WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:55:pm 28/11/13 Đăng ngày “November 28th, 2013”

Xin đừng “chỉ đạo làm rõ” nữa!

Xin đừng “chỉ đạo làm rõ” nữa!

Có lẽ đến lúc phải chắp tay lạy các ông chính phủ, xin ông đừng chỉ đạo làm rõ nữa, chúng tôi biết nguyên nhân rồi, khổ lắm, nói mãi.

02:55:pm 28/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hà Nội đứng lên rồi!

Hà Nội đứng lên rồi!

Cuộc cách mạng cho một Việt Nam dân chủ, tự do đã bắt đầu, theo đúng lời ông tổ cộng sản nói: “Hạnh phúc là đấu tranh” Trong gian nan, đau khổ, mất mát, đói nghèo, tủi nhục, cay đắng, 1500 người dân oan Việt Nam đã kết thành một khối để từ đây sinh nở cái oai hùng…

01:06:pm 28/11/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Làm thế nào Nguyễn Tất Thành vào được Hội Nghị Versailles

Làm thế nào Nguyễn Tất Thành vào được Hội Nghị Versailles

Trong tình cờ tôi tìm ra được câu trả lời những nghi vấn trong đầu tôi nên có bài viết này để cho bạn đọc muốn lang thang về quá khứ tìm hiểu thêm vấn đề và để các nhà sử học có thêm tài liệu tham khảo nếu muốn.

12:36:pm 28/11/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ông Trọng không lú!

Ông Trọng không lú!

Ông Trọng là tiến sỹ, viện sỹ, là một gương mặt đại diện cho giới hàn lâm nên cách diễn đạt của ông cũng rất hàn lâm. Việt Nam bắt đầu xây dựng CNXH từ năm 1954 đến nay đã được 60 năm. Còn những 87 năm nữa mới hết thế kỷ này. Tổng cộng sẽ là 147 năm xây dựng CNXH mà không biết đã xong chưa.

12:22:pm 28/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nghị định một trăm triệu

Nghị định một trăm triệu

Hóa ra việc CS vào hội đồng NQLHQ, cũng có lợi ti tí, như hạt bụi, cũng đáng mừng, nhưng người ta không chịu khó soi kính hiển vi để thấy thôi!

09:14:am 28/11/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phiên Bản Tình Yêu

Phiên Bản Tình Yêu

Những nhân vật trong Phiên Bản Tình Yêu (e) hơi quá nhiều kịch tính, nhất là qua những mẫu đối thoại rất dài và (rất) trí tuệ nhưng cũng rất xa lạ với đời thường hay đời thật.

09:09:am 28/11/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Bưng cơm không lương, chủ cho ăn no để chiều đi học”

Bưng cơm không lương, chủ cho ăn no để chiều đi học”

“Trong thành phố này, mọi thứ đều đắt đỏ kinh khủng, mà cháu thì sinh viên ở quê lên tỉnh, chân ướt chân ráo, quờ đâu cũng thấy tốn tiền, phải đi làm thêm thôi!”.

05:14:am 28/11/13 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Ông ‘Hoàng An Ninh’ lâm nạn

Ông ‘Hoàng An Ninh’ lâm nạn

Rất nên là một tấm gương cảnh tỉnh cho toàn ngành công an Việt Nam, ðang giống ngành công an Trung Quốc như hai giọt nước

05:07:am 28/11/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chỉ có 2 người

Chỉ có 2 người

Trong đám người được gọi là “đại biểu Quốc hội” chỉ có hai người là người Việt Nam chân chính.

04:50:am 28/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tiếng đất kêu thương

Tiếng đất kêu thương

Thời bao cấp, mỗi khi có con trâu mộng kiệt sức mà chết. Ngoài đồng thì thiếu sức kéo. Nhưng trong làng thì rậm rịch vui phải biết. Trâu ngả thịt được chia theo lao động chính.

04:41:am 28/11/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »