăn cho Blogger Điếu Cày kháng cáo

Bố tôi bị đau cột sống vì bị thoát vị đĩa đệm, và đau răng do răng bị nứt nhưng trạm y tế trong trại chưa giải quyết những yêu cầu chữa trị đó của ông.”

01:57:am 27/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »