WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:16:pm 21/11/13 Đăng ngày “November 21st, 2013”

Phụ nữ Ba Lan gốc Việt: “Đẹp, thông minh, học vấn cao”

Phụ nữ Ba Lan gốc Việt: “Đẹp, thông minh, học vấn cao”

Họ đều trẻ, đẹp và tiềm ẩn một tài năng. Những gương mặt như vậy quảng cáo tốt nhất cho hình ảnh của một cộng đồng người Việt và cho xu hướng hội nhập của giới trẻ thế hệ thứ 2.

05:16:pm 21/11/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: “Việt Nam không có báo lá cải”

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: “Việt Nam không có báo lá cải”

“Phải khẳng định trong xã hội chúng ta không có báo lá cải. Tuy nhiên có tờ báo trong một thời kỳ, thời điểm nào đó đã không thực hiện đúng tôn chỉ mục đích. Đây chỉ là hiện tượng thể hiện khuynh hướng báo lá cải”, Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông phân tích. Tiếp [...]

03:46:pm 21/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hữu hảo

Hữu hảo

03:29:pm 21/11/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

15 năm gia nhập APEC: Việt Nam được và mất gì?

15 năm gia nhập APEC: Việt Nam được và mất gì?

Việt Nam mới đây đã đánh dấu hơn một thập kỷ gia nhập Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) trong bối cảnh nền kinh tế trong nước chưa có dấu hiệu khởi sắc.

10:37:am 21/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Hoa Kỳ và vấn đề đưa quân sang Việt Nam năm 1961

Hoa Kỳ và vấn đề đưa quân sang Việt Nam năm 1961

Trở về Mỹ Taylor và Rostow làm tường trình nói phải gia tăng viện trợ, gửi nhiều cố vấn, trang bị và cả quân tác chiến, chuyển tiếp từ giai đoạn cố vấn sang giai đoạn tham chiến.

08:57:am 21/11/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bóng đá Pháp, thời long đong …

Bóng đá Pháp, thời long đong …

Cả nước Pháp thở phào nhẹ nhõm sau hằng năm trời lo âu, đôi khi bực bội chê bai đội nhà.

08:35:am 21/11/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »