WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:01:pm 14/11/13 Đăng ngày “November 14th, 2013”

Đằng sau chuyến thăm của Putin

Đằng sau chuyến thăm của Putin

Báo Nga nói thực chất đây là hợp đồng chuyển giao công nghệ bảo quản thi hài cố chủ tịch, vốn do các chuyên gia Nga sáng chế, cho phía Việt Nam.

05:01:pm 14/11/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bà con Phúc Đồng – Long Biên bao vây trụ sở UBND

Bà con Phúc Đồng – Long Biên bao vây trụ sở UBND

Công an bắt đi 7 người nhốt ở phường và bị đánh. Bà Nguyễn Thị Gái vợ liệt sĩ ở tổ 4 …

04:29:pm 14/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Không có Đảng đâu được như ngày hôm nay

Không có Đảng đâu được như ngày hôm nay

Nhà nước quản lý yếu kém, nền kinh tế lạm phát, giá cả tăng vọt thì dân có in được tiền đâu mà mua sắm? Thêm vào đó nạn thất nghiệp lan tràn, lương lậu thấp kém không đủ sống thì còn mua bán nỗi gì? Vậy chợ ngày nào cũng họp có ích chi?

11:05:am 14/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tầm vóc lịch sử của tổng thống Ngô Đình Diệm

Tầm vóc lịch sử của tổng thống Ngô Đình Diệm

Cái chết của ông kéo theo một thảm trạng của miền Nam cuối cùng chỉ vì muốn bảo vệ chủ quyền độc lập quốc gia, không đồng thuận với người Mỹ.

06:17:am 14/11/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Một thoáng Moscow

Một thoáng Moscow

Khi máy bay vừa chạm bánh xuống phi trường Moscow, tiếng vỗ tay nổi lên ầm ĩ, không biết là khen phi công hay cảm tạ Thượng Đế?

05:24:am 14/11/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chính sách an sinh xã hội trong nền dân chủ giả hiệu

Chính sách an sinh xã hội trong nền dân chủ giả hiệu

Một cách tóm tắt, trong xã hội không có dân chủ đa nguyên, các tệ nạn cứ ngày một trầm trọng vì những kẻ cai trị không thể tự giải phẫu; và người dân, không có quyền gì trong tay, chỉ có 2 con đường, đó là hối lộ hay cắn răng chịu đựng.

12:01:am 14/11/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »