WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:09:pm 07/11/13 Đăng ngày “November 7th, 2013”

Sự nghiệp của bà Doris Payne: một kẻ cắp tài danh

Sự nghiệp của bà Doris Payne: một kẻ cắp tài danh

“Bà ấy có tà thuật. Trong bao nhiêu năm hành nghề tôi chưa bao giờ thấy ai có khả năng lấy cắp hàng trước mắt tôi như vậy.”

04:09:pm 07/11/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Gần 500 người dân Hưng Yên đến trụ sở Mặt trận TQ khiếu kiện

Gần 500 người dân Hưng Yên đến trụ sở Mặt trận TQ khiếu kiện

Vụ cưỡng chế ở Văn Giang diễn ra dai dẳng suốt năm rồi thu hút sự chú ý lớn của dư luận trong và ngoài nước…

08:22:am 07/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Sư đánh người, dỡ tượng cổ, thờ tượng chính mình?

Sư đánh người, dỡ tượng cổ, thờ tượng chính mình?

Dưới sức ép của dân, sư trụ trì đã phải lội xuống sông để mò bức tượng cổ mà chính ông đã vứt. Còn bức tượng của bản thân nhà sư bị dân kéo ra giữa chợ.

06:02:am 07/11/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nói thật về chủ nghĩa cộng sản

Nói thật về chủ nghĩa cộng sản

Chủ nghĩa cộng sản là ngụy khoa học, được ngụy trang như một hệ thống kinh tế và được thực hiện bằng lực lượng võ trang.

05:41:am 07/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhân đọc về cụ Tôn Thất Tần

Nhân đọc về cụ Tôn Thất Tần

Nhân đọc lại chuyện nhà văn Vũ Thư Hiên tường thuật về người tù dưới chế độ cộng sản lâu năm Tôn Thất Tần được Đàn Chim Việt trích đăng lại, tôi xin kể thêm đôi chút để độc giả tường. Cụ Tôn thất Tần là anh ruột của Nghị sĩ VNCH Tôn thất Uẩn [...]

05:05:am 07/11/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vũ Biện Điền & phiên bản tình yêu

Vũ Biện Điền & phiên bản tình yêu

Vấn đề là nội dung và giá trị tác phẩm. Dù là của bất cứ tác giả nào, dưới bút hiệu nào, tác phẩm có sức nặng và tỏa sáng hay không mới là điều đáng kể.

04:51:am 07/11/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »