WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

7 Phản hồi cho “Việt Nam đàn áp đồng bào thiểu số”

 1. thap tam da ngu says:

  PHÁP LUÂN CÔNG RỐT CUỘC LÀ GÌ ?.

  PHÁP LUÂN CÔNG BỊ BỨC HẠI NHƯ THẾ NÀO?.

  Chân Tướng Pháp Luân Công Là Tử Huyệt Của Ma Giáo Cộng Sản
  https://sites.gooluan-cong
  gle.com/site/thaptamchantruyendetu/00-giang-thanh-chan-tuong/1-chan-tuong-phap-

 2. Le Dan says:

  Trong thời kỳ chiến tranh,trường kỳ kháng chiến bọn Hồ tặc và đảng bưng bô cho Tàu phải hạ mình chìu chuộng đồng bào thiểu số và nông dân các bản làng xa xôi để họ còn dành dụm cho “lon gạo kháng chiến”con gà nuôi quân,nay thì đảng của chúng đã cướp được nhiều tiền của đồng bào Miền Nam nên không cần phải che giấu cái bộ mặt điếm đàng,đễu giã,mị dân của đảng,chúng rất sợ người dân tộc H’mong và các bản làng Tay Nguyên,vì vụ cướp Miền Nam thành công cũng nhờ đồng bào những nơi này nuôi nấng,che chở,nay chúng bội phản triệt hạ thẳng tay vì người dân ở đây bắt đầu nhận ra cái bộ mặt thật cái đảng cướp ngày không lương thiện như ngày xưa chúng thường tuyên truyền dụ dỗ mị dân ! Đồng bào phải quyết tâm đứng lên đoàn kết đấu tranh quyết liệt với bọn cộng sản để tự bảo vệ gia đình,thôn làng,không nhân nhượng. Nếu nhân nhượng chúng sẽ dùng sức mạnh áp chế tàn bạo hơn,nên nhớ cho rằng cộng sản là đảng phi nhân tính.vô dân chủ.Muốn sống còn phải mãi mãi tranh đấu dù phải tốn máu xương !

 3. Sigma says:

  Đm.phải hơn 1 tiểu đoàn vừa công an ,mật vụ cùng đầu trâu mặt ngựa
  kinh khủng thât. Nhân Dân sao chịu nổi !!!!!!!!!
  Nhân dân ơi cách tốt nhất bây giờ là để vài kí TNT trong nhà thôi.

 4. Chim Gõ Kiến says:

  Thời mua chuộc dụ dỗ đã qua, giờ đây họ lộ rõ bản chất bất nhân tàn bạo với bàn tay độc tài toàn trị đối với tầng lớp dân nghèo.
  Một tương lai đen tối cho dân tộc Việt khi VN trở thành một tỉnh của trung cộng sẽ là như thế này đây!
  Chúng ta phải hành động, đừng để tình trạng đất nước rơi vào tình thế quá muộn!

  • Builan says:

   Rồi có một ngày
   Sẽ một ngày
   Dưới ách thống trị
   Một tỷ 300 triệu TÀU Ô
   Dân GIAO CHỈ QUẬN sẽ ra sao ??

   _SẼ cùng chung thân phận !

   Hành xữ với BÀ CON DÂN TỘC _”Đồng bào thiểu số” NHƯ THẾ
   CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN BAỌ TÀN NẦY CÒN GÌ ĐỂ NÓI ???

 5. Thợ Mộc says:

  Xem đoạn video trên giống như bày sư tử đang tấn công đàn nai trong rừng Châu Phi…

  • T. says:

   Nhận xét rất chính xác, nay xin được chú thích thêm như sau:
   Những cha ông của đàn nai này đã từng cung cấp hầm núp, đồ ăn thức uống cho bọn cha ông của bày sư tử hiện nay !!!

Phản hồi