WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:52:pm 24/11/13 Đăng ngày “November 24th, 2013”

Đồng dao Ba Đình

Đồng dao Ba Đình

05:52:pm 24/11/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Ba Lan: Lần đầu tiên công ty VN đoạt giải “Doanh nghiệp xuất sắc”

Ba Lan: Lần đầu tiên công ty VN đoạt giải “Doanh nghiệp xuất sắc”

Được biết, phần thưởng không mang giá trị kinh tế, không kèm theo bất kỳ khoản tiền mặt nào, đơn giản chỉ là sự vinh danh với doanh nghiệp.

05:06:pm 24/11/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hội Đồng Luật sư Pháp (Conseil National des Barreaux) đòi tự do cho LS Quân

Hội Đồng Luật sư Pháp (Conseil National des Barreaux) đòi tự do cho LS Quân

Hội Đồng Toàn Quốc các Luật sư Đoàn tại Pháp :

-nhắc lại sự độc lập của các luật sư là một đảm bảo thiết yếu cho một chế độ dân chủ và một quốc gia pháp trị,

-yêu cầu chính quyền VN thực hành mọi biện pháp trong thẩm quyền của họ để bảo đảm quyền hành nghề cũng như quyền tư do tư tưởng của các luật sư VN,

- đòi trả tự do lập tức cho luật sư Lê Quốc Quân,

- bày tỏ sự ủng hộ và liên đới với luật sư Quân, với Trần Như Nam cũng như các luật sư và những nhà tranh đấu cho nhân quyền ở VN.

03:35:pm 24/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nguyễn Trọng Vĩnh: Đổi mới tư duy cho đất nước tiến lên

Nguyễn Trọng Vĩnh: Đổi mới tư duy cho đất nước tiến lên

Đối với những vấn đề thuộc lợi ích quốc gia của ta, ta cứ hành xử theo tình thần độc lập tự chủ, không việc gì phải e ngại ai.

05:42:am 24/11/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mở ‘chiến dịch’ đòi tự do cho Điếu Cày

Mở ‘chiến dịch’ đòi tự do cho Điếu Cày

Trong lá thư của mình, cô Hương nói việc bố cô bị bắt là “cái giá mà bố phải trả cho tình yêu thương của mình” và gọi đây là sự “bất công”, “phi lý”.

05:36:am 24/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »