WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:31:pm 22/11/13 Đăng ngày “November 22nd, 2013”

20/11: Chuyện từ những người Thầy

20/11: Chuyện từ những người Thầy

Thường thì ngày 20/11 người ta viết về thầy để tri ân công ơn dạy dỗ. Nhưng bài này thì khác, tôi viết về một câu hỏi ray rứt suốt những năm tháng trên ghế nhà trường và còn kéo dài mãi về sau. Ngày 20/11 còn là ngày Nhà giáo Việt Nam, nghĩa là [...]

02:31:pm 22/11/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Người đặt quá khứ CS sau vạch đậm lịch sử

Người đặt quá khứ CS sau vạch đậm lịch sử

Một người Việt Nam tha hương như tôi, tha hương vì muốn được sống trong một xã hội tự do dân chủ, một xã hội mà “con người, hai tiếng ấy vang lên một cách tự hào”

10:12:am 22/11/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đã có một thời lửa khói

Đã có một thời lửa khói

Những nhà sản xuất và buôn bán thuốc điện tử tuyên truyền rằng sự ra đời thuốc hút điện tử là nhằm giúp những người nghiền thuốc lá có điều kiện bỏ hút.

05:12:am 22/11/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Thư gởi Tổng Thống Obama

Thư gởi Tổng Thống Obama

Tôi mong rằng, năm tới tưởng niệm TT Kennedy, với trí thông minh, và tài diễn thuyết, ngài nói lên sự kiện lịch sử 1963, tương quan giữa những cái chết của TT Kennedy và TT Ngô Đình Diệm, tôi nghĩ đó là vòng hoa tươi thắm nhất, xuất phát từ tâm trí của chính phủ, do sự lãnh đạo của ngài.

12:01:am 22/11/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »