WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:26:pm 05/11/13 Đăng ngày “November 5th, 2013”

Thuế 0%, đào bauxite lên bán làm gì?

Thuế 0%, đào bauxite lên bán làm gì?

2 dự án alumin Lâm Đồng và alumin Nhân Cơ xét về tính hiệu quả là không có. Do vậy cần phải tính toán lại, chế biến sâu để đảm bảo an ninh nguồn vật liệu thay vì chỉ múc tài nguyên lên bán mà vẫn đòi được ưu đãi. Đại biểu Quốc hội Đặng [...]

04:26:pm 05/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Nghệ An: Mìn nổ tại phòng bí thư xã trong đêm

Nghệ An: Mìn nổ tại phòng bí thư xã trong đêm

“Đang ngủ thì nghe một tiếng nổ rất lớn, chúng tôi cứ nghĩ là nổ trạm điện hay lốp xe gì đó. Sáng ra mới biết nổ ở phòng bí thư xã Nghi Long”, một người dân ở xóm 8 cho biết. Vào khoảng 2h sáng ngày 5/11, tại phòng Bí thư Đảng ủy xã [...]

10:49:am 05/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Định mệnh xoắn lấy hai gia đình Ngô Đình Diệm và Võ Nguyên Giáp

Định mệnh xoắn lấy hai gia đình Ngô Đình Diệm và Võ Nguyên Giáp

Bố của ông Võ Nguyên Giáp là cụ Võ Nghiễm chịu nhiều ơn của gia đình cụ Ngô Đình Khả, bố của ông Ngô Đình Diệm.

07:49:am 05/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cụ Tôn Thất Tần, người 30 năm bị CS cầm tù vừa qua đời

Cụ Tôn Thất Tần, người 30 năm bị CS cầm tù vừa qua đời

Cụ Tần sinh năm sinh năm 1918 trong gia đình dòng dõi hoàng tộc tại Huế. Cụ bị tù từ năm 1946…

04:26:am 05/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chuyện về cụ Tôn Thất Tần qua lời kể của Nhà văn Vũ Thư Hiên

Chuyện về cụ Tôn Thất Tần qua lời kể của Nhà văn Vũ Thư Hiên

Nhìn con người gày còm xanh xao ngồi trước mặt mà thương. Tôn Thất Tần sau khi được giảm án xuống hai mươi năm còn được giảm nhiều lần nữa. Cho tới khi sạch án. Tính ra tới nay ông đã ngồi hết nợ nhà nước từ lâu. Thế nhưng ông vẫn không được tha, vẫn cứ ở tù. Không còn án thì có lệnh.

12:01:am 05/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »