WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:33:am 29/11/13 Đăng ngày “November 29th, 2013”

Việt Nam ơi, đừng tuyệt vọng

Việt Nam ơi, đừng tuyệt vọng

Thay vì trấn áp ý kiến bất đồng bằng các chỉ thị, Việt Nam nên khuyến khích môi trường bàn luận chính trị công khai mới chớm nở và sự quan tâm ngày càng tăng của công chúng đối với chính trị.

09:33:am 29/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhắc lại câu chuyện bầu cử cách đây 37 năm

Nhắc lại câu chuyện bầu cử cách đây 37 năm

  Sáng nay, 28-11, 2013 ðược biết 97,59% ðại biểu Quốc Hội tán thành toàn vãn dự thảo Hiến Pháp sửa ðổi ðã ðược thông qua. Trong dịp này, chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng nhìn nhận rằng ðây là một quá trình làm việc rất công phu, phát huy trí tuệ của toàn [...]

09:17:am 29/11/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tâm tư người Phật tử

Tâm tư người Phật tử

Song hành với lịch sử phát triển của nhân loại, lịch sử phát triển của tất cả các tôn giáo lớn trên Thế giới, chúng ta phải nhìn nhận rằng, không có tôn giáo nào là không phạm sai lầm.

09:09:am 29/11/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cuộc gặp với ông Jean Philippe Gavois, đại sứ quán Pháp

Cuộc gặp với ông Jean Philippe Gavois, đại sứ quán Pháp

Tuy cuộc gặp diễn ra ngắn ngủi, nhưng những gì cần thì đã được trao đổi và thực tiễn sảy ra đã giúp cho cuộc gặp thành công hơn mong đợi.

09:05:am 29/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam

Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam

“Trước nay, những nhà đấu tranh bảo vệ Nhân quyền ở Việt Nam luôn bị động trước những đàn áp của chính quyền. Nhưng từ nay chị em chúng tôi muốn chủ động đối phó với tình huống. Chúng tôi đã có những kênh liên lạc cần thiết với các NGO Nhân quyền quốc tế, các Toà Đại sứ và các báo đài. Việc lên tiếng với truyền thông và các nhà ngoại giao nước ngoài là việc đầu tiên nhưng vô cùng quan trọng. Sau đó thì tuỳ tình huống chúng tôi sẽ xử lý. Trợ giúp tài chính, viếng thăm thân nhân của người bị đàn áp là việc tiếp theo. Cuối cùng nếu một người bị bắt, chúng tôi sẽ tìm kiếm luật sư và vận động các nhà ngoại giao các quốc gia tự do áp lực chính quyền Việt Nam trả tự do cho người bị bắt.”

12:01:am 29/11/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »