WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:34:pm 06/11/13 Đăng ngày “November 6th, 2013”

Người Việt “Năm bờ oan”

Người Việt “Năm bờ oan”

Có ông chủ nhà hàng tiếp khách bằng khuôn mặt lạnh như tiền, giống như nhà vừa có đám ma, ai hỏi thêm chút rau, chút giá thì tỏ vẻ khó chịu, y hệt mấy tiệm “phở chửi ở Hà Nội”.

03:34:pm 06/11/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Thông tin mới về xây nhà máy điện hạt nhân Việt Nam

Thông tin mới về xây nhà máy điện hạt nhân Việt Nam

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư Quy định nội dung, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân. Trong khi đó các chuyên gia về điện hạt nhân cho rằng, Việt Nam chưa thể xây dựng nhà máy, phía Nhật cũng lùi [...]

11:07:am 06/11/13 | Đăng tại KHOA HỌC, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Những phản biện đầy sức nặng

Những phản biện đầy sức nặng

Quốc hội trong nước đang bàn thảo để thông qua bản Hiến pháp 2013, tuân theo nghị quyết của cuộc họp thứ 8 khóa XI của Ban Chấp hành trung ương đảng CS. Để giúp cho gần 500 đại biểu hiểu rõ hơn việc hệ trọng này, trước khi mỗi người bấm máy bỏ phiếu [...]

11:03:am 06/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thư ngỏ gửi nhà văn Phạm Đình Trọng: Không đồng ca, nhưng lĩnh xướng

Thư ngỏ gửi nhà văn Phạm Đình Trọng: Không đồng ca, nhưng lĩnh xướng

Tôi mạo muội gởi thư này tới ông, để đưa ra một nhận thức khác về những sự kiện ông đã viết trong bài “Về với dân”

04:46:am 06/11/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Làm theo năng lực hưởng theo cái gì?

Làm theo năng lực hưởng theo cái gì?

…tại Việt nam, Tư Bản (với tên mới là Kinh tế Thị trường) lại bị cột với đối thủ truyền kiếp là chủ nghĩa Cộng sản để làm nền tảng cai trị bên dưới các lãnh tụ “tài tình” của Đảng Cộng sản. Hệ quả là những người có chức có quyền hầu hết là những người rất tài giỏi … trong ngành đấu đá nội bộ, gian xảo rất tinh vi với tất cả mọi cấp, và biết tận dụng khổ đau của người chung quanh làm vũ khí.

03:31:am 06/11/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Công an sách nhiễu đoàn cứu trợ bão lụt của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Công an sách nhiễu đoàn cứu trợ bão lụt của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Phụng hành Thông bạch của Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt nam thống nhất, đoàn cứu trợ do Hòa thượng Thích Không Tánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện – xã hội cùng quý Hòa thượng Thích Nguyên Lý – Thủ bổn Viện Hóa Đạo, [...]

03:23:am 06/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »